Efallai y bydd Angen Arbenigwr Marchnata E-bost arnoch chi…

Depositphotos 23190588 s

Bwriad y swydd hon yw bod yn adnodd ar gyfer y rhai sydd, rhaid cyfaddef, yn gwybod y gallent fod yn cael mwy o werth o'r sianel e-bost. Ni waeth a benderfynwch logi gweithwyr proffesiynol allanol, fel asiantaeth farchnata e-bost, neu dalent fewnol; bydd y canllaw hwn yn eich helpu i asesu ac ail-werthuso'ch ymdrechion marchnata e-bost cyfredol.

Gadewch i ni Edrych ar y Rhifau

E-bost fu'r blaen gwaith marchnata ers degawd, ac mae'n annhebygol y bydd hynny'n newid yn y dyfodol agos. Mae'n caniatáu targedu oherwydd ei fod yn cael ei yrru gan ddata. Mae'n gyrru gwerthiannau uniongyrchol. Mae'n adeiladu perthnasoedd, teyrngarwch ac ymddiriedaeth. Mae hefyd yn cefnogi gwerthiannau trwy sianeli uniongyrchol eraill:

 • Yn ôl y Cymdeithas Marchnata Uniongyrchol, cynhyrchodd marchnata e-bost ROI o $ 43.62 am bob doler a wariwyd arno, mae hynny ddwywaith yr ail orau.
 • Crynodeb gan MarketingSherpa yn datgan, Mae'r rhai sy'n gweld effeithiolrwydd eu rhaglenni e-bost yn lleihau yn llawer mwy tebygol o fod ag agweddau sefydliadol byr eu golwg tuag at y dacteg. Mae sefydliadau sydd â safbwyntiau e-bost sy'n canolbwyntio ar fuddsoddiad yn elwa ar y gwobrau.
 • Mae Cyngor y Prif Swyddog MeddygolAdolygiad Marchnata Rhagolwg '08 adolygwyd cynlluniau a barn 650 o farchnatwyr. Marchnata e-bost oedd y maes targed uchaf ar gyfer buddsoddi.
 • Mewn arolwg o fanwerthwyr, Siop.org Dywedodd mai “E-bost yw’r dacteg lwyddiannus fwyaf a grybwyllir yn gyffredinol”.

Ymdrin â Marchnata E-bost yn fewnol?

Os nad oes gennych berthynas asiantaeth bresennol neu os oes gennych ddigon o dalent fewnol, ystyriwch hyn:

 1. Rydych chi (sy'n golygu eich bod chi neu'ch tîm) yn adnabod eich busnes; ydych chi hefyd yn hyddysg mewn marchnata e-bost?
 2. Os oes, a oes gennych amser ac egni i wneud y gorau o'r ymdrech?
 3. Sut mae eich marchnata integredig a'ch CRM yn cymharu â'ch cystadleuwyr?
 4. A yw eich marchnata e-bost yn gyrru gwerthiannau, yn adeiladu teyrngarwch, ac yn lleihau costau marchnata?
 5. A yw'ch rhaglen e-bost wedi'i seilio ar ddata ymchwil a / neu hanesyddol?
 6. A yw eich gwaith mewnol yn arbed neu'n costio arian i chi?

Eisoes Oes gennych Arbenigwr?

Os oes gennych chi asiantaeth farchnata neu help allanol arall eisoes, gofynnwch i'ch hun:

 1. Ydyn nhw'n arbenigo mewn e-bost neu ydyn nhw gwasanaeth llawn?
 2. A ydyn nhw'n cynhyrchu ROI sy'n unol â'r canfyddiadau uchod?
 3. Ydyn nhw'n meddwl amdanon ni heb gael ein twyllo?
 4. A ydyn nhw'n deall ein marchnad darged a'n prosesau busnes?
 5. A ydyn nhw wedi archwilio a monetized yr holl opsiynau?
 6. A yw eu gwaith ar gyfer arferion ffres ffres, cyffrous ac yn adlewyrchu?

Darnau o'r Hafaliad Marchnata E-bost

Gall marchnata e-bost gynnwys caffael cwsmeriaid, meithrin plwm, adweithio a chadw cleientiaid, ac wrth gwrs gwerthiannau uniongyrchol, sy'n golygu bod llu o brosesau a gwasanaethau o bosibl yn cymryd rhan, gan gynnwys:

 • Strategaeth ac Ymchwil
 • Cynllunio Golygyddol a Hyrwyddo
 • Ysgrifennu Copi a Datblygu Cynnwys
 • Dylunio a Chodio
 • Rhestrwch Dwf ac Adeilad Cymunedol
 • Segmentu Rhestr a Gwella Rhestr
 • Proffilio Ymddygiadol a Chwsmer
 • Monitro Cyflenwi Negeseuon a Chyflenwi
 • Integreiddio Traws-sianel
 • Darparwr Gwasanaeth E-bost (ESP) neu Werthusiadau Datrysiad Postio Mewnol
 • Meithrin Arweiniol a Gwerthiannau Uniongyrchol / Up / Cross
 • Profi Aml-Amrywiol a Optimeiddio Rhaglenni

Os yw'r rhestr uchod yn cwmpasu mwy nag yr ydych chi'n ei wneud, gallai hyn fod yn ddangosydd cryf eich bod yn tanddefnyddio'r sianel broffidiol hon. Efallai ei bod hi'n bryd i bartner marchnata o'r newydd neu efallai bod angen i chi ailddyrannu cyllidebau a / neu ddarparu mwy o hyfforddiant i'ch tîm mewnol?

Os ydych chi (yn swyddogol) wedi penderfynu bod angen help arnoch chi, arhoswch yn tiwnio. Yn yr ail randaliad a'r olaf, byddwn yn trafod SUT i ddod o hyd i dalent cymwys a'i gwerthuso sy'n gweddu i'ch anghenion unigryw ac sy'n cwrdd â'ch cyfyngiadau cyllidebol.

3 Sylwadau

 1. 1

  Scott - dyma fy hoff swydd o'ch un chi hyd yma. Cyngor anhygoel! Mae cymaint o gwmnïau'n cael trafferth gyda'r adnoddau sydd ganddyn nhw a ddim yn cyrraedd eu potensial. Dyna lle mae partneru gydag arbenigwyr bob amser yn benderfyniad gwych!

 2. 2

  Diolch Doug! Yn rhan dau, byddaf yn amlinellu 8 egwyddor arweiniol i logi arbenigwr marchnata e-bost.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.