Ystadegau Defnydd Rhyngrwyd 2021: Nid yw'r Data byth yn Cysgu 8.0

Ystadegau Defnydd Rhyngrwyd 2021 Infograffig

Mewn byd sy'n cael ei ddigido fwyfwy, wedi'i waethygu gan ymddangosiad COVID-19, mae'r blynyddoedd hyn wedi cyflwyno cyfnod newydd lle mae technoleg a data yn chwarae rhan fwy a hanfodol yn ein bywydau bob dydd. I unrhyw farchnatwr neu fusnes allan yna, mae un peth yn sicr: heb os, mae dylanwad y defnydd o ddata yn ein hamgylchedd digidol modern wedi cynyddu gan ein bod ynghanol trwchus ein pandemig presennol. Rhwng cwarantîn a chloi swyddfeydd, banciau, siopau, bwytai a mwy yn eang, symudodd cymdeithas ei phresenoldeb ar-lein i raddau helaeth. Wrth i ni ddysgu addasu i'r oes newydd hon, nid yw data byth yn cysgu.

Fodd bynnag, gan fynd yn ôl i amseroedd cyn-gofleidiol, roedd maint y data a grëwyd ac a rannwyd eisoes yn ehangu, er yn araf. Mae hyn yn bendant yn dangos bod tueddiadau rhyngrwyd yma i aros hyd y gellir rhagweld, a bydd argaeledd data yn parhau i dyfu.

Mae 50% o gwmnïau yn dechrau defnyddio dadansoddeg data lawer mwy o gymharu ag amseroedd cyn pandemig. Mae hyn yn cynnwys dros 68% o fusnesau bach hefyd.

Adroddiad Sisense, Cyflwr BI a Dadansoddeg

Pa mor bell y mae data wedi esblygu?

Mae gan oddeutu 59% o'n poblogaeth fyd-eang fynediad i'r rhyngrwyd, tra bod 4.57 biliwn yn ddefnyddwyr gweithredol - mae hyn tua chynnydd o 3% ers y flwyddyn flaenorol hy 2019. Ymhlith y niferoedd hynny, mae 4.2 biliwn yn ddefnyddwyr symudol gweithredol tra bod 3.81 biliwn yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol.

Adroddiad Cyflwr y Ganolfan Ddata 2021

O ystyried sut mae COVID-19 wedi rhoi mynediad inni i weithlu anghysbell llawer mwy, gallwn honni yn ddiogel bod dyfodol ein swydd wedi cyrraedd, ac mae'n dechrau gartref! - Am y tro o leiaf. Un ffordd o edrych ar yr amcangyfrif hwn yw fel a ganlyn:

 • Am y tro, mae dyfodol cyflogaeth gartref. Cyn cwarantîn, roedd tua 15% o Americanwyr yn gweithio gartref. Bellach, gwerthusir bod y ganran wedi tyfu i 50%, sy'n newyddion gwych i lwyfannau cydweithredu fel Timau Microsoft, sydd â chyfartaledd o 52,083 o unigolion yn ymuno bob munud.
 • Zoom , menter fideo-gynadledda, wedi gweld ymchwydd sylweddol ymhlith defnyddwyr. Cynyddodd eu sesiynau ap dyddiol o ychydig dros ddwy filiwn ym mis Chwefror i bron i saith miliwn ym mis Mawrth, gyda 208,333 o bobl yn cwrdd bob munud ar gyfartaledd.
 • Mae pobl nad ydynt yn gallu cymdeithasu'n bersonol yn defnyddio sgwrs fideo fwyfwy. Rhwng Ionawr a Mawrth, Google Duo cynyddodd y defnydd 12.4 y cant, ac mae bron i 27,778 o bobl yn cwrdd ar Skype y funud. 
 • Ers cychwyn yr achosion, WhatsApp, sy'n eiddo i Facebook, wedi gweld cynnydd o 51 y cant yn y defnydd.
 • Gyda phob munud sy'n mynd heibio, mae maint y data yn ehangu'n esbonyddol; nawr, mae hyn yn cyfieithu i tua 140k o luniau a bostiwyd gan ddefnyddwyr yn y munud hwnnw, ac mae hynny ymlaen Facebook.

Fodd bynnag, nid cwmnïau preifat fel Facebook ac Amazon yw'r unig rai sy'n meddu ar ddata. Mae hyd yn oed llywodraethau'n defnyddio data, yr enghraifft fwyaf canfyddadwy yw'r cymhwysiad olrhain cyswllt, sy'n rhybuddio pobl os ydyn nhw'n dal yn agos at rywun sydd â COVID-19.

Mae hyn yn golygu nad yw data bellach yn dangos unrhyw arwyddion o arafu ei dwf, ac mae stats i ategu'r honiad hwn. Nid yw'r ffigurau hyn yn debygol o arafu unrhyw bryd yn fuan, a rhagwelir y byddant yn cynyddu wrth i'r boblogaeth rhyngrwyd ledled y byd dyfu dros amser.

