Dadansoddeg a PhrofiMartech Zone apps

Rhestr SPAM Cyfeirwyr: Sut i Dynnu Sbam Cyfeirio o Google Analytics Reporting

Ydych chi erioed wedi gwirio'ch adroddiadau Google Analytics dim ond i ddod o hyd i atgyfeirwyr rhyfedd iawn yn ymddangos yn yr adroddiadau? Rydych chi'n mynd i'w gwefan ac nid oes sôn amdanoch chi ond mae tunnell o gynigion eraill yno. Tybed beth? Nid yw'r bobl hynny erioed wedi cyfeirio traffig i'ch gwefan mewn gwirionedd.

Erioed.

Os na wnaethoch chi sylweddoli sut Google Analytics wedi gweithio, yn y bôn, mae picsel yn cael ei ychwanegu at bob llwyth tudalen sy'n bachu tunnell o ddata a'i anfon at injan Analytics Google. Yna mae Google Analytics yn dehongli'r data ac yn ei drefnu'n daclus i'r adroddiadau rydych chi'n edrych arnyn nhw. Dim hud yno!

Ond mae rhai cwmnïau sbamio idiotig wedi dadadeiladu llwybr picsel Google Analytics ac erbyn hyn yn ffugio'r llwybr ac wedi taro'ch enghraifft Google Analytics. Maen nhw'n cael y cod AU o'r sgript rydych chi wedi'i fewnosod ar y dudalen ac yna, o'u gweinydd, maen nhw'n syml yn taro gweinyddwyr GA drosodd a throsodd nes iddyn nhw ddechrau ymddangos ar eich adroddiadau atgyfeirio.

Mae'n wirioneddol ddrwg oherwydd ni wnaethant fyth gychwyn yr ymweliad o'ch gwefan! Hynny yw, nid oes unrhyw fodd i'ch gwefan eu rhwystro. Es i o gwmpas ac o gwmpas hyn gyda'n gwesteiwr a esboniodd yn amyneddgar yr hyn yr oeddent yn ei wneud drosodd a throsodd nes iddo fynd trwy fy mhenglog trwchus. Fe'i gelwir yn atgyfeiriad ysbryd or atgyfeiriwr ysbrydion gan nad ydyn nhw byth yn cyffwrdd â'ch gwefan ar unrhyw adeg.

A dweud y gwir, dwi dal ddim yn siŵr pam nad yw Google wedi dechrau cynnal cronfa ddata o sbamwyr atgyfeirio. Am nodwedd wych fyddai hynny ar gyfer eu platfform. Gan nad oes unrhyw ymweliad yn digwydd mewn gwirionedd, mae'r sbamwyr hyn yn dryllio'ch adroddiadau. I un o'n cleientiaid, mae sbam atgyfeiriwr yn cyfrif am dros 13% o'u holl ymweliadau safle!

Creu Segment yn Google Analytics sy'n Blocio Cyfeirwyr Sbamwyr

 1. Mewngofnodi i'ch cyfrif Google Analytics.
 2. Agorwch y Golwg sy'n cynnwys yr adroddiadau rydych chi am eu defnyddio.
 3. Cliciwch y tab Adrodd, yna agorwch yr adroddiad rydych chi ei eisiau.
 4. Ar frig eich adroddiad, cliciwch + Ychwanegu Segment
 5. Enwch y segment Pob Traffig (Dim Sbam)
 6. Yn eich amodau, gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi eithrio gyda ffynhonnell yn cyfateb regex.
Eithrio Segment Sbam Atgyfeiriwr
 1. Mae yna restr wedi'i diweddaru o sbamwyr cyfeirio ar Github y mae defnyddwyr Piwik yn ei defnyddio ac mae'n eithaf da. Rwy'n tynnu'r rhestr honno'n awtomatig isod ac yn ei fformatio'n iawn gyda datganiad OR ar ôl pob parth (gallwch ei gopïo a'i gludo o'r ardal testun isod i mewn i Google Analytics):
 1. Cadwch y segment ac mae ar gael i bob eiddo yn eich cyfrif.

Fe welwch dunelli o sgriptiau gweinydd ac ategion allan yna i geisio rhwystro sbamwyr atgyfeirio o'ch gwefan. Peidiwch â thrafferthu eu defnyddio ... cofiwch nad ymweliadau gwirioneddol â'ch gwefan oedd y rhain. Mae'r sgriptiau y mae'r bobl hyn yn eu defnyddio yn ffugio'r picsel GA yn uniongyrchol o'u gweinydd ac ni ddaethon nhw i'ch un chi hyd yn oed!

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

25 Sylwadau

 1. Mae'n faterion sbam anghofus i fyny'r afon / i lawr yr afon: Mae'r sbamwyr yn ei sbamio ac yna'n cynnig ateb - dyna fy dyfalu.

  Ydych chi wedi gwirio blociau IP neu unrhyw beth i weld a oes ystod i ddod o hyd iddynt?

  Syniadau eraill rwy'n ceisio gweld a yw eraill wedi rhoi cynnig ar:

  1) Byddwn i'n dweud ailosod y cwci i gael cyfrif amser sesiwn hirach fel ymweliad ond bydd y bots yn dal i bigo'r safle. Mae angen trin y pethau hyn fel ymosodiadau DDoS oherwydd y ffordd y maent yn draenio adnoddau corfforol

  2) Gwnewch broffil newydd a rhowch y cod newydd yn Google Tag Manager fel nad yw'r cod mor hawdd i'w sgimio. Hefyd, mae gwneud cyfrif newydd a gwneud fel 4 proffil fel nad yw'r rhif olaf yn gorffen yn -1 yn ystyriaeth arall. Ond, rwy'n dyfalu ar y pwynt hwn bod y sbamwyr yn cynhyrchu rhifau AU yn unig neu'n anwybyddu rhifau AU i gyd gyda'i gilydd ac yn defnyddio'r teclyn adeiladu url ymgyrch.

  1. Mae sbam yn dod yn fater enfawr y dyddiau hyn. Fodd bynnag, nid yw'r swydd hon yn ymwneud â'ch gwefan chi na phobl yn sbamio'ch gwefan mewn gwirionedd. Maen nhw'n ffugio Google Analytics. Ni ddylai effeithio ar eich Adsense o gwbl, ond bydd yn llanastio'ch Google Analytics.

 2. Diolch am eich erthygl Douglas. Darllen gwych. Rwy’n casáu sbam yn llwyr, mae wedi achosi cymaint o broblemau i’m gwefannau yn y gorffennol, weithiau wedi achosi i’m safleoedd wordpress chwalu pan gefais fersiwn hŷn o wordpress.

  Yn bendant yn mynd i rannu'r erthygl hon ar fy safle.

  Ar hyn o bryd rwy'n cychwyn blog wordpress ar gyfer marchnatwyr.

  1. Helo Sheena,

   Mae'n onest yn wirioneddol rwystredig. Yr unig fudd yw y bydd defnyddwyr dadansoddeg llai soffistigedig yn chwilio am yr atgyfeiriwr ac y gallant brynu eu cynhyrchion neu wasanaethau. Mae'n ffordd ofnadwy o rhad a chwerthinllyd o geisio twyllo perchnogion safleoedd llai gwybodus.

   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.