Zenkit: Rheoli Tasgau ar Draws Timau, Dyfeisiau a Chwmnïau

Llwyfan Pen-desg a Thasg Symudol Zenkit

Ers i ddiffodd Wunderlist gael ei wneud yn swyddogol, mae llawer o ddefnyddwyr wedi bod yn chwilio am ddewis arall ar frys. Mae miloedd eisoes wedi mynegi eu siom ynghylch y dewisiadau amgen cyfredol, a dyna pam y penderfynodd Zenkit ddatblygu Zenkit I'w Wneud felly gall defnyddwyr Wunderlist deimlo'n gartrefol. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod nodweddion a rhyngwyneb greddfol eu app mor debyg i Wunderlist.

Mae apiau heddiw naill ai'n restrau syml (fel Wunderlist, Todoist, Neu MS I'w Wneud) neu offer rheoli prosiect cymhleth sydd â sawl barn (megis Wreic or JIRA). Y gwir amdani, fodd bynnag, yw bod angen gwahanol fathau o offer ar wahanol fathau o weithwyr. Sut all un ap sengl wneud y cyfan? 

Mae Zenkit yn lansio Zenkit To Do, eu app rheoli tasgau newydd, cyn i Wunderlist ddod i ben ar y 6ed o Fai, 2020.

Mae Zenkit To-Do yn Integreiddio â Zenkit:

Mae app Zenkit (super syml) i'w wneud wedi'i integreiddio'n llawn â'r platfform Zenkit gwreiddiol. Felly o hyn ymlaen, gallwch weithio ar eich tasgau yn yr ap i'w wneud neu ddefnyddio golygfeydd soffistigedig fel siartiau Kanban a Gantt. Dim syncing, dim mewnforion, dim drafferth! Mae'r holl apiau'n rhannu un storfa ddata. Gall hyn ddod â phobl o wahanol lefelau ynghyd, rheolwyr â'u trosolwg prosiect i aelodau'r tîm gyda'u tasgau gweithredadwy.

Ymhlith nodweddion Zenkit a Zenkit Plus mae:

