Y Nodweddion Rhaid i Bob System Rheoli Cynnwys Eu Cael ar gyfer Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Chwilia Beiriant Optimization

Cyfarfûm â chleient sydd wedi bod yn cael trafferth gyda'i safleoedd peiriannau chwilio. Wrth i mi adolygu eu System Rheoli Cynnwys (CMS), edrychais am rai arferion gorau sylfaenol na allwn ddod o hyd iddynt. Cyn i mi ddarparu rhestr wirio i wirio gyda'ch darparwr CMS, dylwn nodi yn gyntaf nad oes DIM rheswm o gwbl i gwmni NID fod â system rheoli cynnwys mwyach.

Bydd CMS yn eich darparu chi neu'ch tîm marchnata i newid eich gwefan ar y hedfan heb fod angen datblygwr gwe. Y rheswm arall pam a System Rheoli Cynnwys yn anghenraid yw'r rhan fwyaf ohonynt yn awtomeiddio arferion gorau ar gyfer optimeiddio'ch gwefan.

Efallai y bydd y puryddion SEO yn dadlau â rhai o'r nodweddion rwy'n eu trafod yma oherwydd efallai nad ydyn nhw'n priodoli'n uniongyrchol i safle. Byddwn yn dadlau ag unrhyw Guru Peiriant Chwilio, serch hynny, fod graddio peiriannau chwilio yn ymwneud â phrofiad y defnyddiwr - nid algorithmau peiriannau chwilio. Y gorau y byddwch chi'n dylunio'ch gwefan, yn buddsoddi mewn cynnwys gwych, yn hyrwyddo'r cynnwys hwnnw, ac yn ymgysylltu â'ch defnyddwyr ... y gorau y bydd eich gwefan yn perfformio mewn safleoedd chwilio organig.

Mecaneg sut mae ymlusgwr peiriant chwilio yn darganfod, mynegeio a graddios nid yw'ch gwefan wedi newid llawer dros y blynyddoedd ... ond mae'r gallu i ddenu ymwelwyr, cael yr ymwelwyr hynny i rannu'ch cynnwys, a chael y peiriannau chwilio i ymateb wedi newid yn amlwg. SEO da yw profiad defnyddiwr gwych… Ac mae system rheoli cynnwys yn hanfodol i'ch llwyddiant.

Nodweddion Rheoli Rheoli Cynnwys

Mae pob System Rheoli Cynnwys dylid fod â'r nodweddion canlynol neu dylid eu gweithredu:

