Mae Eich Cynnwys Yn Dincio Oherwydd Mae'n Colli'r Elfennau hyn

stinks

Mae adroddiad diwydiant ar ôl yr adroddiad yn parhau i honni bod hyper-berthnasedd a phersonoli yn allweddi absoliwt i gynyddu cyfraddau trosi. Felly pam felly mae marchnatwyr cynnwys yn parhau i ysgrifennu gyriant cyffredinol sydd yn union fel gyriant pawb arall? Neithiwr fe wnes i gyflwyniad mewn ardal leol Sparks digwyddiad a gelwais arno:

Mae Eich Cynnwys yn Sugno. Yn union fel yr oeddech ei eisiau.

Fy mhwynt gyda'r cyflwyniad oedd peidio â sarhau gallu pobl i ysgrifennu cynnwys; yr oedd i feirniadu eu gallu i ysgrifennu cynnwys ar gyfer eu cynulleidfa. Rydym bob amser yn tueddu i ddisgyn yn ôl ar ysgrifennu cynnwys hynny credwn yn bwysig, ond dim ond cysylltu â ffracsiwn o'n cynulleidfa gyffredinol yw hynny.

Ein problem yw bod ein cynulleidfa yn amrywiol. Bydd gan ddau ragolygon â demograffeg union yr un fath lawer o wahanol brosesau ar gyfer datblygu perthynas â'ch cwmni. Nid ydym yn tueddu i ystyried hynny.

gwneud-cynnwys-gwell

5 Elfen i Wella'ch Cynnwys

 1. Cynyddu Gwybyddiaeth - trwy ychwanegu delweddaeth, sain neu fideo byddwch yn cynyddu effaith a gwybyddiaeth yr erthygl rydych chi'n ei hysgrifennu.
 2. Gwneud Rhannadwy - mae optimeiddio cynnwys i adeiladu gwerth darllenydd os yw'n ei rannu yn strategaeth anhygoel. Helpwch ddarllenwyr i dyfu eu rhwydwaith, helpu darllenwyr i hyrwyddo eu hunaniaeth, helpu darllenwyr i gymryd rhan i rannu cynnwys i'w cymuned, neu eu hysbysu am achos y byddant yn ei rannu oherwydd eu bod yn malio.
 3. Penderfyniadau Cefnogi - mae ymddiriedaeth, ffeithiau, effeithlonrwydd, emosiwn cyfuniadau ohonynt yn effeithio ar rai darllenwyr. Bydd cynnwys cytbwys sy'n cynnwys yr holl elfennau hyn yn cysylltu â mwy o ddarllenwyr.
 4. Perswadio Gweithredu - cynnwys cynnwys sy'n gyrru perswâd - cysylltu, dwyochredd, consensws, prinder, cysondeb ac awdurdod.
 5. Personoli - nid yw pobl yn troi eu bywydau ymlaen ac i ffwrdd pan fyddant yn cyrraedd neu'n gadael gwaith. Mae pryniannau busnes yn cael eu dylanwadu gan ffrindiau, teulu, a'n datblygiad personol. Mae pryniannau personol yn cael eu heffeithio gan eich gwaith. Er enghraifft, gall pryderon milltiroedd nwy ar gyfer cymudo hir ddylanwadu ar brynu car.

Achos pwynt, gwnaethom adolygiad gyda chwmni e-fasnach ddoe. Mae ganddyn nhw gyfraddau cadw cwsmeriaid anhygoel a chyfraddau trosi uchel, ond dros amser maen nhw wedi cael amser anodd yn caffael cwsmeriaid newydd. Pan wnaethon ni sgwrsio â nhw, y peth cyntaf y gwnaethon nhw ddweud wrthym ni oedd pa mor unigryw oedd eu cwmni. Roeddent yn 100% o America. Roedd mwyafrif eu cynhwysion cynnyrch wedi'u gwneud o America (ni ellid caffael rhai cynhwysion yma). Fe wnaethant ateb eu ffonau ar gyfer pob galwad. Ac maen nhw'n adeiladu eu warws 100% wedi'i bweru gan yr haul!

 • Rwy'n sylweddoli bod hon yn senario eithafol, ond roedd popeth yr oeddent yn falch ohono am eu cwmni yn anodd neu bron yn amhosibl ei ddarganfod ar eu gwefan! Beth pe baem yn trawsnewid eu cynnwys gyda'r canlynol:

  1. Ychwanegu an image o'r cyfleuster i effeithio ar yr ymwelydd cyn gynted ag y cyrhaeddodd y safle.
  2. Rhannwch y newyddion ar sicrhau annibyniaeth ynni. Mae cyfrifoldeb cymdeithasol ac amgylcheddol yn achos y bydd llawer o ddarllenwyr yn ei rannu.
  3. Cynhwyswch ffeithiau, ffeithluniau, papurau gwyn, tystebau ac astudiaethau achos diwydiant i helpu i gefnogi ymwelwyr ' penderfyniadau.
  4. Mae gan y cleient rai cynigion cludo a disgownt am ddim cychwynnol eisoes. Efallai y gallai ychwanegu rhywfaint o ddyddiad dod i ben berswadio'r unigolyn trwy wneud y cynnig prin.
  5. Roedd y Folks hyn yn angerddol! Beth am gynnwys fideos a fanteisiodd ar hanes y cwmni, y gwasanaeth cwsmeriaid anhygoel, a rhai o broffiliau unigryw'r gweithwyr? Cysylltu bersonol gyda'r gynulleidfa yn gyrru trosiadau.

  Unwaith eto, nid yw'r hyn rydych chi'n credu sy'n hanfodol i'ch cynnyrch neu wasanaeth o reidrwydd yr hyn y mae eich cleient yn credu sy'n hanfodol. Mae ein hasiantaeth fel arfer yn canolbwyntio ar drawsnewidiadau. Ond weithiau mae gan gleientiaid fwy o ddiddordeb yn ansawdd y cynnwys rydyn ni'n ei ddarparu. Mae hynny'n rhywbeth y dylem fod yn ei gofio wrth i ni ysgrifennu cynnwys sy'n hyrwyddo ein cwmni!

  Beth ydych chi'n feddwl?

  Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.