Trosi Cwsmeriaid yn Eiriolwyr gyda Zuberance

zapDiagram

Y ffordd orau i hyrwyddo brand yw trwy gael criw o gwsmeriaid bodlon iawn yn siarad amdano. Y cwsmer gorau i'w wneud yw eiriolwr brand - cwsmer y mae ei foddhad wedi cyrraedd lefel yr angerdd. Mae eiriolwyr brand o'r fath yn gwneud argymhellion pwerus sydd fel arfer yn cael effaith hirhoedlog. Ond mae angen ffordd glir ar frandiau i adnabod cwsmeriaid o'r fath yn y lle cyntaf, ac yna eu trosoli fel eiriolwyr brand.

Zuberance, platfform hyrwyddo cyfryngau cymdeithasol, yn honni ei fod yn darparu ateb:

Mae Zuberance yn gweithio ar gronfa ddata'r brand trwy ddefnyddio offer gwrando cymdeithasol a chynnig arolygon cyflym, i nodi pa rai o'r cwsmeriaid sy'n eiriolwyr brand posib, ac yn barod i edrych am y brand ar y gofod cymdeithasol. Yna mae'n darparu pedwar ap penodol i'r cwsmeriaid hyn: Adolygu Eiriolwyr, Tystebau Eiriolwyr, Atebion Eiriolwyr, a Chynigion Eiriolwyr, sy'n caniatáu iddynt bostio argymhellion ar bron unrhyw gyfryngau cymdeithasol sydd ar gael.

sutZapWorks

Mae brandiau'n elwa mewn mwy o ffyrdd na dim ond gwelededd. Er enghraifft, mae cwsmer sy'n defnyddio'r ap Cynnig Eiriolwr i rannu manylion cynnig cynnyrch gyda ffrindiau yn trosi ffrindiau fel arweinwyr posib i'r marchnatwr. Yn yr un modd, mae cwsmer ag Ap Ateb Eiriolwr yn ateb ymholiad cynnyrch yn seiliedig ar ei brofiad, a fyddai’n argyhoeddi darpar brynwr nag asiant cwmni sy’n darparu’r un ateb.

Yna mae'r Zuberance Advocate Analytics yn olrhain canlyniadau mewn amser real i nodi'r proffil eiriolwr yn ôl demograffeg a gweithgaredd, ac yn darparu gwybodaeth ddadansoddol i'r brand mewn dangosfwrdd syml i'w ddeall. Mae gan Zuberance gryn dipyn o dystebau cwsmeriaid ar eu gwefan y gallwch wirio a hoffech chi weld sut mae'r platfform yn cael ei ddefnyddio yn eich diwydiant.

Mae Zuberance yn darparu'r apiau hyn naill ai'n annibynnol, neu'n eu cynnig fel rhan o ddatrysiad un contractwr cynhwysfawr sy'n cwmpasu pob agwedd ar yr ymgyrch eiriolwr brand. Mae llwyddiant Zuberance neu unrhyw offeryn arall sy'n caniatáu i fentrau drosi cwsmeriaid fel Eiriolwyr Brand yn dibynnu ar gael darpar gwsmeriaid wrth law yn y lle cyntaf. Ar gyfer hyn, nid oes llwybr byr i ragoriaeth cynnyrch neu wasanaeth a gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.