 1. Copïau wrth gefn: Copïau wrth gefn ac SEO? Wel ... os byddwch chi'n colli'ch gwefan a'ch cynnwys, mae'n eithaf anodd ei raddio. Mae cael copi wrth gefn solet gyda chopïau wrth gefn cynyddol yn ogystal â chopïau wrth gefn ac adferiadau oddi ar y galw yn ddefnyddiol iawn.
 2. Briwsion bara: Os oes gennych chi lawer o wybodaeth wedi'i threfnu'n hierarchaidd, mae'r gallu i ddefnyddwyr (a pheiriannau chwilio) ddeall bod hierarchaeth yn hanfodol i sut maen nhw'n edrych ar eich cynnwys a'i fynegeio'n iawn.
 3. Hysbysiadau Porwr: Mae Chrome a Safari bellach yn cynnig hysbysiadau integredig gyda systemau gweithredu. Pan fydd rhywun yn glanio ar eich gwefan, gofynnir iddynt a hoffent gael gwybod pan fydd y cynnwys yn cael ei ddiweddaru. Mae hysbysiadau yn cadw ymwelwyr i ddod yn ôl!
 4. Caching: Bob tro y gofynnir am dudalen, mae chwiliad cronfa ddata yn cydio yn y cynnwys ac yn llunio'r dudalen. Mae hyn yn cymryd adnoddau ac amser ... amser sy'n brifo optimeiddiad eich peiriant chwilio. Mae cael CMS neu westeiwr â galluoedd caching yn allweddol i gyflymu'ch gwefan a lleihau'r adnoddau sy'n ofynnol gan eich gweinydd. Gall caching hefyd eich helpu pan fyddwch chi'n cael ymosodiad ar draffig ... mae'n haws rhoi tudalennau wedi'u storio na thudalennau heb eu cysylltu. Felly gallwch gael llawer mwy o ymwelwyr nag y gallwch heb ddadlwytho.
 5. URLau Canonical: Weithiau cyhoeddir gwefannau gydag un dudalen â sawl llwybr. Enghraifft syml yw'r hyn a allai fod gan eich parth http://yourdomain.com or http://yourdomain.com/default.aspx. Efallai y bydd y ddau lwybr hyn i'r un dudalen yn rhannu pwysau dolenni sy'n dod i mewn lle nad yw'ch tudalen wedi'i graddio cystal ag y gallai fod. Mae URL canonaidd yn ddarn cudd o god HTML sy'n dweud wrth y peiriannau chwilio pa URL y dylent fod yn defnyddio'r ddolen iddo.
 6. sylwadau: Mae sylwadau yn ychwanegu gwerth at eich cynnwys. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu cymedroli sylwadau gan fod yna dunnell o bots allan yna yn sbamio llwyfannau CMS i geisio cynhyrchu cysylltiadau.
 7. Golygydd Cynnwys: Golygydd cynnwys sy'n caniatáu lapio H1, H2, H3, cryf ac italig o amgylch testun. Dylai golygu delweddau ganiatáu i elfennau ALT gael eu haddasu. Dylai golygu tagiau angor ganiatáu ar gyfer golygu elfen TEITL. Mae'n anffodus faint o systemau CMS sydd â golygyddion cynnwys gwael!
 8. Rhwydwaith Darparu Cynnwys: A rhwydwaith darparu cynnwys rhwydwaith o gyfrifiaduron sydd wedi'u lleoli'n ddaearyddol sy'n storio adnoddau sefydlog yn lleol ... sy'n caniatáu i dudalennau lwytho'n gynt o lawer. Yn ogystal, pan weithredir CDN, gall eich ceisiadau tudalen lwytho asedau o'ch gweinydd gwe a'ch CDN ar yr un pryd. Mae hyn yn lleihau'r llwyth ar eich gweinydd gwe ac yn cynyddu cyflymder eich tudalennau yn sylweddol.
 9. Lletya Perfformiad Uchel: Cyflymder yw popeth o ran peiriannau chwilio. Os ydych chi'n ceisio arbed ychydig o bychod wrth westeio, rydych chi'n dinistrio'ch gallu i fynegeio a graddio'n dda ar beiriannau chwilio.
 10. Cywasgiad Delwedd: Yn aml, caiff delweddau eu hallforio i ffeiliau diangen o fawr. Mae'n hollbwysig integreiddio ag offeryn cywasgu delweddau i leihau maint y ffeil a newid maint delweddau er mwyn eu gwylio orau.
 11. Integreiddio: Y gallu i ymestyn ymarferoldeb eich cynnwys gyda chynhyrchu plwm, marchnata e-bost, awtomeiddio marchnata, marchnata cyfryngau cymdeithasol, a llwyfannau eraill sy'n eich helpu i gaffael a chadw traffig.
 12. Delweddau Llwytho Diog: Mae peiriannau chwilio'n caru cynnwys hir gyda llawer o gyfryngau. Ond gall llwytho delweddau arafu'ch gwefan i gropian. Mae llwytho diog yn fodd i lwytho delweddau tra bod y dudalen yn cael ei sgrolio. Mae hyn yn caniatáu i'r dudalen lwytho'n gynt o lawer, yna dim ond arddangos delweddau pan fydd y defnyddiwr yn cyrraedd ei leoliad.
 13. Rheolaeth Arweiniol: Ar ôl i'r rhagolygon ddod o hyd i'ch erthygl, sut maen nhw'n cyfathrebu â chi? Mae cael dylunwyr ffurflenni a chronfa ddata i ddal arweinyddion yn hanfodol.
 14. Disgrifiadau Meta: Mae peiriannau chwilio fel arfer yn dal y disgrifiad meta o dudalen ac yn dangos hynny o dan y teitl a'r ddolen ar dudalen canlyniadau peiriannau chwilio. Pan nad oes meta disgrifiad yn bodoli, gall peiriannau chwilio fachu testun ar hap o'r dudalen ... arfer a fydd yn gostwng eich cyfraddau clicio drwodd ar eich dolenni ar beiriannau chwilio ac a allai hyd yn oed brifo mynegeio eich tudalen. Dylai eich CMS ganiatáu ichi olygu'r disgrifiad meta ar bob tudalen o'r wefan.
