Byddech chi'n Darllen Pob Post Pe bawn i'n…

Darllen y Gliniadur yn DdwysMae fy Mhrif Swyddog Gweithredol wedi cyflogi adnodd rhan-amser i gynhyrchu'r copi marchnata sydd ei angen arnom pan ddefnyddiwn ein gwefan farchnata newydd. Mae gan y person sydd wedi'i gyflogi gefndir marchnata cryf ond nid cefndir cefndir gwe - rwy'n sicr y bydd yn gallu ei godi'n hawdd (gobeithio hynny!).

I roi rhywfaint o gyfeiriad, rwyf wedi darparu adnoddau gwych i'r ysgrifennwr copi ar ysgrifennu cynnwys. Un o'r adnoddau yw Blogiau Marchnata Cynnwys Gorau Junta42. Nid wyf wedi gwirio pob un o'r blogiau ar y rhestr honno ond mae ganddo rywfaint o hygrededd o ystyried imi ddod o hyd iddo CopyBlogger ymlaen yna! Byddaf yn edrych ar y gwefannau eraill yn fuan.

Awgrymiadau ar gyfer Ysgrifennu Copi ar gyfer Eich Gwefan neu Blog:

Heb ragor o wybodaeth, dyma'r awgrymiadau da ar gyfer ysgrifennu copi. Dylwn ddechrau trwy nodi fy mod yn euog o beidio â defnyddio'r rhain ar fy holl bostiadau blog. Gobeithio y gwnewch chi waith gwell nag sydd gen i. Chi Bydd medi'r gwobrau!

 • Penawdau Dal - dewis penawdau nad ydyn nhw'n edrych fel papur newydd ond, yn hytrach, tynnu sylw'r darllenwyr wrth iddyn nhw neidio trwy ganlyniadau peiriannau chwilio a sgimio'u porthwyr RSS.
 • Cynnwys Chunking - gofod gwyn yw ein ffrind. I wneud eich copi yn ddarllenadwy ... neu'n sgimadwy ... ceisiwch osgoi'r paragraffau y gwnaethoch chi ddysgu eu hysgrifennu yn y coleg. Yn lle hynny, dewiswch bennawd cryf, neu is-bennawd, ac yna paragraff o 1 neu 2 frawddeg gref iawn. Defnyddiwch restrau bwled neu wedi'u rhifo.
 • Cyswllt yn rhyddfrydol - cysylltu'n fewnol â'ch erthyglau eich hun gan ddefnyddio'r allweddeiriau a fydd yn gyrru traffig. Cysylltwch yn allanol hefyd, gan hyrwyddo blogiau eraill a fydd yn eich talu'n ôl ryw ddydd. Mae hyn yn cryfhau mynegeio eich peiriant chwilio, yn helpu i gadw ymwelwyr ar eich gwefan yn hirach, ac yn hyrwyddo blogiau eraill - gan ddatgelu'ch cynulleidfa iddyn nhw ac i'r gwrthwyneb.
 • Defnyddiwch Allweddeiriau ac Ymadroddion Allweddol - mae deall yr hyn y mae pobl yn chwilio amdano ar y we yn allweddol i ddeall sut y deuir o hyd i'ch gwefan trwy beiriannau chwilio. Bydd defnyddio geiriau allweddol ac ymadroddion allweddol trwy gydol eich cynnwys yn helpu i yrru'r cynnwys hwnnw mewn peiriannau chwilio ac yn dod â phobl i'ch gwefan a oedd yn chwilio am yr hyn rydych wedi'i ddarparu.
 • Mae POB tudalen yn dudalen lanio - Mae marchnatwyr gwe yn aml yn siarad am dudalennau glanio ac maen nhw'n cael eu hadnabod yn llac fel lle rydych chi'n cyfeirio ymwelydd o e-bost neu hyrwyddiad. Fodd bynnag, gan fod cynnwys eich gwefan neu'ch blogiau (gobeithio) wedi'i fynegeio'n unigol gyda pheiriannau chwilio, mae hyn yn golygu bod pob tudalen sy'n cael ei mynegeio ar wahân yn dod yn dudalen lanio! Wedi dweud hynny, mae'n bwysig eich bod chi'n trin pob tudalen fel pe na bai'r darllenydd erioed wedi bod i'ch gwefan o'r blaen. Yn enwedig gyda blog! Mae llai na 10% o fy ymwelwyr newydd yn cyrraedd fy mlog trwy fy nhudalen gartref.

Y llynedd ysgrifennais, Stopiwch Ysgrifennu ar gyfer Peiriannau Chwilio. Roedd yn safiad cryf yn erbyn ysgrifennu eich cynnwys ar gyfer denu peiriannau chwilio yn unig oherwydd byddai'n diffodd darllenwyr. Rwy'n sefyll wrth y post hwnnw; fodd bynnag, credaf fod cydbwysedd wrth ysgrifennu eich cynnwys.

Os gallwch chi ysgrifennu'ch cynnwys fel y gall darllenwyr ddod o hyd iddo, ei fwynhau, A chael sylw peiriannau chwilio rydych chi wedi dod o hyd i'r cydbwysedd perffaith.

Un sylw

 1. 1

  Diolch am yr awgrymiadau hynny,
  Wnes i erioed hyd yn oed ystyried trin pob tudalen fel ei bod hi'n dudalen gartref.
  Mae'n gwneud synnwyr nad yw pawb yn dod i mewn o'r dudalen gartref.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.