Polisi Preifatrwydd

Intro

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisi preifatrwydd, mae croeso i chi gysylltu â ni. Yn Martech Zone, mae preifatrwydd ein hymwelwyr yn hynod bwysig i ni. Mae'r ddogfen bolisi preifatrwydd hon yn amlinellu'r mathau o wybodaeth bersonol sy'n cael ei derbyn a'i chasglu gan Martech Zone a sut mae'n cael ei ddefnyddio.

Mewngofnodi Ffeiliau

Fel llawer o wefannau eraill, Martech Zone yn defnyddio ffeiliau log. Mae'r wybodaeth y tu mewn i'r ffeiliau log yn cynnwys cyfeiriadau protocol rhyngrwyd (IP), math o borwr, Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP), stamp dyddiad / amser, tudalennau cyfeirio / gadael, a nifer y cliciau i ddadansoddi tueddiadau, gweinyddu'r wefan, olrhain symudiad y defnyddiwr o amgylch y wefan, a chasglu gwybodaeth ddemograffig. Nid yw cyfeiriadau IP, a gwybodaeth arall o'r fath yn gysylltiedig ag unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol.

Cwcis a Bannau We

Martech Zone yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth am ddewisiadau ymwelwyr, recordio gwybodaeth sy'n benodol i'r defnyddiwr ar ba dudalennau y mae'r defnyddiwr yn cyrchu neu'n ymweld â nhw, yn addasu cynnwys tudalen We yn seiliedig ar y math o borwr ymwelwyr neu wybodaeth arall y mae'r ymwelydd yn ei hanfon trwy eu porwr.

DoubleClick Cwci DART

  1. Mae Google, fel gwerthwr trydydd parti, yn defnyddio cwcis i weini hysbysebion arnynt Martech Zone.
  2. Mae defnydd Google o'r cwci DART yn ei alluogi i gyflwyno hysbysebion i ddefnyddwyr yn seiliedig ar eu hymweliad â Martech Zone a gwefannau eraill ar y Rhyngrwyd.
  3. Gall defnyddwyr optio allan o ddefnyddio'r cwci DART trwy ymweld â'r hysbyseb Google a'r cynnwys polisi preifatrwydd rhwydwaith
  4. Efallai y bydd rhai o'n partneriaid hysbysebu yn defnyddio cwcis a bannau gwe ar ein gwefan. Mae ein partneriaid hysbysebu yn cynnwys Google Adsense, Commission Junction, Clickbank, Amazon a chysylltiadau a noddwyr eraill.

Mae'r gweinyddwyr ad trydydd parti neu'r rhwydweithiau ad hyn yn defnyddio technoleg i'r hysbysebion a'r dolenni sy'n ymddangos arnynt Martech Zone anfonwch yn uniongyrchol i'ch porwyr. Maent yn derbyn eich cyfeiriad IP yn awtomatig pan fydd hyn yn digwydd. Gall technolegau eraill (fel cwcis, JavaScript, neu Bannau Gwe) hefyd gael eu defnyddio gan y rhwydweithiau ad trydydd parti i fesur effeithiolrwydd eu hysbysebion a / neu i bersonoli'r cynnwys hysbysebu a welwch.

Martech Zone nid oes ganddo fynediad na chwcis dros y cwcis hyn a ddefnyddir gan hysbysebwyr trydydd parti.

Dylech ymgynghori â pholisïau preifatrwydd priodol y gweinyddwyr ad trydydd parti hyn i gael gwybodaeth fanylach am eu harferion yn ogystal ag i gael cyfarwyddiadau ar sut i optio allan o rai arferion. Martech Zonenid yw polisi preifatrwydd yn berthnasol i hysbysebwyr neu wefannau eraill o'r fath, ac ni allwn reoli gweithgareddau hysbysebion eraill.

Os ydych yn dymuno analluogi cwcis, gallwch wneud hynny drwy eich opsiynau porwr unigol. Gellir cael gwybodaeth fanylach am reoli cookie gyda phorwyr gwe penodol i'w gweld ar wefannau perthnasol y porwyr '.