Integreiddiwch Eich Desg Gymorth â Twitter

Heddiw, cyhoeddodd Zendesk, darparwr meddalwedd cymorth i gwsmeriaid ar y we, fod Zendesk ar gyfer Twitter bellach yn caniatáu i asiantau cymorth i gwsmeriaid lywio postiadau Twitter o fewn rhyngwyneb Zendesk. Oherwydd gallu Twitter i gyhoeddi materion cymorth i gwsmeriaid yn gyhoeddus a'u rhannu â'ch rhwydwaith, mae Twitter wedi dod yn gyfrwng poblogaidd i gwmnïau fonitro eu henw da a gweithredu ar y materion hynny. Mae'n wych bod Zendesk wedi nodi'r cyfle a'i integreiddio'n uniongyrchol i'w platfform cymorth!

Dyma sut mae Trydar yn dod i mewn a'r gallu i drosi'r Trydar yn Docyn Zendesk:
zendesk_twickets_convert_ticket.png

Nawr, gall asiantau gyflawni amrywiaeth eang o swyddogaethau Twitter heb adael rhyngwyneb cyfarwydd Zendesk erioed, gan gynnwys:

  • Cydgrynhoi cefnogaeth i gwsmeriaid a cheisiadau Twitter yn un llif gwaith
  • Monitro ffrydiau chwilio a arbedwyd
  • Trosi trydariadau i docynnau Zendesk (a elwir yn 'twickets')
  • Prosesu trydariadau lluosog ar yr un pryd â swmp-gamau gweithredu
  • Defnyddiwch macros ac ymatebion a bennwyd ymlaen llaw ar drydariadau
  • Ail-drydar fel y bo'n briodol o fewn Zendesk
  • Dilyniant gyda sgyrsiau neges uniongyrchol ar Twitter

Nid oes ffordd well o wella boddhad cwsmeriaid a denu mwy o ragolygon na dangos iddynt eich bod yn gwrando go iawn. Mae Twitter yn cynrychioli’r sianel gymdeithasol sy’n tyfu gyflymaf ar gyfer llais y cwsmer. Mae sefydliadau sy'n poeni am ddelwedd brand a chefnogaeth yn deall pwysigrwydd cynyddol gwrando ar adborth cwsmeriaid trwy Twitter. Mae Zendesk ar gyfer Twitter yn dod â phŵer adborth cymdeithasol a llif gwaith safonol at ei gilydd yn un broses ystyrlon. Maksim Ovsyannikov, Is-lywydd Rheoli Cynnyrch, Zendesk

Dyma lun o'r canlyniadau chwilio wedi'u hintegreiddio'n uniongyrchol o Twitter:
zendesk_twickets_search_results.png

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.