Pam Mae Cyn-Werthiannau Ar Brofiad Bod yn Berchen ar Brofiad y Prynwr: Golwg Mewnol Ar Vivun

Dychmygwch os nad oedd unrhyw dimau Salesforce for Sale, Atlassian i ddatblygwyr, neu Marketo ar gyfer pobl farchnata. Dyna beth oedd y sefyllfa yn ei hanfod i dimau Cyn-Werthu ychydig flynyddoedd yn ôl: nid oedd gan y grŵp strategol hynod bwysig hwn o bobl ateb wedi'i gynllunio ar eu cyfer. Yn hytrach, roedd yn rhaid iddynt goblau eu gwaith gyda'i gilydd gan ddefnyddio datrysiadau a thaenlenni wedi'u teilwra. Ac eto, y grŵp hwn o bobl nad yw'n cael ei wasanaethu'n ddigonol yw un o'r personas pwysicaf a mwyaf strategol yn B2B