Sut Mae Taliadau Bluetooth Yn Agor Ffiniau Newydd

Mae bron pawb yn dychryn lawrlwytho ap arall eto wrth iddyn nhw eistedd i lawr i ginio mewn bwyty. Wrth i Covid-19 yrru'r angen am archebu a thaliadau digyswllt, daeth blinder ap yn symptom eilaidd. Disgwylir i dechnoleg Bluetooth symleiddio'r trafodion ariannol hyn trwy ganiatáu taliadau di-gyffwrdd ar ystodau hir, gan ysgogi apiau presennol i wneud hynny. Esboniodd astudiaeth ddiweddar sut y gwnaeth y pandemig gyflymu mabwysiadu technolegau talu digidol yn sylweddol. Mae gan 4 o bob 10 defnyddiwr yr UD