Mae hyd yn oed y Pros yn Dychwelyd i'r Gwersyll Hyfforddi

Pam mae'r Colts yn mynd i'r Gwersyll Hyfforddi? Onid ydyn nhw eisoes yn gwybod sut i chwarae Pêl-droed? Ar Orffennaf 30ain eleni bydd y Colts yn mynd i'r Gwersyll Hyfforddi, bydd hyn yn arwydd o ddechrau cyfnod o bedair wythnos o ymarfer dwys a ddyluniwyd i orfodi'r chwaraewyr i ganolbwyntio ar yr hyn y mae angen iddynt ei wneud i wella eu gallu i chwarae pêl-droed. Ond mae'n ymddangos fel gwastraff amser i mi, wedi'r cyfan

Beth os yw'ch marchnata'n gweithio?

Fel hyfforddwr gwerthu rwy'n gweithio gyda chwmnïau mewn ystod eang o ddiwydiannau. Ac mae bron pob cwmni rydw i'n gweithio gyda nhw yn gwario mwy eleni na'r llynedd ar farchnata sy'n canolbwyntio ar y rhyngrwyd, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol. Yn anffodus i lawer o'r cwmnïau hyn, mae eu marchnata rhyngrwyd yn dechrau gweithio ac maen nhw'n cael galwadau a negeseuon e-bost gan brynwyr cymhelliant sydd wedi dod o hyd iddyn nhw a'u dilyn ar y rhyngrwyd. Ond maen nhw'n sylwi ar duedd drafferthus, marchnata

Hyd yn oed arnofio pysgod marw

Wrth dyfu i fyny cefais fy magu gan optimist a pesimist, mae'n debyg mai fy Mam oedd y person mwyaf doniol doniol a mwyaf cyfeillgar y gallech chi erioed ei gyfarfod. Fe wnaeth hi'n siŵr fy mod wedi fy magu gyda meddylfryd toreithiog, gan ddymuno dim byd da i bawb a gwneud fy ngorau i helpu pobl allan. Wrth i mi ddechrau dysgu ac aeddfed, gofynnais iddi pam ei bod yn helpu rhai pobl nad oedd wir yn eu hoffi ac roedd ei hymateb

Gwiwerod Pen-fflat a Kamikazes

Y prynhawn yma fe wnes i gyfweld â Matt Nettleton. Mae Matt yn hyfforddwr gwerthu proffesiynol a fy hyfforddwr gwerthu personol yma yn Indianapolis. Mae'r gwaith y mae wedi'i gyflawni hyd yma wedi newid fy agwedd (negyddol) ar werthu ac wedi mireinio fy sgiliau marchnata mewn gwirionedd. Mae gwerthiant yn llawer anoddach nag yr arferai fod ... erbyn i bobl alw'ch tîm gwerthu, maent yn wybodus iawn. Rwy'n credu ei fod wedi achosi newid enfawr yn y system lle