Mae Eich Ymateb i Argyfwng Cyfryngau Cymdeithasol yn brifo'ch proffesiwn

Nid oedd prinder gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol yn ystod y digwyddiadau trasig diweddar yn Boston. Gorlwythwyd eich ffrydiau Facebook a Twitter gyda chynnwys yn cyfeirio at y digwyddiadau dadlennu munud wrth funud. Mewn gwirionedd, ni fyddai llawer ohono'n gwneud synnwyr allan o'i gyd-destun. Hefyd nid oes prinder rheolwyr brand marchnata cyfryngau cymdeithasol sydd wedi ymgyfarwyddo ag arferion gorau yn ystod argyfwng. Mae Stacy Wescoe yn ysgrifennu: “Roedd yn rhaid i mi stopio fy hun a dweud, 'Na, nid yw pobl yn gwneud hynny

Cofrestru Digwyddiad Rant

Yn ôl yn y gwanwyn, cynhaliwyd digwyddiad anhygoel, gwych, rhyfeddol a noddodd sefydliad gwych o'r enw Express Employment Professionals. Roedd y rhaglen ei hun yn lineup deinamig o siaradwyr, gan gynnwys Peyton Manning gan Indy ei hun. Cyflawnodd y staff y digwyddiad yn ddi-ffael a chredaf fod y dorf wedi creu argraff aruthrol. Mewn gwirionedd, dim ond un gŵyn sydd gennyf - ac nid oes a wnelo hi ddim â diwrnod y digwyddiad hwnnw. Yn anffodus, mae'r gŵyn honno'n un doozy. Cafodd y digwyddiad hwn a

Tŷ Ffrat yw Facebook, Google+ a Sorority

O'r diwedd, rydw i wedi dod o hyd i gyfatebiaeth bron yn berffaith ar gyfer Facebook a Google+, ac ar gyfer popeth marchnata cyfryngau cymdeithasol mewn gwirionedd. Mae Facebook yn dŷ ffrat, a Google+ yn sorority. Mae gan ochrau gwrywaidd a benywaidd system Gwlad Groeg sawl agwedd yn gyffredin. Ystyriwch y buddion canlynol: Camaraderie a chyfeillgarwch gydol oes Cyfleoedd rhwydweithio proffesiynol Ymgysylltu â'r gymuned ymhlith pobl o'r un anian Dyna rai o'r pethau sy'n well o fynd i Roeg mewn coleg neu brifysgol. Ond ni

Syniad Marchnata: Cofrestru Digwyddiad Un Clic

Draw yn y cwmni ymgynghori cynhyrchiant rydw i'n ei redeg, rydyn ni'n cynnal tunnell o seminarau cyhoeddus. Rydyn ni'n gwneud y pethau marchnata digwyddiadau safonol: mae gennym ni'r microwefan, mae gennym ni'r cylchlythyr e-bost, mae gennym ni'r system gofrestru ar-lein. Ond mae gennym ni un syniad arall ein bod ni'n ystyried ceisio, ac mae ychydig yn wallgof. Efallai y gallwch chi helpu i ddweud wrthym a yw hwn yn syniad da neu ddrwg: rydyn ni'n ei alw'n “gofrestriad un clic.” Dyma'r cysyniad.

Athrylith Marchnata Jim Irsay

Ddydd Sul, trechodd y Indianapolis Colts y Tennessee Titans i ddod yn Bencampwyr De AFC. Cyn y gêm, fodd bynnag, cynhaliodd perchennog Colts, Jim Irsay, ymgyrch farchnata hollol wych dros Twitter. Rhag ofn nad oeddech chi ar y manylion, gadewch i ni adolygu trydariadau Irsay o Ragfyr 31ain: I ENNILL PRIUS A $ 4K - Am 1:15 pm y dydd Sul hwn bydd Prius du wedi'i barcio ar y plaza allanol ar y gogledd y tu allan i Stadiwm Olew Lucas… I ENNILL PRIUS

Ategyn WordPress: Rhestr Wirio Blogio

Yn ôl yn BlogIndiana 2010, gwnaethom lansiad meddal ar gyfer ategyn WordPress i helpu i gynyddu cynhyrchiant gweithwyr. Rhestr Wirio Blogio yw'r enw arni, ac mae'n seiliedig ar bŵer anhygoel o syml ac eto syfrdanol rhestr wirio. Rhestr wirio Blogio yw'r union beth mae'n swnio fel: mae'n creu criw o flychau gwirio i chi eu defnyddio wrth ysgrifennu post blog. Cadarn, fe allech chi gyflawni'r un peth â dogfen Word neu nodyn post it, ond

Y 5 Ffordd Uchaf i Ddod yn Ddamglwr yn Ddamweiniol

Mae'r cyhuddiad gwaethaf posibl y gallwch ei dderbyn ar y Rhyngrwyd i'w gyhuddo o fod yn sbamiwr. Nid oes gan unrhyw ymosodiad arall ar eich cymeriad yr un pŵer aros. Unwaith y bydd rhywun yn meddwl eich bod chi'n sbamiwr, ni fyddwch bron byth yn dychwelyd ar eu hochr dda. Mae'r ffordd i spamville yn unffordd yn unig. Gwaethaf oll, mae'n rhyfeddol o hawdd cymryd camau tuag at ddod yn sbamiwr heb sylweddoli hynny hyd yn oed! Dyma'r pump uchaf