5 Ffordd i Ddefnyddio Gwrando Cymdeithasol i Wella'ch Strategaeth Farchnata Cynnwys

Mae'r cynnwys yn frenin - mae pob marchnatwr yn gwybod hynny. Fodd bynnag, yn aml, ni all marchnatwyr cynnwys ddibynnu ar eu sgiliau a'u talent yn unig - mae angen iddynt ymgorffori tactegau eraill yn eu strategaeth marchnata cynnwys i'w wneud yn fwy pwerus. Mae gwrando cymdeithasol yn gwella'ch strategaeth ac yn eich helpu i siarad yn uniongyrchol â defnyddwyr yn eu hiaith. Fel marchnatwr cynnwys, mae'n debyg eich bod chi'n gwybod bod darn da o gynnwys wedi'i ddiffinio gan ddwy nodwedd: Dylai'r cynnwys siarad ag ef

SEO PowerSuite: 5 Ffordd Gyflym i Gael Canlyniadau i Berchnogion Safle Prysur

Mae marchnata digidol yn agwedd ar farchnata na allwch ei anwybyddu - ac yn greiddiol i SEO mae SEO. Mae'n debyg eich bod yn ymwybodol o'r effaith y gall strategaeth SEO dda ei chael ar eich brand, ond fel marchnatwr neu berchennog safle, mae eich ffocws yn aml mewn man arall, a gall gwneud SEO yn flaenoriaeth gyson fod yn anodd. Yr ateb yw defnyddio meddalwedd marchnata digidol sy'n hyblyg, yn llawn gallu ac yn hynod effeithiol. Rhowch SEO PowerSuite - a