 15. ffôn symudol: Mae chwiliad symudol yn ffrwydro mewn defnydd wrth i ffonau smart a thabledi gael eu mabwysiadu drwyddi draw. Os nad yw'ch CMS yn caniatáu ar gyfer gwefan ymatebol sy'n defnyddio HTML5 a CSS3 (yr opsiwn gorau) ... neu o leiaf ailgyfeirio i dempled symudol sydd wedi'i optimeiddio'n dda, ni fyddwch yn cael eich rhestru ar gyfer chwiliadau symudol. Yn ogystal, mae fformatau symudol newydd yn hoffi AMP yn gallu rhestru'ch cynnwys yn dda ar gyfer chwiliadau a wneir o ddyfeisiau Google.
 16. Ping: Pan fyddwch chi'n cyhoeddi'ch cynnwys, dylai'r CMS gyflwyno'ch gwefan yn awtomatig i Google a Bing heb unrhyw ymyrraeth. Bydd hyn yn cychwyn cropian o'r peiriant chwilio ac yn cael eich cynnwys newydd (neu wedi'i olygu) yn cael ei ailgyflwyno gan y peiriant chwilio. Bydd peiriannau CMS soffistigedig hyd yn oed yn gosod y peiriannau chwilio wrth amserlennu cynnwys.
 17. Ail-gyfeiriadau: Mae cwmnïau yn aml yn newid ac yn ailadeiladu eu safleoedd. Y broblem gyda hyn yw y gall y peiriant chwilio fod yn dal i bwyntio URL at dudalen nad yw'n bodoli. Dylai eich CMS ganiatáu ichi gyfeirio traffig i dudalen newydd ac ailgyfeirio'r peiriant chwilio yno hefyd fel eu bod yn dod o hyd i'r dudalen newydd ac yn ei mynegeio.
 18. Pytiau Cyfoethog: Mae peiriannau chwilio yn cynnig fformatau microdata ar gyfer pasiant ac adnabod briwsion bara ar eich gwefan. Yn aml, mae angen defnyddio'r marcio hwn o fewn y thema rydych chi'n ei defnyddio gyda'ch CMS neu gallwch ddod o hyd i fodiwlau sy'n eich galluogi i'w weithredu yn haws. Pytiau cyfoethog fel Schema for Google ac OpenGraph ar gyfer Facebook yn gwella canlyniadau a rhannu peiriannau chwilio a bydd yn gyrru mwy o ymwelwyr i glicio drwyddynt.
 19. robots.txt: Os ewch i wraidd (cyfeiriad sylfaen) eich parth, ychwanegwch robots.txt i'r cyfeiriad. Enghraifft: http://yourdomain.com/robots.txt A oes ffeil yno? Mae ffeil robots.txt yn ffeil caniatâd sylfaenol sy'n dweud wrth beiriant chwilio bot / pry cop / ymlusgwr pa gyfeiriaduron i'w hanwybyddu a pha gyfeiriaduron i'w cropian. Yn ogystal, gallwch ychwanegu dolen at eich map safle ynddo!
 20. Bwydydd RSS: Os oes gennych eiddo eraill ac eisiau rhoi cyhoeddusrwydd i'ch blog, mae cael porthwyr RSS i gyhoeddi dyfyniadau neu deitlau ar wefannau allanol yn hawdd.
 21. Chwilio: Mae'r gallu i chwilio'n fewnol ac arddangos canlyniadau perthnasol yn hanfodol er mwyn i ddefnyddwyr ddod o hyd i'r wybodaeth maen nhw'n ei cheisio. Yn aml, bydd tudalennau canlyniadau peiriannau chwilio yn darparu maes eilaidd i ddefnyddwyr chwilio chwilio o fewn gwefan hefyd!
 22. Diogelwch: Bydd model diogelwch solet a gwesteio diogel yn amddiffyn eich gwefan rhag ymosod arno neu gael cod maleisus wedi'i osod arno. Os yw'ch cod yn cael cod maleisus arno, bydd Google yn eich dad-fynegeio ac yn eich hysbysu yn erbyn Gwefeistri. Mae'n hanfodol bod gennych chi ryw fath o nodweddion monitro neu ddiogelwch wedi'u hintegreiddio yn eich CMS neu ar eich pecyn cynnal y dyddiau hyn.
 23. Cyhoeddi Cymdeithasol: Bydd y gallu i gyhoeddi'ch cynnwys yn awtomatig gyda theitlau a delweddau optimaidd yn cael eich cynnwys wedi'i rannu. Mae cynnwys a rennir yn arwain at grybwylliadau o'ch cynnwys. Mae sôn yn arwain at gysylltiadau. Ac mae cysylltiadau'n arwain at safle. Mae Facebook hefyd yn lansio Instant Articles, fformat i gyhoeddi erthyglau cyfan yn uniongyrchol i dudalennau eich brand.
 24. Syndication: Er bod pobl sy'n darllen postiadau mewn darllenwyr RSS wedi cwympo i raddau helaeth ar ochr y ffordd yn lle rhannu cymdeithasol, mae'r gallu i syndiceiddio'ch cynnwys ar draws gwefannau ac offer yn dal i fod yn hollbwysig.
 25. Tagio: Mae peiriannau chwilio i raddau helaeth yn anwybyddu tag meta ar gyfer geiriau allweddol, ond gall tagio ddod yn ddefnyddiol o hyd - os dim byd arall i gadw mewn cof yr allweddeiriau rydych chi'n eu targedu gyda phob tudalen. Mae tagiau yn aml yn helpu i ddod o hyd i ac arddangos postiadau a chanlyniadau chwilio perthnasol ar eich gwefan.
 26. Golygydd Templed: Golygydd templed cadarn sy'n osgoi unrhyw ddefnydd o dablau HTML ac yn caniatáu ar gyfer HTML glân braf a ffeiliau CSS ynghlwm i fformatio'r dudalen yn iawn. Dylech allu dod o hyd i dempledi a'u gosod heb orfod gwneud unrhyw ddatblygiad sylweddol i'ch gwefan wrth gynnal eich cynnwys heb unrhyw broblemau.
 27. XML Sitemaps: Mae map safle a gynhyrchir yn ddeinamig yn gydran allweddol sy'n darparu a map o ble mae'ch cynnwys, pa mor bwysig ydyw, a phryd y cafodd ei newid ddiwethaf. Os oes gennych chi safle mawr, dylid cywasgu'ch mapiau safle. Os yw map safle yn fwy na 1Mb, dylai eich CMS gynhyrchu mapiau safle lluosog ac yna eu cadwyno gyda'i gilydd fel y gall y peiriant chwilio ddarllen pob un ohonynt.

