Mae'ch Asiantaeth yn Sugno

asiantaeth 2

Ddoe, siaradais yn Detroit ym mhencadlys corfforaeth ryngwladol sydd â dwsinau o is-gwmnïau. Roedd fy nghyflwyniad yn awr o hyd ac yn canolbwyntio ar sut i edrych analytics yn wahanol ... roedd ceisio'r wybodaeth nad oeddent hyd yn oed yn ymwybodol yn bodoli na sut yr oedd yn effeithio ar eu busnes ar-lein. Cafodd y cyflwyniad rai adolygiadau gwych a dwy awr wedi hynny, roeddwn i dal heb adael Detroit. Roeddwn i'n eistedd ac yn sgwrsio gydag arweinwyr Marchnata o sawl un o'r cwmnïau.

Edau gyffredin y sgwrs oedd nad oedd ganddyn nhw unrhyw syniad bod yr offer yn bodoli. Yr edefyn cyffredin arall oedd bod gan bob un o'r cwmnïau ymrwymiadau mawr iawn gydag asiantaethau cenedlaethol a rhyngwladol. Doedden nhw ddim yn rhy hapus am y naill na'r llall.

asiantaeth: Cyfadran actio neu weithredu pŵer; y cyflwr o fod ar waith; gweithredu; offerynoliaeth.

Gofynnais pa fath o gyfeiriad a roddodd eu hasiantaethau iddynt. Dim. Gofynnais a oedd yr asiantaethau yn bresennol yn y digwyddiad. Nope. Gofynnais i'r broses lle gwnaethant neidio i dueddiadau marchnata gyda'u hasiantaeth. Roedd yn rhaid iddyn nhw ofyn am ddyfynbris. (Allwch chi ddychmygu cynnal uwchgynhadledd farchnata ac nad yw'ch asiantaeth eich hun yn bresennol?)

Nid stori unig mo hon. Mewn gwirionedd, rydym yn gweithio'n agos gyda nifer o asiantaethau ein cleientiaid ar hyn o bryd ac mae bob amser tua'r un peth. Rydym yn dirwyn i ben i fod yn gynghorydd dibynadwy i'r cwmni, ac mae'r asiantaeth yn nodi y byddant yn rhoi dyfynbris at ei gilydd. Maen nhw'n adeiladu'r safle, rydyn ni'n trwsio'r safle. Maen nhw'n eu gwerthu ar ddatrysiad, rydyn ni'n ei weithredu'n gywir. Maen nhw'n codi ffortiwn, rydyn ni'n codi beth yw gwerth yr ymgysylltiad i'r cwmni.

Mae gwahaniaeth enfawr rhwng asiantaeth ac isgontractwr. Os ydych chi'n datblygu'ch brand ac mae'n brosiect sy'n sensitif i amser lle mae'r cwmni'n taflu canllaw brandio yn eich llaw ... nid ydych chi'n asiantaeth, rydych chi'n isgontractwr. Os na fyddwch chi'n cyfleu tueddiadau a chyfleoedd i'ch cwsmer ... nid ydych chi'n asiantaeth, rydych chi'n isgontractwr. Os yw'ch cleient yn eich galw yn gofyn am yr offer neu'r technolegau diweddaraf ... nid ydych chi'n asiantaeth, rydych chi'n isgontractwr.

Daw'r gair asiantaeth o'r gair agentia, sy'n dod o agens. Mae hyn yn golygu "gwneud" or “I wneud” or “I weithredu”. Pan feddyliwch am y gair, mae'n darparu delwedd o gasgliad o bobl ag awdurdod yr ydych yn dirprwyo gweithgaredd iddynt sy'n gofyn am eu harbenigedd ... maent yn fraich neu'n estyniad o'ch busnes.

asiantaeth 2

Mae isgontractwyr yn darparu dyfynbrisiau. Mae isgontractwyr yn darparu llinellau amser. Mae isgontractwyr yn cael eu talu waeth beth fo'u risg. Mae asiantaethau'n darparu cyfeiriad, yn darparu strategaeth, yn darparu ffocws, yn darparu atebion ... a dylent fod â risg hefyd.

Mae ein cwmni yn darparu'r ddau. Rydyn ni'n gwneud rhywfaint o is-gontractio ac rydyn ni'n gweithio fel asiantaeth i eraill. Rwy'n gobeithio taflu'r holl isgontractio yn y pen draw, ond weithiau mae prosiectau'n cadw'r goleuadau ymlaen felly rydyn ni'n mynd â nhw. Nid ydym yn eu mwynhau yn aml, serch hynny. Pan fydd prosiect wedi'i gontractio i ni, mae'r cleientiaid fel arfer yn pennu'r gofynion ac nid oes gennym ni le yn yr ymgysylltiad i ragori nac addasu disgwyliadau er budd y cleient.

Fel asiantaeth, weithiau rydyn ni'n dadlau gyda'r cleient. Weithiau rydyn ni hyd yn oed yn eu tanio. Mae cymaint o gwmnïau wedi arfer â llogi contractwyr fel eu bod yn anghofio sut brofiad yw cael hyfforddwr, arweinydd a phartner yn dweud wrthych chi beth ydych chi Mae angen gwneud. Os ydych chi am ennill, rydych chi'n cael hyfforddwr. Os ydych chi eisiau i rywun arall redeg y ras i chi ... peidiwch â disgwyl ennill. Mae asiantaethau'n cynhyrchu enillwyr.

Credaf y gair asiantaeth yw un o'r termau a orddefnyddir fwyaf yn y diwydiant marchnata. Rwy'n dymuno i fwy o asiantaethau alw eu hunain yn syml siopau. Siopau logo, siopau gwefannau, siopau cyfryngau cymdeithasol, siopau fideo. Gyda siop, rydych chi'n cerdded i mewn, talu a cherdded allan. Wrth gwrs, ni fyddai siop yn gallu gorchymyn yr un cyflogau ag y mae asiantaeth yn ei wneud ... efallai mai dyna'r broblem!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.