Sut I Optimeiddio Eich Fideo a'ch Sianel Youtube

Optimeiddio Fideo YouTube a Sianel

Rydym wedi parhau i weithio ar ein canllaw optimeiddio ar gyfer ein cleientiaid. Wrth i ni archwilio a darparu i'n cleientiaid yr hyn sy'n bod a pham ei fod yn anghywir, mae'n hanfodol ein bod hefyd yn darparu'r arweiniad sut i cywiro'r materion.

Pan fyddwn yn archwilio ein cleientiaid, rydym bob amser yn synnu at yr ymdrech leiaf posibl i wella eu presenoldeb Youtube a'r wybodaeth gysylltiedig â'r fideos y maent yn eu huwchlwytho. Mae'r mwyafrif yn uwchlwytho'r fideo, yn gosod y teitl, ac yn cerdded i ffwrdd. Youtube yw'r ail beiriant chwilio mwyaf y tu ôl i Google ac mae hefyd yn canmol Tudalennau Canlyniad Peiriant Chwilio Google. Bydd optimeiddio'ch fideo yn sicrhau bod pob un o'ch fideos i'w cael mewn chwiliadau perthnasol.

Addasu Eich Sianel YouTube

Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n llywio iddo Customization in Stiwdio YouTube a manteisio ar yr holl nodweddion i addasu eich sianel.

 • Gosodiad - Addasu trelar eich sianel a'ch fideo dan sylw ar gyfer tanysgrifwyr sy'n dychwelyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu adrannau dan sylw - os oes gennych wahanol fathau o fideos, dyma le gwych i ychwanegu rhestri chwarae sengl gyda'ch fideo diweddaraf ar bob un.
 • brandio - Ychwanegwch lun ar gyfer eich sianel, eich logo yn nodweddiadol, wedi'i fformatio ar gyfer arddangosfa ddelwedd gron. Ychwanegwch ddelwedd faner sydd o leiaf 2048 x 1152 picsel ond rhowch sylw manwl i sut mae'r ddelwedd yn cael ei harddangos ar bob allbwn. Mae YouTube yn gadael i chi gael rhagolwg o'r un. Hefyd, ychwanegwch ddyfrnod fideo trwy'r fideos i gyd i gael ymwybyddiaeth brand. Cadwch mewn cof nad ydych chi'n rhoi cynnwys ar bob fideo a allai fod wedi'i guddio y tu ôl i'ch dyfrnod.
 • Gwybodaeth Sylfaenol - Rhowch ddisgrifiad gwych o'ch sianel sy'n denu ymwelwyr i weld a thanysgrifio i'ch sianel. Ar ôl i chi gael 100 o danysgrifwyr a bod eich sianel wedi bod o gwmpas am 30 diwrnod, addaswch eich URL â llysenw ar gyfer llwybr eich sianel yn hytrach na'r allwedd unigryw y mae YouTube yn ei darparu. Ac yn bwysicaf oll, ychwanegwch ddolenni at eich gwybodaeth sylfaenol sy'n gwthio pobl yn ôl i'ch gwefan neu sianeli cymdeithasol eraill.

Cyn i Chi Gyhoeddi

Ychydig o awgrymiadau ar gynhyrchiad eich fideo. Y tu allan i recordio a golygu'r fideo mewn gwirionedd, peidiwch ag anwybyddu'r elfennau fideo pwysig hyn cyn i chi gyhoeddi:

 • Sain - Oeddech chi'n gwybod y bydd mwy o bobl yn gadael fideo ar gyfer materion sain nag ansawdd fideo? Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n recordio'ch fideo gydag offer sain gwych i ddal y sain heb adleisiau, adferiad a sŵn cefndir.
 • Intro - Dylai cyflwyniad cryf osod y naws pam y dylai pobl barhau i wylio'ch fideo. Mae gormod o wylwyr yn gwylio ychydig eiliadau ac yn cerdded i ffwrdd. Cyflwynwch eich brand a dywedwch wrth bobl beth maen nhw'n mynd i'w ddysgu os ydyn nhw'n cadw o gwmpas.
 • Outro - Mae alltud cryf gyda galwad i weithredu a chyrchfan yn hanfodol i gael eich gwyliwr i gymryd y cam nesaf. Byddwn yn annog URL cyrchfan yn fawr, neu hyd yn oed gyfeiriad e-bost a rhif ffôn, yn eiliadau olaf eich fideo. Gwnewch yn siŵr bod yr URL yn y fideo yn cyd-fynd â'r URL rydyn ni'n ei ddisgrifio yn y camau isod.

