Rhestr SPAM Cyfeirwyr: Sut i Dynnu Sbam Cyfeirio o Google Analytics Reporting

Rhestr Sbam Cyfeirio ar gyfer Google Analytics

A ydych erioed wedi gwirio'ch adroddiadau Google Analytics yn unig i ddod o hyd i rai atgyfeirwyr rhyfedd iawn yn ymddangos yn yr adroddiadau? Rydych chi'n mynd i'w gwefan a does dim sôn amdanoch chi ond mae yna dunnell o gynigion eraill yno. Dyfalwch beth? Ni chyfeiriodd y bobl hynny draffig at eich gwefan erioed.

Erioed.

Os na wnaethoch chi sylweddoli sut Google Analytics wedi gweithio, yn y bôn, mae picsel yn cael ei ychwanegu at bob llwyth tudalen sy'n bachu tunnell o ddata a'i anfon at injan Analytics Google. Yna mae Google Analytics yn dehongli'r data ac yn ei drefnu'n daclus i'r adroddiadau rydych chi'n edrych arnyn nhw. Dim hud yno!

Ond mae rhai cwmnïau sbamio idiotig wedi dadadeiladu llwybr picsel Google Analytics ac erbyn hyn yn ffugio'r llwybr ac wedi taro'ch enghraifft Google Analytics. Maen nhw'n cael y cod AU o'r sgript rydych chi wedi'i fewnosod ar y dudalen ac yna, o'u gweinydd, maen nhw'n syml yn taro gweinyddwyr GA drosodd a throsodd nes iddyn nhw ddechrau ymddangos ar eich adroddiadau atgyfeirio.

Mae'n wirioneddol ddrwg oherwydd ni wnaethant fyth gychwyn yr ymweliad o'ch gwefan! Hynny yw, nid oes unrhyw fodd i'ch gwefan eu rhwystro. Es i o gwmpas ac o gwmpas hyn gyda'n gwesteiwr a esboniodd yn amyneddgar yr hyn yr oeddent yn ei wneud drosodd a throsodd nes iddo fynd trwy fy mhenglog trwchus. Fe'i gelwir yn atgyfeiriad ysbryd or atgyfeiriwr ysbrydion gan nad ydyn nhw byth yn cyffwrdd â'ch gwefan ar unrhyw adeg.

A bod yn onest, rwy'n dal yn ansicr pam nad yw Google wedi dechrau cynnal cronfa ddata o sbamwyr atgyfeirio yn unig. Am nodwedd wych a fyddai ar gyfer eu platfform. Gan nad oes unrhyw ymweliad yn digwydd mewn gwirionedd, mae'r sbamwyr hyn yn chwalu hafoc â'ch adroddiadau. Ar gyfer un o'n cleientiaid, mae sbam atgyfeiriwr yn cyfrif am dros 13% o'u holl ymweliadau safle!

Creu Segment yn Google Analytics sy'n Blocio Cyfeirwyr Sbamwyr

  1. Mewngofnodi i'ch cyfrif Google Analytics.
  2. Agorwch y Golwg sy'n cynnwys yr adroddiadau rydych chi am eu defnyddio.
  3. Cliciwch y tab Adrodd, yna agorwch yr adroddiad rydych chi ei eisiau.
  4. Ar frig eich adroddiad, cliciwch + Ychwanegu Segment
  5. Enwch y segment Pob Traffig (Dim Sbam)
  6. Yn eich amodau, gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi eithrio gyda ffynhonnell yn cyfateb regex.

atgyfeiriwr-sbam-segment-eithrio

  1. Mae rhestr wedi'i diweddaru o sbamwyr atgyfeirio ar Github y mae defnyddwyr Piwik yn eu defnyddio ac mae'n eithaf da. Rwy'n tynnu'r rhestr honno'n awtomatig islaw a'i fformatio'n iawn gyda datganiad NEU ar ôl pob parth (gallwch ei chopïo a'i gludo o'r ardal destun isod i mewn i Google Analytics):

  1. Cadwch y segment ac mae ar gael i bob eiddo yn eich cyfrif.

Fe welwch dunelli o sgriptiau gweinydd ac ategion allan yna i geisio rhwystro sbamwyr atgyfeirio o'ch gwefan. Peidiwch â thrafferthu eu defnyddio ... cofiwch nad ymweliadau gwirioneddol â'ch gwefan oedd y rhain. Mae'r sgriptiau y mae'r bobl hyn yn eu defnyddio yn ffugio'r picsel GA yn uniongyrchol o'u gweinydd ac ni ddaethon nhw i'ch un chi hyd yn oed!