Nid oes Angen Arbenigwr SEO arnoch chi!

SEO Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Yno ... dywedais i! Dywedais hynny oherwydd fy mod i'n gweld yr holl arian sy'n cael ei wario ar optimeiddio peiriannau chwilio gan fusnesau bach i ganolig eu maint ac rwy'n credu ei fod yn raced. Dyma fy marn i ar y diwydiant optimeiddio peiriannau chwilio:

Mae'r mwyafrif o Optimeiddio Peiriannau Chwilio yn dod o fewn ysgrifennu cynnwys gwych, gan ddenu awdurdodol backlinks i bod cynnwys a dilyn ychydig o arferion gorau pwysig. Mae'r rhain i gyd yn bethau sylfaenol y gall unrhyw un eu dilyn - ond nid yw'r mwyafrif yn gwneud hynny.

Rwy'n dal i weld cyfres o wefannau newydd yn taro'r farchnad sy'n drwm eu delwedd ac yn olau testun, nad ydyn nhw'n defnyddio elfennau syml fel penawdau, is-benawdau, ac ati ... a ddim yn rhoi map safle syml y gall peiriant chwilio ei gropian. Bydd yr awgrymiadau hyn, yr wyf wedi ysgrifennu amdanynt drosodd a throsodd ar fy mlog ac yn eu gweld drosodd a throsodd ar flogiau eraill yn cael eich gwefan 99% o'r ffordd.

Y gwir yw hyn: Os ydych chi'n ysgrifennu cynnwys perthnasol aml sy'n cynnwys geiriau allweddol ac ymadroddion y mae chwilwyr yn chwilio amdanynt, fe welwch eich gwefan. Bydd effaith y cynnwys hwnnw gawr o'i gymharu ag unrhyw newid y gall unrhyw arbenigwr SEO ei gyflawni. Stopiwch wastraffu'ch arian a dechrau ysgrifennu cynnwys!

Mae cymaint o bobl yn hoffi dadlau cyfrinachau peiriannau chwilio ar bethau fel hyd URL, dolenni allan, nofollow, ac ati, ac ati ... ond dim ond yn yr 1% maen nhw'n chwarae. Yn sicr, i rai busnesau, gall yr ychydig 1% hwnnw fod y gwahaniaeth mewn miliynau o ddoleri ... ond i chi a fi, mae'n bync.

Cyfrinach arall y diwydiant yw nad oes gan 99.99% o'ch cystadleuaeth syniad beth maen nhw'n ei wneud. Ysgrifennwch gynnwys perthnasol, cymhellol a gallwch ennill y frwydr wrth chwilio.

20 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Douglas,

  Rwy'n cytuno â'ch teimlad bod y cig a'r tatws (cynnwys) yn bwysicach na'r grefi (optimeiddio SEO), ond rwy'n meddwl tybed a ydych chi'n argymell peidio â phoeni am SEO yn gyfan gwbl ...

  Rwyf wedi darllen o amgylch yr internets fod yna bethau y dylai blogwyr eu gwneud i optimeiddio eu postiadau, fel dewis allweddair yn seiliedig ar alw ac yna taenellu'r allweddair hwnnw trwy'r post o leiaf X gwaith ond dim mwy yr XX gwaith, ac ati.

  Ydych chi'n teimlo bod angen gwneud hynny o hyd, neu a ddylem ni ei hepgor a chanolbwyntio ar ysgrifennu ar gyfer gwe semantig yn y pen draw?

  • 3

   Hi Chris,

   Mae dilyn arferion gorau SEO yn hanfodol. Cael tudalen sydd wedi'i dylunio'n dda, bod â gwefan sy'n defnyddio offer fel mapiau gwefan i ddangos i'r peiriannau chwilio ble i edrych a beth sy'n bwysig, ac ati.

   Mae gormod o bobl, yn enwedig “arbenigwyr” SEO yn dadlau naws SEO yn hytrach na chynghori eu cleientiaid i ddod o hyd i blatfform gwych… ac ysgrifennu arno. Bydd system rheoli cynnwys dda yn ymgorffori'r arferion gorau angenrheidiol, neu bydd ganddo nifer o ategion / ychwanegion a fydd yn helpu.

   Mae cymaint o fusnesau bach i ganolig eu maint yn treulio amser ac arian ar yr 1% yn lle gweithio lle gallen nhw wneud gwahaniaeth go iawn!

   Diolch!
   Doug

  • 4

   Chris, nid oes fformiwla X-amseroedd arbennig. Mae'n llawer mwy cymhleth na hynny ac mae SEOs profiadol yn anwybyddu amlder geiriau allweddol yn llwyr ond dylech sicrhau eich bod yn defnyddio ymadroddion allweddol ac amrywiadau ohonynt yn eich swyddi.

   Mae dewis allweddeiriau poblogaidd A thargededig iawn hefyd yn hanfodol ond rwy'n credu bod hyn yn rhan o ran “cynnwys” y graffig ar bost Doug, nid y rhan SEO Arbenigol. Os yw SEO yn rhan o'ch strategaeth blogio, mae dewis geiriau allweddol yn bwysig iawn.

