Canlyniadau'r Arolwg: Sut Mae Marchnatwyr yn Ymateb i'r Pandemig a'r Lockdowns?

Wrth i'r cloi leihau a mwy o weithwyr fynd yn ôl i'r swyddfa, roedd gennym ddiddordeb mewn ymchwilio i'r heriau y mae busnesau bach wedi'u hwynebu oherwydd pandemig Covid-19, yr hyn y maent wedi bod yn ei wneud dros gloi i ddatblygu eu busnes, unrhyw uwchsgilio y maent wedi'i wneud , y dechnoleg maen nhw wedi'i defnyddio dros yr amser hwn, a beth yw eu cynlluniau a'u rhagolygon ar gyfer y dyfodol. Gwnaeth y tîm yn Tech.co arolwg o 100 o fusnesau bach ynglŷn â sut maen nhw wedi llwyddo yn ystod y cyfnod cloi. 80% o