Ed McQuiston

Ed McQuiston

Ed McQuiston yw EVP a phrif swyddog masnachol Hyland, darparwr gwasanaethau rheoli cynnwys. Mae wedi gweithio yn y cwmni ers dros 11 mlynedd ac mae’n gyfrifol am gefnogi a chynnal mentrau byd-eang Hyland fel darparwr blaenllaw ym maes rheoli cynnwys menter.
  • Cynnwys Marchnata Hyland Nuxeo DAM: Llifau Gwaith Rheoli Asedau Digidol

    Eich Canllaw i Yrru Cynnwys Creadigol gyda Llifau Gwaith Rheoli Asedau Digidol

    Mae gan y cartref cyffredin yn yr UD 16 dyfais gysylltiedig ar gyfartaledd a chyda phob dyfais daw mwy o asedau digidol. Parks Associates Wrth i’r byd dreulio mwy o amser gartref dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, daeth cynnwys digidol yn fwyfwy pwysig wrth yrru gwerthiant ac ymgysylltu, fodd bynnag, cafodd marchnatwyr amser anoddach yn cadw’r asedau hyn yn syth oherwydd y colyn cyflym i…