Beth Ddysgodd Gwyliau 2020 Amdanom Strategaethau Marchnata Symudol yn 2021

Does dim rhaid dweud, ond roedd y tymor gwyliau yn 2020 yn wahanol i unrhyw un arall rydyn ni wedi'i brofi fel pobl greadigol. Gyda chyfyngiadau pellter cymdeithasol yn cydio eto ledled y byd, mae ymddygiad defnyddwyr yn symud o normau traddodiadol. Ar gyfer hysbysebwyr, mae hyn yn ein tynnu ymhellach oddi wrth strategaethau traddodiadol ac Allan o'r Cartref (OOH), ac yn arwain at ddibynnu ar ymgysylltu symudol a digidol. Yn ogystal â chychwyn yn gynharach, disgwylir i'r cynnydd digynsail yn y cardiau rhodd a roddir ymestyn y gwyliau