Eich Busnes a'ch Marchnata fel Afon

Wedi cael amser hyfryd y bore yma yn siarad siop gyda Lorraine Ball. Mae cwmni Lorraine yn arbenigo mewn mentrau cynnwys strategol ar gyfer busnesau bach i ganolig eu maint Indianapolis - gan gynnwys blogio, cylchlythyrau a datganiadau i'r wasg. Mae Lorraine wedi bod yn gefnogwr mawr a'i gŵr Mae Andrew yn foi gwych ac yn arlunydd anhygoel.

Mae Lorraine a minnau wedi cael cyfle i weithio i gorfforaethau mawr iawn, ond rydyn ni wrth ein bodd ag ystwythder a chyffro busnesau bach. Mae Lorraine yn annog ei holl interniaid i weithio i fusnes mawr am nifer o flynyddoedd ... byddwn yn ei argymell hefyd. Gall y gwersi a ddysgir mewn arweinyddiaeth mewn cwmni mawr fod yn hollbwysig wrth redeg busnes bach.

Mewn busnes mawr iawn, er mwyn cynnal cynhyrchiant, rhaid i chi neilltuo cyfrifoldebau i arweinwyr. Mae goruchwylwyr yn gweithredu gweledigaeth arweinwyr ac yn monitro gweithwyr. Mae rheolwyr yn cydbwyso blaenoriaethau ac yn cael gwared ar rwystrau. Mae cyfarwyddwyr yn helpu i gynnal y weledigaeth hirdymor ac yn sicrhau bod yr adran yn aros ar y llwybr. Is-lywyddion sy'n creu'r weledigaeth hirdymor a strategaeth y sefydliadau. Mae'r bobl ar y brig yn tywys, yn hyrwyddo, yn codi hwyl ac yn goruchwylio'r busnes.
troellog-river.png
[Cnwd llun o a cefndir i'w gael ar Gnome]

Lluniodd trosiad hyfryd Lorraine. Mae bod yn arweinydd mewn cwmni yn debyg iawn i reoli afon. Os mai'ch nod yw atal yr afon, byddwch chi'n mynd i broblemau! Mae gan gwmnïau fomentwm ... rydych chi'n mynd i wneud llanastr enfawr os ydych chi'n dal i geisio taflu argaeau neu ailgyfeirio'r dŵr lle nad yw am fynd. Ni fydd microreoli'r afon yn arwain at ddim byd ond llanast.

Dylai nod yr arweinydd fod i ddefnyddio momentwm y dŵr i gadw cyfeiriad y dŵr i symud i'r cyfeiriad y mae'r weledigaeth yn gofyn amdano. Mae pob arweinydd yn y sefydliad a'u timau a'u gweithwyr dilynol yn offer i symud y momentwm. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i arweinydd addasu, grymuso, a dirprwyo'r swyddogaethau angenrheidiol ... a pharhau i gadw llygad ar y gorwel a lle mae'r cwmni'n mynd.

Nid yw hyn yn wahanol i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Ar-lein. Gall ymgyrchoedd a adeiladwyd yn hallt a strategaethau sy'n newid yn barhaus arwain at fân ganlyniadau yma ac acw. Gall strategaethau tymor hir sy'n trosoli pob cyfrwng am ei gryfderau, gydag adnoddau wedi'u clustnodi'n iawn, gyfeirio afon refeniw i'ch cwmni. Mae'r afon yn mynd i barhau i symud gyda grym anhygoel ... y cwestiwn yw a ydych chi'n mynd i harneisio'r grym hwnnw neu ei ymladd!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.