Dylai Eich Gwefan Fod Yn Ganol Eich Bydysawd bob amser

Bydysawd

Dameg yr adeiladwr doeth ac ynfyd:

Daeth y glaw i lawr, daeth y llifogydd, a'r gwyntoedd yn chwythu, ac yn curo ar y tŷ hwnnw; ac ni chwympodd, canys fe'i sefydlwyd ar y graig. Bydd pawb sy'n clywed y geiriau hyn gen i, ac nad ydyn nhw'n eu gwneud, fel dyn ffôl, a adeiladodd ei dŷ ar y tywod. Mathew 7: 24-27

Trydarodd cydweithiwr a ffrind da Lee Odden yr wythnos hon:

Rwy'n gefnogwr enfawr o Dennis hefyd, ond roedd yn rhaid i mi eithrio'r syniad y dylai marchnatwyr gefnu ar eu gwefannau rywsut a gweithio trwy wefannau trydydd parti i ymgysylltu a throsi cwsmeriaid. Fe wnes i anghytuno a thawelodd Dennis fi…

Whew. Rwy'n credu bod y trydariad hwn i gyd yn dibynnu ar ganfyddiad a chyd-destun. Fel prynwr busnes neu ddefnyddiwr, wrth gwrs ni fu fy ngwefan erioed yn ganolbwynt eu bydysawd. Ond mae'n ganolbwynt i fy bydysawd. Y gwir yw bod gan gwsmeriaid eich persbectif fywyd ar y we a allai gynnwys ymgysylltu â'ch brand neu beidio. Mae hynny'n gwneud eich swydd yn anodd gan ei bod yn ofynnol ichi ddod o hyd iddynt, darganfod beth sydd o ddiddordeb iddynt, a'u cynnwys mewn modd sy'n dod â nhw atoch chi.

Rhannodd Mack Collier yn ddiweddar:

Rwy'n cytuno'n llwyr. Mae busnesau a defnyddwyr fel ei gilydd yn chwilio am gynnwys ffres, perthnasol, difyr ac addysgiadol yn fwy nag erioed o'r blaen. Mae'r cyhoeddiad hwn yn parhau i dyfu ei gyrhaeddiad a'i ymgysylltiad ... ac ysgrifennais un blogbost yn ystod y pythefnos diwethaf! Pam? Oherwydd bod darllenwyr yn gweld fy mod i'n angerddol, yn wybodus ac yn ymddiried ynof. Yn wahanol i hysbyseb Facebook clickbait, rydw i wedi adeiladu enw da gyda chi - fy narllenwyr - ac rydych chi'n parhau i rannu ac ymateb.

Os nad ydych chi'n cael y canlyniadau rydych chi'n eu ceisio o ganol eich bydysawd, Byddwn yn eich annog i wrando ar Sioe Side Hustle yn ddiweddar: SEO ar gyfer Blogwyr: Y Ffordd Syml i Gael Mwy o Draffig Am Ddim gan Google. Mae Matt Giovanisci yn rhannu'r gyfrinach rydw i wedi bod yn gweiddi amdani ers blynyddoedd ... cynhyrchwch gynnwys gwell na'ch cystadleuwyr a byddwch chi'n ennill chwiliad a chymdeithasol. Tra bod hynny wedi'i nodi fel syml, mae'n cymryd tunnell o waith i gynhyrchu'r erthyglau gorau ar y we. Ond anaml y mae'n amhosibl!

Eich Bydysawd neu Nhw?

A ydych chi'n gallu cysylltu'n rhydd â phrynwyr persbectif sydd wedi dangos diddordeb yn eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau lle ydych chi'n marchnata iddyn nhw?

Os ydych chi'n defnyddio Hysbysebion Facebook neu lwyfannau eraill lle nad oes gennych gyfeiriad e-bost, y gallu i neges yn uniongyrchol, neu rif ffôn ... nid oes gennych chi'r gobaith hwnnw. Maen nhw y tu allan i'ch bydysawd. Nid dilynwr ar Facebook yw eich gobaith, mae'n Rhagolwg Facebook. Er mwyn siarad â nhw, mae'n rhaid i chi dalu ffi i Facebook. Ac mae Facebook nid yn unig yn cyfyngu ar sut y gallech siarad â nhw, pan allech siarad â nhw, ac yn pennu'r pris i siarad â nhw ... gallant hefyd ddileu'r gallu yn gyfan gwbl. Mae'r tŷ Facebook wedi'i adeiladu ar dywod.

Nid yw hynny, wrth gwrs, yn atal fy mod yn trosoledd Facebook yn llawn fel sianel farchnata. Rwy'n gwneud. Fodd bynnag, fy nisgwyliad am lwyddiant ac elw ar fuddsoddiad yw fy mod yn gyrru'r defnyddiwr neu'r prynwr persbectif hwnnw i'm safle lle gallaf ddal eu gwybodaeth gyswllt, parhau â'r ddeialog, neu hyd yn oed eu cael i drosi ... i ffwrdd o Facebook. Pan fydd gen i eu gwybodaeth gyswllt yw pan maen nhw'n obaith gwirioneddol.

Y tu allan i'r adnoddau hyn sy'n berchen ar eich gobaith, mae cyfyngiad arall. Pan fyddwch chi'n rhedeg allan o arian, rydych chi'n rhedeg allan o dennyn. Pan fyddaf yn buddsoddi mewn cynnwys anhygoel ar fy safle, rwy'n parhau i yrru arweinyddion. Mewn gwirionedd, yr erthygl ysgrifennais arni Sut mae API yn gweithio dros ddegawd oed ac yn dal i yrru mil o ymweliadau y mis! Pam? Rwy'n darparu manylion gwych a hyd yn oed fideo trydydd parti sy'n helpu i esbonio'r cysyniad.

Eich Gwaith Cartref

Dyma ychydig o waith cartref i chi ... defnyddiwch offeryn fel Semrush a nodi erthygl ar safle cystadleuydd sy'n cael ei raddio'n dda neu un ar eich gwefan eich hun nad yw'n graddio'n dda. Beth allwch chi ei wneud i'w wella? A oes delweddau, diagram, neu fideo y gallwch eu hychwanegu i'w egluro'n well? A oes data sylfaenol neu eilaidd ar gael ar y we sy'n cefnogi'ch esboniad neu'ch theori?

Heriwch eich hun i ysgrifennu erthygl anhygoel ... llyfr bach bron. Cynhwyswch gefndir, adrannau gyda phenawdau, a dangoswch eich erthygl yn well nag unrhyw un o'r cystadleuwyr. Ar ddiwedd yr erthygl, cynhwyswch alwad i weithredu wych sy'n denu'r darllenydd i drafod y mater gyda chi ymhellach neu i hyrwyddo'ch cynhyrchion neu'ch gwasanaethau. Nawr ailgyhoeddwch yr erthygl gyda'r dyddiad heddiw arni. Hyrwyddwch yr erthygl bob mis trwy sianeli cymdeithasol ... a'i gwylio yn blodeuo.