10 Offer Monitro Brand y Gallwch Ddechreu Arni Am Ddim

Mae marchnata yn faes gwybodaeth mor helaeth fel y gall weithiau fod yn llethol. Mae'n teimlo fel bod angen i chi wneud llawer iawn o bethau ar unwaith: meddyliwch trwy'ch strategaeth farchnata, cynlluniwch gynnwys, cadwch lygad ar SEO a marchnata cyfryngau cymdeithasol a chymaint mwy. Yn ffodus, mae yna martech bob amser i'n helpu ni. Gall offer marchnata dynnu llwyth oddi ar ein hysgwyddau ac awtomeiddio'r rhannau diflas neu lai cyffrous o

Dewch i Wneud Arian: 8 Ffordd i Droi Traffig Cyfryngau Cymdeithasol yn Werthu

Gwerthiannau cyfryngau cymdeithasol yw'r chwant newydd i arbenigwyr marchnata ledled y byd. Yn wahanol i gred hen ffasiwn, gall gwerthiant cyfryngau cymdeithasol fod yn broffidiol i unrhyw ddiwydiant - does dim ots a yw eich cynulleidfa darged yn filflwydd neu genhedlaeth X, yn ddisgyblion neu'n berchnogion busnes enfawr, atgyweirwyr, neu athrawon coleg. O ystyried y ffaith bod tua 3 biliwn o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol gweithredol ledled y byd, a allwch chi ddweud mewn gwirionedd nad oes unrhyw bobl a hoffai