Af allan ar aelod yma a nodi; os yw'ch asiantaeth yn codi tâl arnoch am ddiweddariadau cynnwys ac nad oes gennych fynediad i system rheoli cynnwys i optimeiddio'ch gwefan ... mae'n bryd gadael yr asiantaeth honno a dod o hyd i un newydd gyda solid system rheoli cynnwys. Weithiau mae asiantaethau'n dylunio gwefannau cymhleth sy'n statig ac yn gofyn i chi newid ar gyfer newidiadau cynnwys fel y mae eu hangen arnoch chi ... yn annerbyniol.

5 Sylwadau

 1. 1

  Beth? Dim argymhellion penodol? Sut mae cwmni'n gwybod pa CMS sydd ei angen arnyn nhw neu pa mor gadarn y bydd datrysiad yn gweithio? Rhestr dda, Mr. Karr.

 2. 2

  Caru'r rhestr hon! Dyma fy nghanllaw bellach gan fy mod i'n dechrau edrych o gwmpas am CMS. Rydw i wedi bod yn gwneud yr holl ddylunio gwe fy hun, ond rydw i eisiau lleihau'r amser rydw i'n ei dreulio yn ysgrifennu cod er mwyn i mi allu cynyddu'r amser rwy'n ei dreulio ar strategaethio'r wefan. A oes gennych unrhyw argymhellion ar systemau prif ffrwd DIY (WordPress, Joomla, ac ati)?

 3. 3
 4. 4

  Yr unig beth y byddwn yn ei ychwanegu at hyn nawr yw y dylai platfform blogio arddangos tagiau rel = ”awdur yn iawn a chaniatáu’r cysylltiad â Phroffil Google fel bod delweddau awdur yn ymddangos mewn canlyniadau chwilio.

 5. 5

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.