 3. 6

  Fel “arbenigwr” SEO rhaid i mi wneud sylw yma. Os ydych chi'n chwilio am “widget” ar Google ar hyn o bryd, mae yna 128,000,000 o ganlyniadau.

  Dim ond 10 sy'n cael eu dangos ar y dudalen gyntaf a dim ond 1 sydd yn y man uchaf. Mae'r 10 hwnnw'n llawer llai nag 1% o'r canlyniadau.

  Er bod hon yn enghraifft eithafol, ac er fy mod yn cytuno â rhagosodiad swydd Doug, cofiwch y gall y 1% y mae Doug yn ei eithrio yn y diwydiannau cystadleuol fod yn wahaniaeth rhwng smotyn uchaf neu fan 3edd dudalen. Ac er clod i Doug mae'n crybwyll y gall hyn fod yn wir weithiau, rydw i'n sefyll i fyny dros fy mrodyr SEO ychydig 🙂 <- i Doug Thesis, y tu mewn i jôc

  Cynnwys a backlinks yw sylfaen SEO. Canolbwyntiwch arnyn nhw nes eich bod chi wedi gwneud y mwyaf o'u heffeithiolrwydd yn llwyr.

 4. 7

  Doug,
  Diolch am ysgrifennu hwn - mae'n wych gweld diwydiant sy'n ddigon tryloyw i ddweud “nid oes angen arbenigwr arnoch chi” wrth siarad o'r cadeirydd arbenigol. Ydy, mae'n waith caled, ond dyna'n union beth mae'n ei gymryd.
  Steve

 5. 8

  Rwy'n anghytuno â'ch prif honiadau. Rwy'n gweithio yn SEO ac mae'n swydd rwy'n ei charu. Mae SEO yn agwedd bwysig ar ddatblygu gwe na ellir ei anwybyddu. Y broblem yw ei fod, yn aml, yn cael ei anwybyddu o blaid dyluniad fflach a gweithredu gwael.

  Edrychwch arno fel hyn. Nid yw cwmnïau eisiau meddwl am SEO. Byddai'n well ganddyn nhw dalu i rywun arall feddwl amdano a sicrhau eu bod nhw'n gwneud pethau'n iawn. Yn union fel y byddai'n well ganddyn nhw dalu i rywun arall feddwl am ddylunio. Y brif broblem yw nad yw'r mwyafrif o ddylunwyr yn meddwl am SEO.

  Pam fyddai rhywun yn talu am blatfform blog Compendium, pan mae sawl opsiwn am ddim sy'n gweithio cystal? Nid yw'n cymryd llawer i daflu WordPress ar weinydd hunangynhaliol a dechrau blogio. Ond mae pobl yn talu i chi am eich arbenigedd, a dyna beth mae cwmnïau'n talu amdano pan maen nhw'n prynu ymgynghoriad SEO.

  Ni fyddaf yn dadlau bod yna lawer o SEOs nad ydyn nhw wir yn gwybod unrhyw beth allan yna, ond rydych chi'n mynd i redeg i mewn i hynny mewn unrhyw faes. Y gwir amdani yw, rwy'n gwybod SEO ac yn gwneud y gwaith gorau y gallaf i gleientiaid.

  Felly, mae angen arbenigwyr SEO ar gwmnïau, os na ellir trafferthu dysgu am SEO eu hunain.

  • 9

   Jonathan - rwy'n credu eich bod chi'n cyflwyno fy achos yma! Y rheswm pam y byddai rhywun eisiau rhoi ei flog ar blatfform fel Compendium yw fel nad oes angen iddyn nhw boeni am SEO!

   Rwy’n credu bod yna rai cwmnïau sydd mewn rhyfel am y 4 uchaf ac rwy’n nodi bod yr 1% hwnnw (neu lai) a ddylai gysylltu ag arbenigwr SEO i’w cynorthwyo.

   Mae fy swydd yn ymwneud yn wirioneddol â'r cwmni cyffredin ... mae'n rhaid i'r mwyafrif ohonyn nhw ddod o hyd i blatfform da sy'n defnyddio arferion gorau SEO, ysgrifennu cynnwys perthnasol, a'i gwneud yn gymhellol i dynnu sylw. Nid oes angen unrhyw 'arbenigwr' ar gyfer hynny.

 6. 10

  Oni bai eich bod 100% yn ymroddedig i optimeiddio peiriannau chwilio mae angen i chi logi SEO. Mae theori optimeiddio peiriannau chwilio yn syml ond mewn gwirionedd mae graddio gwefan yn cymryd llawer o waith a gwybodaeth.

 7. 11

  Helo Doug,
  Post gwych! Rwyf wedi darllen eich blog yn ddigon hir i wybod eich bod chi'n mwynhau rhywbeth da yn ôl-ymlaen, felly dyma fynd:

  Rwy'n credu eich bod chi'n dioddef o'r “Melltith Gwybodaeth”. Mae'r Melltith Gwybodaeth yn gyffredin iawn i bobl dechnegol (rwyf hefyd yn gystuddiol), ac mae'n digwydd pan fyddant yn anghofio sut brofiad oedd yn y dechrau pan nad oeddent yn gwybod unrhyw beth.

