Nid oes Angen Arbenigwr SEO arnoch chi!

SEO Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Yno ... dywedais i! Dywedais hynny oherwydd fy mod i'n gweld yr holl arian sy'n cael ei wario ar optimeiddio peiriannau chwilio gan fusnesau bach i ganolig eu maint ac rwy'n credu ei fod yn raced. Dyma fy marn i ar y diwydiant optimeiddio peiriannau chwilio:

Mae'r mwyafrif o Optimeiddio Peiriannau Chwilio yn dod o fewn ysgrifennu cynnwys gwych, gan ddenu awdurdodol backlinks i bod cynnwys a dilyn ychydig o arferion gorau pwysig. Mae'r rhain i gyd yn bethau sylfaenol y gall unrhyw un eu dilyn - ond nid yw'r mwyafrif yn gwneud hynny.

Rwy'n dal i weld cyfres o wefannau newydd yn taro'r farchnad sy'n drwm eu delwedd ac yn olau testun, nad ydyn nhw'n defnyddio elfennau syml fel penawdau, is-benawdau, ac ati ... a ddim yn rhoi map safle syml y gall peiriant chwilio ei gropian. Bydd yr awgrymiadau hyn, yr wyf wedi ysgrifennu amdanynt drosodd a throsodd ar fy mlog ac yn eu gweld drosodd a throsodd ar flogiau eraill yn cael eich gwefan 99% o'r ffordd.

Y gwir yw hyn: Os ydych chi'n ysgrifennu cynnwys perthnasol aml sy'n cynnwys geiriau allweddol ac ymadroddion y mae chwilwyr yn chwilio amdanynt, fe welwch eich gwefan. Bydd effaith y cynnwys hwnnw gawr o'i gymharu ag unrhyw newid y gall unrhyw arbenigwr SEO ei gyflawni. Stopiwch wastraffu'ch arian a dechrau ysgrifennu cynnwys!

Mae cymaint o bobl yn hoffi dadlau cyfrinachau peiriannau chwilio ar bethau fel hyd URL, dolenni allan, nofollow, ac ati, ac ati ... ond dim ond yn yr 1% maen nhw'n chwarae. Yn sicr, i rai busnesau, gall yr ychydig 1% hwnnw fod y gwahaniaeth mewn miliynau o ddoleri ... ond i chi a fi, mae'n bync.

Cyfrinach arall y diwydiant yw nad oes gan 99.99% o'ch cystadleuaeth syniad beth maen nhw'n ei wneud. Ysgrifennwch gynnwys perthnasol, cymhellol a gallwch ennill y frwydr wrth chwilio.