 • Olrhain gweithgaredd - Gwylio gweithgareddau wrth iddynt ddigwydd. Gweld popeth sy'n digwydd yn eich timau, casgliadau, a hyd yn oed eitemau unigol.
 • Gweinyddiaeth Uwch - Defnyddio SSO wedi'i seilio ar SAML, rheoli defnyddwyr gyda darparu, a monitro ac archwilio gweithgareddau defnyddwyr gyda Sefydliadau.
 • Agregau - Gweler agregau ar gyfer unrhyw faes rhif mewn unrhyw olwg i gael trosolwg cyflym o'ch data.
 • Neilltuwch dasgau - Dirprwyo tasgau yn hawdd trwy eu neilltuo i aelodau'ch tîm. Rhowch wybod iddynt cyn gynted ag y bydd angen rhoi sylw i dasg newydd.
 • Gweithredoedd Swmp - Ychwanegu, tynnu, neu amnewid gwerth unrhyw faes mewn sawl eitem. Peidiwch byth â mynd yn sownd wrth fewnbynnu data diflas eto!
 • Sync Calendr - Peidiwch byth â cholli apwyntiad arall! Mae integreiddiad Google Calendr Google Zenkit yn golygu bod eich calendrau bob amser mewn cydamseriad.
 • Rhestrau gwirio - Angen ffordd gyflym i olrhain subtasks? Defnyddiwch restr wirio! Olrhain cynnydd yn weledol a marcio pethau wrth iddynt gael eu gwneud.
 • cydweithio - Gwahoddwch gydweithwyr, teulu a ffrindiau i gydweithio â chi ar eich prosiectau.
 • Eitemau Lliw - Gwnewch i'ch eitemau sefyll allan trwy eu lliwio. Gwahaniaethwch yn hawdd rhwng tasgau â lliwiau beiddgar, llachar
 • sylwadau - Cydweithio â'ch tîm mewn sylwadau, fel bod eich gwaith a'ch sgwrs yn aros yn gysylltiedig. Wedi gwneud camgymeriad? Golygu sylwadau fel bod gan bawb y wybodaeth gywir.
 • Cefndiroedd Custom - Addasu Zenkit i weddu i chi a'ch tîm. Ychwanegwch eich cefndiroedd a'ch delweddau eich hun gydag uwchraddiad i Zenkit Plus.
 • Apeliadau pen-desg - Ap hardd, heb dynnu sylw ar gyfer macOS, Windows, a Linux. Tasgau ychwanegu cyflym, agor sgriniau lluosog, ac aros yn gynhyrchiol all-lein.
 • Llusgo a gollwng - Trefnwch eich prosiectau yn reddfol a symud eitemau ymlaen wrth i chi symud ymlaen gyda llusgo a gollwng.
 • E-bost i'r Casgliad - E-bostiwch dasg i Zenkit yn uniongyrchol a phenodi tasgau trwy gyfeiriad e-bost unigryw. Creu eitemau newydd o'ch mewnflwch.
 • Ffefrynnau - Angen ffordd i olrhain eitemau o bob rhan o'ch cyfrif mewn un lle? Marciwch nhw fel ffefryn er mwyn i chi allu cyrchu atynt mewn snap.
 • Rhannu ffeiliau - Cydweithio. Rhannwch ddogfennau a delweddau o'ch bwrdd gwaith, neu o'ch hoff wasanaethau storio cwmwl.
 • Hidlo - Driliwch i lawr yn gyflym i ddod o hyd i'r union beth rydych chi'n chwilio amdano gan ddefnyddio hidlwyr pwerus Zenkit. Cadwch hidlwyr a ddefnyddir yn aml i greu golygfeydd wedi'u haddasu.
 • Fformiwlâu - Creu fformwlâu gan ddefnyddio unrhyw faes rhif neu gyfeirnod i gysylltu, cyfuno a dadansoddi data o unrhyw gasgliad.
 • Siart Gantt - Trefnu ac olrhain prosiectau cymhleth ar linell amser glir, gydag oedi a phlwm, cerrig milltir, llwybr critigol, a mwy!
 • Calendr Byd-eang - Jyglo prosiectau lluosog? Angen ffordd i olrhain tasgau a digwyddiadau ar draws yr holl gasgliadau? Weithiau does ond angen i chi weld popeth mewn un lle. Rhowch “Fy Nghalendr”.
 • Chwilio Byd-eang - Angen cyrraedd eitem yn gyflym? Am chwilio trwy eitemau sydd wedi'u harchifo? Gall y chwiliad byd-eang ddod o hyd i unrhyw beth mewn eiliadau.
 • labeli - Mae meysydd label Zenkit yn ddigon hyblyg i gategoreiddio eitemau, neilltuo blaenoriaeth, olrhain cynnydd, a llawer mwy. Trefnwch eich byrddau Kanban yn ôl unrhyw faes label rydych chi'n ei greu.
 • Sôn - Angen hysbysu aelodau eraill y tîm ar unwaith am ddiweddariad pwysig? Defnyddiwch @mentions i roi eich cydweithwyr ar waith a dod ag aelodau perthnasol o'r tîm i'r sgwrs.
 • Apps Symudol -Defnyddio Zenkit wrth fynd! Dim cysylltiad? Dim problem. Mae Zenkit ar gyfer iOS ac Android yn cefnogi gwaith all-lein a bydd yn cysoni pan fyddwch chi'n cael eich ailgysylltu.
 • Hysbysiadau - Gadewch i hysbysiadau helpu yn hytrach na thynnu eich sylw. Addaswch eich hysbysiadau i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch, pryd a ble mae ei hangen arnoch.
 • Eitemau Cylchol - Oes gennych chi dasgau rydych chi'n eu hailadrodd bob wythnos neu fis? Sefydlu tasg gylchol fel na fyddwch byth yn colli apwyntiad.
 • cyfeiriadau - Cysylltu casgliadau i greu cronfa ddata berthynol hollol bwrpasol sydd mor hawdd ei defnyddio â rhestr i'w gwneud. Yn fwy pwerus na dolen yn unig, mae cyfeiriadau'n cadw'ch data mewn cydamseriad.
 • Golygu testun cyfoethog - Mae golygydd testun cyfoethog syml Zenkit yn gadael ichi greu testun hardd i wella'ch gwaith. Defnyddiwch HTML, markdown, neu destun sylfaenol i wneud i'ch geiriau sefyll allan.
 • Shortcuts - Ychwanegwch eitemau yn gyflym, symud canghennau map meddwl, ychwanegu labeli, a chymaint mwy gyda llwybrau byr Zenkit.
 • Is-dasgau - Ychwanegu subtasks gyda dyddiadau dyledus, defnyddwyr penodedig, a mwy, at unrhyw eitem.
 • Newid golygfeydd - Grwpiwch eich bwrdd Kanban yn ôl unrhyw label mewn rhestrau a rhesi. Creu matrics blaenoriaeth neu olrhain cynnydd fesul aelod.
 • Tasgau Tîm - Blwch derbyn ar gyfer eich tîm. Un lle i weld yr holl eitemau a neilltuwyd i chi neu i unrhyw un rydych chi'n cydweithredu â nhw. Creu ac aseinio eitemau yn awtomatig i'ch tîm heb fynd ar goll mewn prosiectau cymhleth.
 • Tîm Wiki - Creu a chyhoeddi wiki hardd, llawn cynnwys mewn eiliadau. Cydweithio mewn amser real gydag aelodau wiki.
 • Templedi - Ddim yn siŵr ble i ddechrau? Tynnwch ddeilen allan o lyfr arbenigwyr a dadlwythwch un o'n templedi sy'n barod ar gyfer busnes.
 • Rhestr o bethau mae angen gwneud - Trowch unrhyw brosiect yn rhestr i'w gwneud a hedfan trwy'ch tasgau! Marciwch dasgau fel y gwnaed a'u gwylio yn symud i lawr y rhestr.
 • Dilysu Dau Ffactor - Sicrhewch fod eich cyfrif yn ddiogel gyda dilysiad dau ffactor. Ar gael i holl ddefnyddwyr Zenkit.
 • Rolau Defnyddwyr - Neilltuwch rolau i ddefnyddwyr i wella diogelwch eich gwaith a hybu cynhyrchiant eich tîm.
 • Gweithio all-lein - Defnyddiwch Zenkit wrth fynd, p'un a oes gennych gysylltiad rhyngrwyd ai peidio! Cefnogir modd all-lein hefyd yn y fersiwn we
 • Zapier - Integreiddio gyda dros 750 o'ch hoff apiau a gwasanaethau gydag integreiddio Zapier Zenkit. Llyfr Zap

Un sylw

 1. 1

  Diolch Douglas, nid wyf wedi dod ar draws Wunderlist cyn eich post. Rhaid i mi ddarganfod mwy! A fyddwch chi'n gwneud swydd ddilynol ar yr ap ffôn? A fyddai wrth fy modd yn gwybod mwy!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.