10 Cam i Optimeiddio'ch Fideo Youtube

Chwarae YouTube

Rydym wedi parhau i weithio ar ein canllaw optimeiddio ar gyfer ein cleientiaid. Wrth i ni archwilio a darparu i'n cleientiaid yr hyn sy'n anghywir a pham ei fod yn anghywir, mae'n hanfodol ein bod hefyd yn darparu'r arweiniad sut i cywiro'r materion.

Pan fyddwn yn archwilio ein cleientiaid, rydym bob amser yn synnu at yr ymdrech leiaf posibl i wella eu presenoldeb Youtube a'r wybodaeth gysylltiedig â'r fideos y maent yn eu huwchlwytho. Mae'r mwyafrif yn uwchlwytho'r fideo, yn gosod y teitl, ac yn cerdded i ffwrdd. Youtube yw'r ail beiriant chwilio mwyaf y tu ôl i Google ac mae hefyd yn canmol Tudalennau Canlyniad Peiriant Chwilio Google. Bydd optimeiddio'ch fideo yn sicrhau ei fod i'w gael mewn chwiliadau perthnasol.

Cyn i Chi Gyhoeddi

Ychydig o awgrymiadau ar gynhyrchiad eich fideo. Y tu allan i recordio a golygu'r fideo mewn gwirionedd, peidiwch ag anwybyddu'r elfennau fideo pwysig hyn cyn i chi gyhoeddi:

 • Sain - Oeddech chi'n gwybod y bydd mwy o bobl yn gadael fideo ar gyfer materion sain nag ansawdd fideo? Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n recordio'ch fideo gydag offer sain gwych i ddal y sain heb adleisiau, adferiad a sŵn cefndir.
 • Intro - Dylai cyflwyniad cryf osod y naws ar gyfer pam y dylai pobl barhau i wylio'ch fideo. Mae gormod o wylwyr yn gwylio ychydig eiliadau ac yn cerdded i ffwrdd. Cyflwynwch eich brand a dywedwch wrth bobl beth maen nhw'n mynd i'w ddysgu os ydyn nhw'n cadw o gwmpas.
 • Outro - Mae alltud cryf gyda galwad i weithredu a chyrchfan yn hanfodol i gael eich gwyliwr i gymryd y cam nesaf. Byddwn yn annog URL cyrchfan yn fawr, neu hyd yn oed gyfeiriad e-bost a rhif ffôn, yn eiliadau olaf eich fideo. Gwnewch yn siŵr bod yr URL yn y fideo yn cyd-fynd â'r URL rydyn ni'n ei ddisgrifio yn y camau isod.

Optimeiddio Fideo Youtube

Dyma ddadansoddiad o'r hyn rydyn ni'n edrych amdano wrth adolygu fideos Youtube cleient:

optimeiddio youtube

 1. Teitl Fideo - Dylai eich sianel fideo ddarparu teitl cyfoethog allweddair. O bell ffordd, sut rydych chi'n enwi'ch fideo yw'r ffactor pwysicaf. Mae Youtube yn defnyddio teitl eich fideo ar gyfer y pennawd ar y dudalen a'i deitl. Defnyddiwch eiriau allweddol yn gyntaf, yna gwybodaeth eich cwmni:

  Sut i Optimeiddio'ch Fideo Youtube | Martech

 2. manylion - Ar ôl i chi uwchlwytho'ch fideo, fe welwch fod yna lawer mwy o opsiynau ar gyfer manylu ar y wybodaeth ar eich fideo. Os ydych chi'n denu cynulleidfa leol, gallwch chi ychwanegu lleoliad at eich fideo mewn gwirionedd. Llenwch bob manylyn y gallwch, mae'r cyfan yn helpu i sicrhau bod eich fideo wedi'i mynegeio'n iawn a'i ddarganfod!
 3. fideo - Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis y ddelwedd rhagolwg sydd fwyaf cymhellol ar gyfer eich fideo. Mae partneriaid Youtube mewn gwirionedd yn gorfod gosod eu delweddau rhagolwg ... gobeithio, bydd yn rhaid i ni wneud hynny'n fuan ryw ddydd. Mae yna rai haciau Youtube allan yna sy'n disgrifio un ffrâm y mae Youtube yn ei dynnu ar gyfer y screenshot, ond weithiau mae Youtube yn newid yr algorithm.
 4. URL Yn Gyntaf - Os bydd rhywun yn dod o hyd i'ch fideo a'u bod yn ei fwynhau, sut maen nhw'n mynd i ddychwelyd i'ch gwefan i ymgysylltu â chi? Yn eich maes disgrifio, eich cam cyntaf ddylai fod rhoi dolen yn ôl i'r dudalen lanio yr ydych am i bobl ymweld â hi. Rhowch yr URL yn gyntaf fel ei fod yn dal i'w weld gyda'r maes disgrifiad cwtog y mae Youtube yn ei wneud.
 5. Disgrifiad - Peidiwch â rhoi llinell neu ddwy yn unig, ysgrifennwch esboniad cadarn o'ch fideo. Mae llawer o fideos llwyddiannus yn cynnwys y trawsgrifio fideo yn ei gyfanrwydd. Mae cael cynnwys ategol ar unrhyw dudalen yn bwysig ... ar Youtube mae'n hanfodol.
 6. Captions - Mae mwy a mwy o bobl yn gwylio fideos gyda'r sain i ffwrdd. Anfonwch eich fideo ar gyfer pennawd felly gall Folks ddarllen ynghyd â'r fideo.
 7. Tags - Defnyddiwch dagiau yn effeithiol i restru geiriau allweddol rydych chi am i bobl ddod o hyd i'ch fideo ar eu cyfer. Mae tagio'ch fideo yn hanfodol er mwyn dod o hyd iddo mewn chwiliadau Youtube.
 8. sylwadau - Mae fideos â gweithgaredd sylwadau uchel yn tueddu i raddio'n llawer uwch na fideos heb unrhyw sylwadau. Rhannwch eich fideo gyda chydweithwyr a gweithwyr cow a'u hannog i ychwanegu bawd a sylw ar y fideo.
 9. barn - Dydych chi ddim wedi gwneud eto! Hyrwyddwch eich fideo ym mhobman ... mewn postiadau blog, ar dudalennau gwe, mewn rhwydweithiau cymdeithasol a hyd yn oed gyda datganiadau i'r wasg. Po fwyaf o olygfeydd y mae eich fideo yn eu cael, y mwyaf poblogaidd fydd hi. Ac mae pobl yn tueddu i wylio fideo gyda golygfeydd a sgipio dros y rhai sydd â nifer isel o olygfeydd.
 10. Mapiau Safle Fideo - Os yw fideos yn rhan allweddol o'ch gwefan, efallai yr hoffech chi greu map safle fideo wrth eu cyhoeddi ar eich gwefan neu'ch blog. Mae cynnwys fideo yn cynnwys tudalennau gwe sy'n ymgorffori fideo, URLau i chwaraewyr ar gyfer fideo, neu URLau cynnwys fideo amrwd sy'n cael eu cynnal ar eich gwefan. Mae'r map safle yn cynnwys teitl, disgrifiad, URL tudalen chwarae, URL bawd a lleoliad ffeil fideo amrwd a / neu URL y chwaraewr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.