Rydych chi'n Dal i Ddefnyddio'r Gair hwnnw “Creadigol”…

rydych chi'n dal i ddefnyddio'r gair hwnnw

Robert Half Technology ac Y Grwp Creadigol cyhoeddi astudiaeth a ffeithlun, Anghydfod Marchnata Digidol, lle mae 4 o bob 10 CIO yn dweud nad oes gan eu cwmni'r gefnogaeth sydd ei hangen ar gyfer prosiectau marchnata digidol.

Er nad wyf yn amau ​​a yw hynny'n gywir, mae'r astudiaeth wedyn yn rhannu peth o'r data yn ddau fwced, Swyddogion gweithredol TG ac swyddogion gweithredol creadigol. Nid wyf yn siŵr fy mod yn credu bod rhyw fath o gydberthynas rhwng bod yn berson TG neu fod yn berson creadigol. Gan weithio yn y diwydiant hwn ers 25 mlynedd, rwyf wedi cwrdd â rhai arweinwyr TG botwm-botwm anhygoel sy'n cael eu gyrru gan broses, yn ymwybodol o ddiogelwch, a oedd yn hynod greadigol.

Rydych chi'n parhau i ddefnyddio'r gair hwnnw, nid wyf yn credu ei fod yn golygu'r hyn rydych chi'n meddwl y mae'n ei olygu.

Inigo Montoya o The Princess Bride

Weithiau mae pobl yn talu canmoliaeth i mi o fod yn greadigol. Dwi ddim yn credu fy mod i mewn gwirionedd. Rwy'n gwybod llawer o bobl greadigol ac maen nhw'n fy chwythu i ffwrdd â'u gallu i feddwl am atebion creadigol i faterion anodd. Nid yw hynny'n golygu nad wyf yn llwyddiannus, serch hynny. Fodd bynnag, nid yw fy ffordd i o ddod o hyd i ateb drwyddo creadigrwydd, mae drwyddo dycnwch. Rydw i wedi adeiladu enw da ar ddarganfod sut i wneud i bethau weithio gyda phob cwmni rydw i wedi gweithio gyda nhw.

Mae yna dunelli o gyfatebiaethau fel hyn mewn hanes. Bydd llawer o bobl lwyddiannus yn dweud wrthych nad eu gallu oedd dod o hyd i ateb gwych, eu bod yn rhesymegol i drafferthion a gweithio trwy senarios drosodd a throsodd nes dod o hyd i ateb. Lawer gwaith, daw'r atebion hynny trwy gael rhwydwaith pwerus a gwybodus. Pan fyddwn yn cwrdd â grŵp, mae bob amser yn anhygoel sut y gallwn gyrraedd creadigol atebion. Oedden ni'n greadigol? Neu ai cyfuniad o adnoddau yn unig ydoedd a ddarparodd y cynhwysion cywir i ddatrysiad creadigol godi? Rwy'n credu mai hwn yw'r olaf.

Diolch byth, mae dyfalbarhad yn lle gwych i dalent.

Steve Martin, Ganed yn Sefyll i Fyny: Bywyd Comic

Flynyddoedd lawer yn ôl, dywedwyd wrthyf fod tri math o weithwyr, codwyr, gwthwyr a thynwyr. Mae rhai cwmnïau o'r farn ei bod yn hanfodol bod ganddyn nhw bob codwr - meddylwyr creadigol sy'n darparu atebion neu syniadau newydd yn gyson. Gall y bobl hyn fod yn hynod greadigol. Fodd bynnag, os ydych chi bob amser yn cynnig syniadau newydd, nid oes gennych yr adnoddau sydd eu hangen arnoch i sefydlu'r atebion a'r prosesau y mae angen eu fetio'n llawn a'u rhoi ar waith.

Mae cael arweinwyr yn tynnu'r tîm at nodau a chael gwthwyr sy'n gyrru yno yr un mor bwysig. Felly, a oes gwir angen swyddogion gweithredol creadigol arnoch chi? Neu a oes angen cyfuniad o swyddogion gweithredol arnoch sy'n mynd i godi, tynnu a gwthio prosiectau ymlaen fel y gall y cwmni wireddu ei weledigaeth? Mae dycnwch yn onest yn cael fy mhleidlais dros greadigrwydd unrhyw ddiwrnod.

Creadigrwydd Marchnata Digidol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.