Mae yna sgwrs fideo ar gyfer cymdeithasu, gwasanaethau dosbarthu ffonau clyfar ar gyfer archebu unrhyw fath o eitem, apiau ffrydio fideo i'w difyrru, ac ati. O ganlyniad, cynhyrchir data yn barhaus trwy gliciau hysbysebion, cyfranddaliadau cyfryngau, ymatebion cyfryngau cymdeithasol, trafodion, reidiau, ffrydio cynnwys, a mwy.

Faint o Gynhyrchu Data sy'n digwydd Bob Munud?

Cadwch mewn cof bod data'n cael ei gynhyrchu bob munud. Gadewch i ni edrych ar y data mwyaf diweddar ar faint o ddata sy'n cael ei gynhyrchu fesul munud digidol. Gan ddechrau gyda rhai rhifau yn yr adran adloniant:

 • Yn y chwarter cyntaf, un o'r platfform ffrydio ar-lein cynyddol boblogaidd Netflix ychwanegodd 15.8 miliwn o gwsmeriaid newydd, cynnydd o 16 y cant mewn traffig rhwng mis Ionawr a mis Mawrth. Mae hefyd yn casglu tua 404,444 awr o ffrydio fideo
 • Eich hoff un YouTubers uwchlwytho tua 500-awr o fideo
 • Y platfform creu a rhannu fideo enwog i gyd Tiktok yn cael ei osod tua 2,704 o weithiau
 • Mae ychwanegu at yr adran hon gyda rhai alawon yn Spotify mae hynny'n ychwanegu amcangyfrif o 28 trac i'w lyfrgell

Symud ymlaen at gyfryngau cymdeithasol, sef rhan fwyaf sylfaenol a phoblogaidd ein cymuned ar-lein.

 • Instagram, rhwydwaith rhannu gweledol amlycaf y byd, mae gan 347,222 o swyddi defnyddwyr yn ei straeon yn unig, gyda 138,889 o drawiadau ar ei hysbysebion proffil cwmni.
 • Twitter yn ychwanegu oddeutu 319 o aelodau newydd, gan gynnal ei fomentwm gyda memes a dadleuon gwleidyddol.
 • Facebook mae defnyddwyr - p'un a ydynt yn filflwyddol, yn ffyniant, neu'n Gen Z - yn parhau i rannu tua 150,000 o negeseuon ac amcangyfrif o 147,000 o ffotograffau ar y platfform cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd.

O ran cysylltedd, mae'r niferoedd wedi cynyddu'n ddramatig ers yr oes cyn-covid:

 • Mae'r Timau Microsoft platfform cyfathrebu sy'n dod i'r amlwg yn cysylltu tua 52,083 o ddefnyddwyr
 • Amcangyfrifir bod tua 1,388,889 o unigolion yn gwneud galwadau fideo a llais
 • Mae gan un o'r platfform negeseuon testun a ddefnyddir fwyaf WhatsApp dros 2 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol sy'n rhannu 41,666,667 o negeseuon
 • Mae'r fideo sy'n rhoi cais Zoom yn croesawu 208,333 o gyfranogwyr mewn cyfarfodydd
 • Llwyfan newyddion firaol a rhannu cynnwys Mae Reddit yn gweld tua 479,452 o unigolion yn ymgysylltu â chynnwys
 • Er bod gan y platfform sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth LinkedIn ddefnyddwyr sy'n ceisio am 69,444 o swyddi

Ond, wrth roi data o'r neilltu am eiliad, beth am yr arian sy'n cael ei wario bob munud ar y rhyngrwyd? Rhagwelir y bydd defnyddwyr yn gwario tua $ 1 miliwn ar y rhyngrwyd.

Ar ben hynny, Venmo mae defnyddwyr yn trosglwyddo dros $ 200k mewn taliadau, gyda dros $ 3000 yn cael ei wario ar apiau symudol.

Amazon, y gorfforaeth farchnata ar-lein amlwg, yn anfon 6,659 o longau y dydd (yn yr UD yn unig). Yn y cyfamser, mae deinosoriaid Doordash platfform dosbarthu a chymryd ar-lein yn archebu tua 555 o brydau bwyd.

Lapio i fyny!

Wrth i'n cymdeithas esblygu, rhaid i fusnesau addasu hefyd, sydd bron bob amser yn golygu bod angen defnyddio data. Mae pob swipe, clicio, hoffi, neu rannu yn cyfrannu at gronfa ddata lawer mwy, a allai arwain at ddarganfod gofynion eich cleientiaid. O ganlyniad, pan fydd y niferoedd hyn yn cael eu gwerthuso'n ofalus, gall y wybodaeth a gafwyd gynorthwyo i ddeall byd sy'n llawer gwell ac sy'n symud yn gyflymach. Oherwydd COVID-19, mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n gweithio'n wahanol, a gall bod â data amser real am eu gweithrediadau a'u hamgylchedd eu hunain eu galluogi i wneud penderfyniadau gwell er mwyn goroesi, a ffynnu hyd yn oed, mewn ymateb.

Data Peidiwch byth â Chysgu 8.0 Infograffig

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.