  Mae angen i bobl sydd â gwefannau busnesau bach wybod llawer o bethau os ydyn nhw'n gobeithio gwneud yn dda yn y peiriannau chwilio.

  Rydych chi wedi dysgu popeth am SEO wrth ichi adeiladu'r wefan hon, ond roedd hynny ychydig yn ôl ac erbyn hyn mae'n anodd cofio'r holl bethau y gwnaethoch chi eu dysgu ar hyd y ffordd.

  Dyma un enghraifft fer yn unig o rywbeth y gwnaethoch chi ei ddysgu “ar y Swydd” gyda'ch gwefan:

  Pan wnaethoch chi symud eich gwefan o
  dknewmedia.com -> marketingtechblog.com

  Roedd y symudiad hwn yn gofyn i chi:

  Gosod a deall Google Analytics ac offer gwefeistr (i sicrhau bod y dolenni'n symud drosodd, yn ogystal â'r traffig),

  Defnyddiwch 301 o ailgyfeiriadau (yn eich ffeil .htaccess)

  Creu ffeil robots.txt (mae eich un chi yn ddibwys ac nid yn ddiofyn)

  Osgoi materion cynnwys a dyblygu canonaidd dyblyg

  … A llawer o bethau eraill ar hyd y ffordd.

  Ni fyddai symud eich gwefan yn dasg syml i rywun nad yw'n arbenigwr, a chofiwch, dyna un enghraifft yn unig o wybodaeth ddefnyddiol a godwyd gennych ar hyd y ffordd!

  Rydych chi'n graddio'n dda iawn ar gyfer y termau fel “technoleg farchnata” oherwydd eich bod chi'n ysgrifennu'n dda iawn, ac oherwydd eich bod chi'n gwybod llawer am SEO.

  Felly, cyn belled â'n bod ni'n cynnwys yr agweddau technegol hyn ar SEO yn “Arferion Gorau” rwy'n cytuno'n llwyr.
  diolch
  pat

  • 12

   Busted! Yn wir rydych chi'n fy adnabod yn dda, Pat!

   Mae'n wir fy mod yn bendant yn dablu ac yn trydar fy safle ar gyfer SEO cryn dipyn. Fodd bynnag, nid yw fy mhwynt uchod yn fy nhargedu mewn gwirionedd, mae'n targedu'r cwmni cyffredin ar y we. Rwy'n trydar ac yn trydar ac yn trydar yn bennaf oherwydd fy mod i'n dipyn o geek.

   A bod yn onest, efallai fy mod wedi gwneud mwy o ddifrod na da dros y pellter hir.

   A dweud y gwir, rwyf hefyd wedi cyfaddef pe bawn i wedi targedu fy nghynnwys yn well ac, efallai, wedi adeiladu blogiau lluosog - y byddwn yn casglu llawer mwy o sylw. Mae cynnwys perthnasol, cynnwys aml ... yn ennill bob tro.

   Diolch am sylw gwych!
   Doug

 8. 13

  Doug;
  Rydych chi'n taro'r smac ewinedd ar y pen eto. Mae'r broblem yn gwaethygu yn yr arena fusnes bach i ganolig oherwydd bod eu gwybodaeth o'r we a'r gwefannau yn fach iawn ac fe'u gorfodir i ddibynnu ar yr ymgynghorwyr i ysgrifennu a mewnbynnu'r cynnwys ar eu cyfer hyd yn oed. Maent yn llythrennol ar drugaredd yr ymgynghorwyr gwe ac maent yn gwthio SEO ac mae'r busnesau bach yn ei brynu. Hefyd mae llawer o'r ymgynghorwyr hyn sy'n adeiladu'r gwefannau ar eu cyfer yn ddim mwy na dylunwyr sydd â diddordeb yn unig pa mor artistig mae'r wefan yn edrych oherwydd dyna sut maen nhw'n meddwl a'r hyn maen nhw'n ei ddeall.

 9. 14

  Doug, Mae eich datganiad “Ysgrifennu cynnwys perthnasol, cymhellol a gallwch ennill y frwydr wrth chwilio” yn iawn ar yr arian. Y wers a ddysgais: dewiswch bwnc rydych chi'n angerddol amdano, ysgrifennwch yn aml a chysylltwch ag eraill. Ar ôl ychydig yn fwy na blwyddyn mae'n dechrau gweithio. O ie, ac mae'r gyfrifiannell Tuned In wedi bod yn help enfawr. -Michael

 10. 15

  Rydych yn iawn y gellir priodoli llwyddiant gwefan wrth hetio cydnabyddedig i gynnwys a backlinks. Fodd bynnag, ni allwch daflu'r arbenigwyr SEO yn gyfan gwbl. Mae'r union beth y'u gelwir yn arbenigwyr SEO yn mesur eu bod yn GWYBOD beth i'w wneud i'ch gwefan i'w gwneud yn glanio yn y tudalennau uchaf ar google.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.