Social's Media's Road to Hirhoedledd o dan GDPR

Treuliwch ddiwrnod yn cerdded o amgylch Llundain, Efrog Newydd, Paris neu Barcelona, ​​mewn gwirionedd, unrhyw ddinas, a byddai gennych reswm i gredu pe na baech yn ei rhannu ar gyfryngau cymdeithasol, ni ddigwyddodd hynny. Fodd bynnag, mae defnyddwyr yn y DU a Ffrainc bellach yn cyfeirio at ddyfodol gwahanol cyfryngau cymdeithasol yn gyfan gwbl. Mae ymchwil yn datgelu rhagolygon tywyll ar gyfer sianeli cyfryngau cymdeithasol gan mai dim ond 14% o ddefnyddwyr sy'n hyderus y bydd Snapchat yn dal i fodoli mewn degawd.