Zymplify: Marchnata fel Gwasanaeth i Fusnesau Bach

Zymplify Marketing fel Gwasanaeth

Mae datblygu cyflym, fframweithiau ac integreiddiadau yn parhau i roi llwyfannau ar y farchnad sy'n darparu llu o nodweddion am gostau sylweddol is bob blwyddyn. Zymplify yw un o'r llwyfannau hynny - platfform marchnata cwmwl sy'n darparu'r holl nodweddion sy'n angenrheidiol i fusnes bach ddenu, caffael ac adrodd ar dennyn ar-lein. Fodd bynnag, mae'n ei wneud am lai na'r mwyafrif o'r llwyfannau awtomeiddio marchnata eraill ar y farchnad.

O'r wefan: Mae Zymplify yn Marchnata fel Gwasanaeth. Rydym yn trawsnewid y ffordd y mae marchnata a gwerthu yn gweithio ac yn eu hintegreiddio'n ddi-dor i'ch busnes. Mae ein tîm o ZympliGurus wrth law, ar alw, i ddarparu cyngor arbenigol ac ystod lawn o wasanaethau marchnata digidol. A gyda'n datrysiad popeth-mewn-un, rydyn ni'n rhoi'r gallu i'ch busnes greu, cyhoeddi, olrhain a dadansoddi'ch holl ymgyrchoedd marchnata a'ch gweithgareddau o un platfform integredig.

Efallai mai'r peth gorau am y platfform yw'r gost. Mae gan Zymplify un cynllun heb unrhyw gontract blynyddol a dim ffi ymlaen llaw flynyddol. Nid oes unrhyw daliadau am gysylltiadau na therfynau ychwanegol ar gysylltiadau. Hefyd, nid oes unrhyw ffioedd sefydlu, bordio na kickstarter ychwanegol. Mae hyd yn oed yn cynnwys gwarant boddhad arian-yn-ôl 90 diwrnod.

Mae eich ffi fisol hefyd yn cynnwys credydau i gael cefnogaeth gan y ZympliGuru tîm marchnata bob mis.

Mae Zymplify Marketing fel Gwasanaeth yn Cynnwys

 • Tudalennau Glanio - Creu, lansio ac olrhain ymgyrchoedd tudalennau glanio ar draws sianeli
 • Ffurflenni a Chynghorau Pop - Ymgysylltu â ffurflenni gwefan integredig a ffenestri naid
 • Olrhain Ymwelwyr Gwefan -Gwelwch pwy sy'n ymweld â'ch gwefan a beth maen nhw'n ei wneud
 • Marchnata E-bost - Creu ymgyrchoedd e-bost atyniadol yn gyflym ac yn hawdd
 • Marchnata Symudol - Ymgysylltu'n uniongyrchol â chwsmeriaid trwy SMS i mewn ac allan
 • Marchnata PPC Cymdeithasol - Ymgysylltu â chwsmeriaid ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol
 • Cardiau Sgorio Sianel - Tracio, mireinio a mesur effaith ymdrechion marchnata
 • Piblinell Gwerthu - Trosi ymrwymiadau i werthiannau trwy CRM integredig
 • Golwg Cwsmer Sengl - Golwg integredig ar holl ymrwymiadau cwsmeriaid yn ôl sianel mewn CRM
 • Calendr Marchnata - Traciwch eich holl sianeli trwy galendr marchnata integredig
 • Ymgyrch ROI - Mesur ROI integredig yn ôl ymgyrch a sianeli
 • Sgorio arweiniol - Cymhwyso sgoriau i arwain arweinwyr i bennu eu parodrwydd i werthu
 • Edrychiadau Cymdeithasol - Dewch o hyd i broffiliau cymdeithasol, lluniau proffil a dylanwad cymdeithasol sydd ar gael i'r cyhoedd
 • Adeiladwr Templed - Hawdd i'w adeiladu, tudalen lanio wedi'i optimeiddio symudol a thempledi
 • Segmentu - Anfonwch y neges gywir at y person iawn, bob tro

Cofrestrwch ar gyfer Treial Am Ddim

Dangosfwrdd Zymplify

Mae Zymplify hefyd yn cynnig partneriaethau ymgynghori ac asiantaethau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.