Optimeiddio Fideo Youtube

Dyma ddadansoddiad o'r hyn rydyn ni'n edrych amdano wrth adolygu fideos Youtube cleient:

optimeiddio youtube

 1. Teitl Fideo - Dylai eich sianel fideo ddarparu teitl llawn allweddair. O bell ffordd, sut rydych chi'n enwi'ch fideo yw'r ffactor pwysicaf. Mae Youtube yn defnyddio teitl eich fideo ar gyfer y pennawd ar y dudalen a'i deitl. Defnyddiwch eiriau allweddol yn gyntaf, yna gwybodaeth eich cwmni:

  Sut i Optimeiddio'ch Fideo Youtube | Martech

 2. manylion - Ar ôl i chi uwchlwytho'ch fideo, fe welwch fod yna lawer mwy o opsiynau ar gyfer manylu ar y wybodaeth ar eich fideo. Os ydych chi'n denu cynulleidfa leol, gallwch chi ychwanegu lleoliad at eich fideo mewn gwirionedd. Llenwch bob manylyn y gallwch, mae'r cyfan yn helpu i sicrhau bod eich fideo wedi'i mynegeio'n iawn a'i ddarganfod! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n trefnu'ch fideos yn rhestri chwarae hefyd.
 3. Mân-lun - Ar ôl i chi wirio'ch Sianel YouTube yn ôl rhif ffôn, gallwch chi addasu bawd pob fideo. Ffordd anhygoel o wneud hyn yw cyfuno'ch teitl yn y ddelwedd fideo, dyma enghraifft o Crawfordsville, Indiana Roofer rydym yn gweithio gyda, Coginio Gwasanaethau Cartref:

 1. URL Yn Gyntaf - Os bydd rhywun yn dod o hyd i'ch fideo a'u bod yn ei fwynhau, sut maen nhw'n mynd i ddychwelyd i'ch gwefan i ymgysylltu â chi? Yn eich maes disgrifio, eich cam cyntaf ddylai fod rhoi dolen yn ôl i'r dudalen lanio yr ydych am i bobl ymweld â hi. Rhowch yr URL yn gyntaf fel ei fod yn dal i'w weld gyda'r maes disgrifiad cwtog y mae Youtube yn ei wneud.
 2. Disgrifiad - Peidiwch â rhoi llinell neu ddwy yn unig, ysgrifennwch esboniad cadarn o'ch fideo. Mae llawer o fideos llwyddiannus yn cynnwys y cyfan mewn gwirionedd trawsgrifio fideo yn ei gyfanrwydd. Mae cael cynnwys ategol ar unrhyw dudalen yn bwysig ... ar Youtube mae'n hanfodol.
 3. Captions - Mae mwy a mwy o bobl yn gwylio fideos gyda'r sain i ffwrdd. Anfonwch eich fideo i ffwrdd i'w roi mewn pennawd fel y gall Folks ddarllen ynghyd â'r fideo. Bydd angen i chi osod iaith eich fideo a'i thrawsgrifiad yn iawn, yna gallwch chi uwchlwytho Ffeil SRT mae hynny'n cyd-fynd ag amseriad y fideo.
 4. Tags - Defnyddiwch dagiau yn effeithiol i restru geiriau allweddol rydych chi am i bobl ddod o hyd i'ch fideo ar eu cyfer. Mae tagio'ch fideo yn ffordd wych o gynyddu ei welededd mewn chwiliadau Youtube perthnasol.
 5. sylwadau - Mae fideos â gweithgaredd sylwadau uchel yn tueddu i raddio'n llawer uwch na fideos heb unrhyw sylwadau. Rhannwch eich fideo gyda chydweithwyr a gweithwyr cow a'u hannog i ychwanegu bawd a sylw ar y fideo.
 6. barn - Dydych chi ddim wedi gwneud eto! Hyrwyddwch eich fideo ym mhobman ... mewn postiadau blog, ar dudalennau gwe, mewn rhwydweithiau cymdeithasol, a hyd yn oed gyda datganiadau i'r wasg. Po fwyaf o olygfeydd y mae eich fideo yn eu cael, y mwyaf poblogaidd fydd hi. Ac mae pobl yn tueddu i wylio fideo gyda golygfeydd a sgipio dros y rhai sydd â nifer isel o olygfeydd.
 7. Mapiau Safle Fideo - Os yw fideos yn rhan allweddol o'ch gwefan, efallai yr hoffech chi greu map safle fideo wrth eu cyhoeddi ar eich gwefan neu'ch blog. Mae cynnwys fideo yn cynnwys tudalennau gwe sy'n ymgorffori fideo, URLau i chwaraewyr ar gyfer fideo, neu URLau cynnwys fideo amrwd sy'n cael eu cynnal ar eich gwefan. Mae'r map safle yn cynnwys y teitl, y disgrifiad, URL y dudalen chwarae, URL y bawd, a lleoliad y ffeil fideo amrwd, a / neu'r URL chwaraewr.

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt â rev, gwasanaeth gwych ar gyfer trawsgrifio fideo a chapsiynu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.