COVID-19: Golwg Newydd ar Strategaethau Rhaglen Teyrngarwch i Fusnesau

Mae'r Coronavirus wedi treulio'r byd busnes ac mae'n gorfodi pob busnes i edrych o'r newydd ar y gair teyrngarwch. Teyrngarwch Gweithwyr Ystyriwch deyrngarwch o safbwynt y gweithiwr. Mae busnesau yn diswyddo gweithwyr chwith a dde. Gall y gyfradd ddiweithdra fod yn fwy na 32% oherwydd y Ffactor Coronavirus ac nid yw gweithio gartref yn darparu ar gyfer pob diwydiant na safle. Mae diswyddo gweithwyr yn ddatrysiad ymarferol i'r argyfwng economaidd ... ond nid yw'n arwain at deyrngarwch. Bydd COVID-19 yn effeithio