Youtube: Beth yw'ch Strategaeth Fideo Yno?

YouTube

Rydym bob amser yn canolbwyntio ar fylchau o ran strategaeth marchnata digidol ein cleientiaid. Nid dim ond i fusnesau a defnyddwyr ddod o hyd i'r brandiau maen nhw'n chwilio amdanyn nhw yw peiriannau chwilio, mae'r algorithmau hefyd yn ddangosydd rhagorol o awdurdod brand ar-lein. Wrth i ni ddadansoddi'r cynnwys sy'n gyrru sylw i'r brand, rydyn ni'n cymharu'r cynnwys ar safle pob cystadleuydd i weld beth yw'r gwahaniaethau.

Yn eithaf aml, mae un o'r gwahaniaethwyr hynny fideo. Mae sawl un mathau o fideos gellir cynhyrchu hynny, ond fideos esboniwr, fideos sut i wneud, a thystebau cwsmeriaid yw'r rhai mwyaf effeithiol i fusnesau. Mae fideos sut i ac arddull ar #Youtube yn derbyn 8,332 o olygfeydd ar gyfartaledd, y categori mwyaf poblogaidd wrth ymyl fideos adloniant.

Os yw'n bryd cystadlu â chynnwys fideo, byddwn yn argymell i'ch cwmni lunio strategaeth gytbwys:

  • Neilltuwch gyllideb sylweddol ar gyfer fideo esboniwr mae hynny hyd at 2 funud o hyd. Cofiwch fod y fideo hon yn mynd i gadw gyda chi am gyfnod, felly byddai sicrhau brandio cyson, cael gwared ar unrhyw grybwylliadau amser-benodol, a phryfocio'r dyfodol yn strategaeth wych. Gall fideo wedi'i animeiddio sy'n perfformio'n dda fod rhwng $ 5k a $ 10k - ond enillion gwych ar fuddsoddiad.
  • Manteisiwch ar bob cyfle y gallwch chi i ffilmio fideos tysteb. Hyd yn oed os yw'n golygu eich bod chi'n llogi criwiau ffilm a'u hanfon at eich cwsmeriaid, dylech chi fuddsoddi ynddo'n llwyr. Mae tystebau yn ddangosyddion ymddiriedaeth na ellir eu curo. Gellir eu hailosod hefyd ar gyfer cynnwys ysgrifenedig trwy gydol eich holl gyfryngau digidol ac argraffu. Peidiwch â thanbrisio pŵer tysteb emosiynol ar eich cwmni.
  • Gweithio ar fideos arweinyddiaeth meddwl sy'n tynnu sylw at adnoddau dynol a diwylliant eich cwmni sy'n eich gwahaniaethu chi oddi wrth gystadleuwyr. Er mwyn effeithlonrwydd, rydym yn aml yn trefnu diwrnod neu ddau cyfan o saethu arweinwyr y busnes. Trwy wneud hyn, gallwn greu fideos sbotoleuadau sy'n canolbwyntio ar un person ar y tro, neu gallwn gymysgu a chyfateb fideos thematig ar wahanol bynciau.

Peidiwch ag anghofio nad yw fideos yn ased gwych i'ch gwefan yn unig, mae Youtube ei hun yn parhau i arwain chwiliadau ar-lein wrth ymyl Google. Optimeiddiwch eich Youtube sianel a phob un o'ch fideos i gael yr effaith fwyaf. Cynhyrchu fideos eraill yn rheolaidd i adeiladu tanysgrifwyr a chychwyn cymuned eich hun.

Beth sydd rownd y gornel? Fideo byw. Mae Youtube yn neidio pennau yn gyntaf i'r gêm ffrydio byw. Rydyn ni'n dal yn gynnar, ond weithiau dyna'r amser gorau i neidio i mewn i dechnoleg sy'n dod i'r amlwg. Cyn i'r brandiau mawr wneud y buddsoddiad, gall busnesau ystwyth llai fanteisio a gyrru cyfran wych o'r farchnad. Mae'n gambl yn bendant - ond rydyn ni wedi'i weld yn talu ar ei ganfed drosodd a throsodd.

Mae'r ffeithlun hwn o Stiwdios Gweledol Z. yn rhoi trosolwg i chi o ba mor hanfodol yw'r sianel hon wrth weithio gyda fideo.

Ystadegau Youtube Infograffig

Un sylw

  1. 1

    Dwi'n hoff iawn o YouTube. Rwy'n ailddefnyddio cynnwys o Facebook Live yn uniongyrchol i'r wefan. Yna gallaf ymgorffori fideos yn uniongyrchol oddi yno yn fy safleoedd presennol.

    Mae YouTube Live yn ffordd wych o adeiladu cymuned yn weddol gyflym, ac yn wahanol i Facebook, lle mae pobl yno, am nifer o wahanol resymau, gwn am ffaith bod pobl ar YouTube at bwrpas unigol. i wylio fideo. Mae yna gynulleidfa ymroddedig, a gyda sgyrsiau byw, mae'n gwneud y profiad hyd yn oed yn fwy personol. Rwyf wedi gweld ffrydiau byw 6 awr a oedd yn rhyfeddol o gynhyrchiol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.