Zyro: Adeiladu Eich Safle Neu'ch Siop Ar-lein yn Hawdd Gyda'r Llwyfan Fforddiadwy hwn

Safle Ar-lein Zyro neu Adeiladwr Siop

Mae argaeledd llwyfannau marchnata fforddiadwy yn parhau i greu argraff, a systemau rheoli cynnwys (CMS) ddim gwahanol. Rydw i wedi gweithio mewn nifer o lwyfannau perchnogol, ffynhonnell agored, a thalu CMS dros y blynyddoedd ... rhai yn anhygoel a rhai yn eithaf anodd. Hyd nes i mi ddysgu beth yw nodau, adnoddau a phrosesau cleient, nid wyf yn gwneud argymhelliad ar ba blatfform i'w ddefnyddio.

Os ydych chi'n fusnes bach na all fforddio gollwng degau o filoedd o ddoleri ar bresenoldeb ar y we, rydych chi'n fwyaf tebygol o ddefnyddio llwyfannau syml nad oes angen eu codio ac mae gennych ddetholiad gwych o dempledi i'w haddasu ar eich pen eich hun.

Pan sefydlais a safle sba flwyddyn yn ôl, defnyddiais blatfform yr oeddwn yn gwybod a fyddai’n darparu’r offer cymorth a gweinyddol yr oedd eu hangen ar fy nghleient. Nid oeddwn yn mynd i adeiladu safle a oedd yn gofyn am waith cynnal a chadw cyson, diweddariadau, ac optimeiddio parhaus ... gan na allai'r perchennog fforddio talu am y lefel honno o ymdrech.

Zyro: Adeiladu Gwefan, Siop Ar-lein, neu Bortffolio

Un ateb anhygoel o fforddiadwy yw zyro. Mae gan Zyro brisiau hollgynhwysol a gwarant arian-yn-ôl 30-diwrnod di-risg. Rydych chi hyd yn oed yn cael cefnogaeth sgwrsio byw 24/7 gyda phob cynllun!

  • cynnal - Nid oes angen mynd i gael darparwr cynnal, mae platfform Zyro i gyd yn gynhwysol. Gallwch hyd yn oed gael eich parth trwy eu gwasanaeth am ddim gyda rhai pecynnau.
  • Templedi - Mae holl dempledi Zyro wedi'u optimeiddio ac yn ymatebol i ffonau symudol. Dechreuwch gyda thempled gwag, neu dewiswch o dempledi siopau, templedi gwasanaeth busnes, templedi ffotograffiaeth, templedi bwytai, templedi portffolio, templedi ailddechrau, templedi digwyddiadau, templedi tudalennau glanio neu dempledi blog.
  • Golygydd Llusgo a Gollwng - Nid oes angen cod, mae gennych reolaeth greadigol lwyr gyda thempledi a wnaed gan ddylunwyr y gellir eu haddasu i'ch brand a'ch negeseuon.
  • Chwilia Beiriant Optimization - Zyro's mae gan lwyfan rheoli cynnwys yr holl nodweddion angenrheidiol i optimeiddio'ch gwefan neu'ch storfa ar gyfer peiriannau chwilio.
  • Awdur AI - Ddim yn ysgrifennwr gwych? Yn syml, methu dod o hyd i'r amser i ysgrifennu? Gadewch i AI Writer gynhyrchu testun ar gyfer eich gwefan tra'ch bod chi'n ei adeiladu.
  • E-fasnach - Pecyn e-fasnach cyflawn, gan gynnwys prosesu taliadau, integreiddio llongau, rheolwr perthynas â chwsmer (CRM), e-byst awtomataidd, ac adrodd. Mae'n hawdd integreiddio'ch siop i Amazon, Facebook, ac Instagram.
  • diogelwch - Mae safleoedd wedi'u diogelu'n llawn gyda'ch tystysgrif SSL ac amgryptio HTTPS, ac mae trafodion e-fasnach yn cael eu gwarchod hefyd.
  • Adrodd yn Ddwfn - Darganfyddwch o ble mae traffig yn dod a gwnewch y gorau o'ch addasiadau gydag offer fel Google Analytics, Kliken, ac MoneyData.

Mae gan Zyro nifer o gynlluniau fforddiadwy heb unrhyw gostau cudd.

Mae gan Zyro gynnig Dydd Gwener Du sy'n rhedeg rhwng Tachwedd 15fed a Rhagfyr 7fed ... defnyddiwch y cod ZYROBF ac arbed hyd at 86%!

Rhowch gynnig ar Zyro am ddim!

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer zyro ac rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt yn yr erthygl hon.