Yotpo: Integreiddio Adolygiadau Cymdeithasol ar Eich Safle E-Fasnach

iotpo

Dywed 70% o siopwyr ar-lein fod adolygiadau yn cael effaith fawr ar eu penderfyniad prynu (ffynhonnell). Mae 60% o siopwyr ar-lein yn nodi mai adolygiadau yw'r ffactor pwysicaf wrth ddewis cynnyrch. Ac mae 90% o ddefnyddwyr ar-lein yn ymddiried yn argymhellion pobl y maen nhw'n eu hadnabod. Gyda hynny mewn golwg, mae angen i bob cwmni gyflogi adolygiadau cipio ar eu cynhyrchion a'u gwasanaethau.

Mae gan adolygiadau heriau ar gyfer safleoedd e-fasnach, er:

 • Mae adolygiadau'n denu adolygiadau SPAM ac anuthentig gan gystadleuwyr llai na chrafog.
 • Ar ôl i chi weithredu adolygiadau, mae'n allweddol dal cymaint ag y gallwch gan nad yw tudalennau cynnyrch heb fawr o adolygiadau, os o gwbl, yn ddibynadwy.
 • Ni fu integreiddiad cryf ar gyfer systemau adolygu e-fasnach a chyfryngau cymdeithasol.

Yotpo yn gobeithio newid hyn trwy eu platfform adolygu, gan alluogi siopau i gynhyrchu mwy o adolygiadau ar gyfer eu cynhyrchion, a'u cyflwyno'n hyfryd. Dyma daith o amgylch nodweddion allweddol ac ymarferoldeb Yotpo.

 • Mewnforio Adolygiadau - Nid oes raid i chi golli'ch adolygiadau presennol er mwyn dechrau defnyddio Yotpo. Byddwn yn mewnforio eich adolygiadau yn ddi-dor o ba bynnag blatfform rydych chi arno.
 • Addasu Iaith - Defnyddir Yotpo ledled y byd. Mae'n hawdd cyfieithu ein teclyn i unrhyw iaith sy'n hysbys i ddyn.
 • Addasu Teimlo a Theimlo - Mae eich siop yn unigryw. Rydym yn parchu hynny ac yn cynnig ystod eang o addasiadau, ar gyfer ein teclyn ac e-bost Mail After Purchase.
 • Offer Cymedroli Pwerus - Gallwch chi ddewis yn hawdd pa adolygiadau i'w dangos a pha rai i'w cuddio. Pryd bynnag y byddwch yn derbyn adolygiad newydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi am gyfeiriad e-bost y cwsmer, fel y gallwch naill ai ddiolch i'r cwsmer hwnnw neu ddatrys unrhyw faterion a allai fod wedi codi.
 • Post ar ôl Prynu - Cynyddu adolygiadau yn ddramatig. Mae Yotpo yn e-bostio'ch siopwyr yn awtomatig, ar amser penodol ar ôl eu prynu, i'w hannog i adael adolygiadau. Gall cwsmeriaid adael adolygiadau yn uniongyrchol o fewn yr e-bost, gan wneud y broses yn hynod syml.
 • Dadansoddeg e-bost Mewn Dyfnder - gweld pa mor effeithiol yw'ch ymgyrchoedd e-bost gyda dadansoddeg fanwl.
 • Meithrin Eich Cymuned Gymdeithasol - cyrraedd darpar gwsmeriaid newydd trwy gyhoeddi eich adolygiadau newydd yn uniongyrchol ar eich tudalennau cymdeithasol. Mae Yotpo yn rhoi'r gallu i chi ddiolch i'r adolygwyr ar Facebook a Twitter. Gall eich dilynwyr adael sylwadau a chlicio ar y postiadau i ddarllen yr adolygiadau. Chi sy'n dewis pa adolygiadau i'w cyhoeddi.
 • Cylchoedd Cymdeithasol - Anogwch eich siopwyr i rannu eu hadolygiadau ar eu sianeli cymdeithasol. Ar ôl i siopwr adael adolygiad, mae Yotpo yn ei gwneud hi'n hawdd iddyn nhw ei rannu ar Facebook, Twitter, Google+, a LinkedIn.

Mae adolygiad gan rywun a brynodd gynnyrch o'ch siop yn werth mwy nag adolygiad gan rywun sy'n pasio ar hap. Mae Yotpo yn neilltuo bathodynnau i bob adolygydd, ac yn rhestru adolygiadau yn seiliedig ar hygrededd. Mae hyn yn ychwanegu haen o ymddiriedaeth y profwyd ei bod yn helpu i yrru gwerthiannau. Mae darpar gwsmeriaid o'r diwedd yn gwybod y gallant ymddiried yn yr hyn maen nhw'n ei ddarllen. Mae Yotpo yn rhoi cyfres eang o ddyfnder i berchnogion siopau analytics er mwyn eich helpu i ddeall yr hyn y mae eich cwsmeriaid yn ei hoffi a'r hyn y maent am ei weld yn gwella.

Yotpo yn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio os ydych chi'n fusnes bach i ganolig. Ar gyfer safleoedd sy'n cynhyrchu mwy nag 1 filiwn o ymweliadau â thudalennau / mis, rydym yn cynnig Yotpo Enterprise.

2 Sylwadau

 1. 1

  Diolch gymaint i Douglas am y post gwych ar Yotpo. Justin Butlion fy enw i a fi yw Rheolwr Marchnata Yotpo. Rwy'n eich croesawu chi ac unrhyw un o'ch darllenwyr sydd ag unrhyw gwestiynau i roi sylwadau isod neu, os yw'n well gennych, i gysylltu â mi trwy e-bost yn justin@yotpo.com.

 2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.