Zapiet: Galluogi Dosbarthu a Storio Pickup gyda Shopify

Shopify a Zapiet: E-Fasnach a Chyflenwi

Gyda gwledydd yn ynysu oddi wrth ymlediad COVID-19, mae cwmnïau'n ei chael hi'n anodd cadw eu gweithwyr i weithio, eu drysau ar agor, a chael dau ben llinyn ynghyd. Am y misoedd diwethaf, rydw i wedi bod yn cynorthwyo a fferm leol yn danfon cig yn Indianapolis gyda'u Shopify gosod. Roeddent wedi cael nifer o werthwyr a gynullodd y system cyn i mi ddod ar fwrdd y llong ac roeddwn yn gweithio i dynhau'r integreiddio a'r optimeiddio pan darodd y pandemig.

Mae'r fferm bellach yn gweithio ddydd a nos i gadw i fyny â'r galw, a chyda hynny bu fy nghefnogaeth i gwsmeriaid terfynol yn ogystal â'r staff. Nid oedd ganddynt unrhyw un technegol i gynorthwyo ac roedd llawer o integreiddio â llaw. Fodd bynnag, un o uchafbwyntiau eu gosodiad Shopify oedd cais a adeiladwyd gan Zapiet ar gyfer Pickup Store a Chyflenwi.

Pickup + Dosbarthu Zapiet Store

Gyda'u app, roeddwn i'n gallu creu unigryw parthau cod post sydd wedi gosod amseroedd paratoi a diwrnodau dosbarthu. Roeddem hefyd yn gallu ychwanegu lleoliadau storfa i gwsmeriaid godi eu harchebion yn uniongyrchol. Mae amseroedd paratoi yn galluogi'r staff i gael amser i gydosod yr archebion, eu llwytho, a'u danfon neu eu codi. Yn achos y cleient hwn, roedd ganddo ei rym cyflenwi ei hun. Mae'r ap yn integreiddio â gwasanaethau cyflenwi eraill, serch hynny.

Mae'r integreiddio â throl Shopify yn ddi-dor, gan ganiatáu i'r cwsmer ddewis dosbarthiad neu storio pickup. Os yw'n cael ei ddanfon, mae'r codau post neu'r sipiau'n cael eu dilysu fel lleoliad sy'n cael ei ddanfon iddo a darperir dewisydd dyddiad i ddewis y dyddiad dosbarthu priodol. Os yw'n siop codi, gallwch ddod o hyd i'r siop agosaf. Os mai dim ond un lleoliad sydd gennych, dim ond pryd yr hoffech chi godi'r archeb. Dyma sut olwg sydd arno ar wefan fy nghleient:

codi siop fferm pwll tyner

Nodyn ochr: Os ydych chi yng nghanol Indiana ac yr hoffech roi cynnig ar ddosbarthu cartref Tyner Pond Farm, dyma a Gostyngiad o 10% ar eich archeb gyntaf!

Mae Ap Shopify Zapiet mor llwyddiannus nes bod eu tîm cymorth wedi dweud eu bod wedi ychwanegu dros fil o siopau yn ystod yr argyfwng hwn. Mae'r tîm yno'n gweithio ddydd a nos i gynorthwyo'r cwsmeriaid hynny ar fwrdd a ffurfweddu eu app.

Mae'r app yn anhygoel o hyblyg. Pan oedd angen i ni gau'r codiad siop, roedd mor hawdd â'i ddiffodd yn yr ap a gallwn bob amser ei ail-alluogi pan fydd yr argyfwng drosodd. Fe wnaethom hefyd alluogi bar negeseuon braf sy'n dod gyda'r app, gan alluogi ymwelwyr newydd i weld a ydym yn danfon i'w cod zip.

Mae nodweddion Pickup Store + Delivery yn cynnwys:

 • Argaeledd cynnyrch - Marciwch gynhyrchion unigol fel rhai sydd ar gael i'w codi, eu danfon neu eu cludo yn unig.
 • Integreiddiad POS Shopify - Gweld, rheoli a threfnu eich archebion codi a dosbarthu yn y siop.
 • Rhestr eiddo aml-leoliad - Cydamseru a dangos argaeledd byw i gwsmeriaid ar draws pob lleoliad.
 • Rheoli archeb - Cipolwg ar ba archebion sydd angen eu paratoi ar gyfer unrhyw ddiwrnod neu allfa benodol.
 • Atal twyll - Cadwch eich archebion yn fwy diogel rhag twyll trwy weithredu nodwedd Cod Diogelwch yr ap.
 • Lleoliadau diderfyn - Mewnforio eich holl leoliadau yn hawdd a'u rheoli'n unigol.
 • Addasrwydd helaeth - Diffinio argaeledd, torbwyntiau, gwrthbwyso, awtomeiddio, rheolau, a mwy.
 • Codwr dyddiad ac amser - Gosod lleoliad ac argaeledd cynnyrch hyd at gyfnodau 5 munud a gadael i gwsmeriaid ddewis.
 • Yn gwbl gydnaws - Integreiddio â Deliv, Quiqup, Llongau sythweledol, Llongau Pwrpasol, Rheolau Llongau Uwch a mwy. Gweld pob un Integreiddiadau Zapiet.
 • Cefnogaeth archeb ddrafft - Trosi archebion drafft presennol yn orchmynion codi neu ddanfon.
 • Terfynau slot dosbarthu - Osgoi gorymrwymiadau trwy gyfyngu ar nifer y danfoniadau mewn unrhyw slot amser penodol.
 • Dilysu geodistance - Cynnig y pris a'r gwasanaeth cywir yn awtomatig yn seiliedig ar leoliad y cwsmer.

Ac, os ydych chi am addasu eich cyfraddau dosbarthu, mae gan Zapiet ap ar ei gyfer hefyd Cyfraddau Dosbarthu yn ôl Pellter or Cyfraddau Cyflenwi yn ôl Cod Zip. Mae Zapiet yn cynnig treial am ddim 14 diwrnod, felly gallwch wirio bod yr ap yn gweddu i'ch llif gwaith ac yn gwneud yr hyn sydd ei angen arnoch chi. Canslo o fewn yr amser hwnnw ac ni chodir tâl arnoch.

Gosod Lleoliad Siop Zapiet + Dosbarthu

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.