Rydych chi'n Tanamcangyfrif Cyfryngau Cymdeithasol

papur gwyn roundpegYn ddiweddar, gwnaeth Roundpeg arolwg cyfryngau cymdeithasol a lluniodd un gwych whitepaper ar y canlyniadau. Wrth imi ddarllen trwy'r tudalennau, fe wnaeth un o'r canlyniadau fy nharo i yn fawr. Yn fwy na 70% o'r perchnogion busnes a arolygwyd meddai'r cyfryngau cymdeithasol yn cynhyrchu 10% neu lai o gyfanswm eu busnes.

Mewn gwirionedd, nid wyf yn credu bod y cwsmeriaid hyn yn gwybod faint o effaith a gafodd cyfryngau cymdeithasol ar eu busnes. Wrth imi edrych ar geisiadau uniongyrchol gan adnoddau cyfryngau cymdeithasol, ychydig o arweinwyr a gynhyrchwyd hyd yn oed fy nghwmni cyfryngau cymdeithasol. Ond nid dyna'r darlun go iawn. Gwn fod gen i ragolygon a ymchwiliodd i mi ar-lein cyn galw. O'r holl arweiniadau rydw i wedi'u cael yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, dim ond 2 sydd wedi bod ar lafar uniongyrchol nad oedd wedi dod o hyd i mi ar-lein.

Fodd bynnag, o'r ddau hynny, fe wnaethant siarad â mi oherwydd bod y person y gwnaethon nhw ddarganfod amdanaf i wedi dyweddio gyda mi yn y cyfryngau cymdeithasol. Felly ... mae dwy ffordd mewn gwirionedd i ofyn ac ateb cwestiwn dylanwad cyfryngau cymdeithasol:

  1. Pa ganran o arweinwyr ydych chi'n eu cael o'r cyfryngau cymdeithasol?
  2. Pa ganran o'ch arweinwyr a ymchwiliodd i chi trwy'r cyfryngau cymdeithasol neu a ddaeth o hyd ichi trwy'ch rhwydwaith cymdeithasol estynedig ar-lein?

Mae'r ateb i # 1 yn isel, hyd yn oed i mi! Yr ateb i # 2, serch hynny, yw 100%. Roddwyd, fel a asiantaeth cyfryngau cymdeithasol, rydyn ni'n eithriad. Fodd bynnag, byddwn yn barod i betio bod y rhan fwyaf o'ch arweinwyr sy'n dod i mewn wedi ymchwilio ichi ar-lein - gan gynnwys o fewn eich rhwydwaith cymdeithasol. Mae hynny'n golygu efallai nad yw'r cyfryngau cymdeithasol yn gyrru'ch holl fusnes, ond mae'n effeithio ar eich busnes.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol hefyd wedi agor cyfleoedd eraill - gan gynnwys ymrwymiadau siarad cyhoeddus a hyd yn oed ysgrifennu a llyfr blogio. Mae'r ymrwymiadau siarad hynny wedi arwain ... ac rwy'n dyfalu y bydd y llyfr hefyd. Mae hynny i gyd yn deillio o'r ymdrechion rydw i wedi'u rhoi i mewn i'r cyfryngau cymdeithasol.

Pan gewch y cyfle, gofynnwch i'ch arweinwyr a wnaethant ymchwilio ichi ar-lein ai peidio chwilio, cyfryngau cymdeithasol, neu o fewn eu rhwydwaith busnes. Fy dyfalu yw y byddwch chi'n synnu at y canlyniadau!

Un sylw

  1. 1

    Fe wnaethoch chi gyffwrdd â phwynt diddorol iawn. Nid yw'r rhan fwyaf o berchnogion busnesau bach yn gwybod o ble mae eu busnes yn dod. Er enghraifft. Rwy'n cwrdd â rhywun mewn digwyddiad Rainmaker. Dydyn nhw ddim yn dod yn gleient, ond maen nhw'n fy nghyflwyno i rywun, sy'n fy nghyflwyno i rywun sy'n gwneud…. Yna, rydw i wedi anghofio bod y cysylltiad gwreiddiol wedi dod gan Rainmakers.

    Neu fy nghleientiaid contractio sy'n dweud wrthyf eu bod yn cael busnes o'r tudalennau melyn, ond byth yn gofyn pam allan o'r holl gwmnïau a restrodd y cleientiaid a oedd yn eu galw. Fel arfer, mae hyn oherwydd eu bod wedi clywed am y cwmni, ac yn chwilio am eu rhif ffôn yn unig.

    Dylai pob perchennog busnes ei gwneud hi'n arferiad i ofyn y cwestiwn hwnnw drosodd a throsodd, os ydyn nhw eisiau gwybod pa rai o'u gweithgareddau marchnata sy'n gweithio mewn gwirionedd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.