4 Ffordd Mae'ch Strategaeth Rheoli Cyflwyniad - neu Diffyg ohoni - yn Amser Gwastraff, Adnoddau a Busnes

A allwch fy helpu i roi'r cyflwyniad hwn at ei gilydd? Mae fy nghyfarfod mewn awr. Ni allaf ddod o hyd i'r sleid. Dyna'r sleid anghywir. $ #! * Dyna'r dec anghywir. Sain gyfarwydd? Yna NID ydych chi'n defnyddio strategaeth rheoli cyflwyniad effeithiol. Ac, o ganlyniad, rydych chi'n colli amser, adnoddau ac, yn anad dim, busnes. Mae rheoli cyflwyniad yn sicrhau bod y neges gywir yn cael ei chyfleu ar y pwynt mwyaf hanfodol - pan fydd person gwerthu yn siarad ag a