Yn integredig: Sut i Integreiddio Cwmwl Marchnata Salesforce Gyda WordPress Gan Ddefnyddio Ffurflenni Elementor

Yn integredig: WordPress Elementor Form Webhook i Integreiddio App Cwmwl Marchnata Salesforce

Fel ymgynghorwyr Salesforce, problem yr ydym yn ei gweld yn barhaus yn ein gofod yw costau datblygu a chynnal integreiddio safleoedd a chymwysiadau trydydd parti â Cwmwl Marchnata. tra Highbridge yn gwneud llawer o ddatblygiad ar ran ein cleientiaid, byddwn bob amser yn ymchwilio i weld a oes ateb ar gael ar y farchnad yn gyntaf ai peidio.

Mae manteision integreiddio cynnyrch yn driphlyg:

 1. Defnydd cyflym - yn eich galluogi i gael eich integreiddio i fyny yn gyflymach na gyda datblygiad perchnogol.
 2. Costau is - hyd yn oed gyda ffioedd tanysgrifio a ffioedd defnydd, mae integreiddiadau wedi'u cynhyrchu fel arfer yn llawer rhatach na datblygu perchnogol.
 3. Cynnal a Chadw – wrth i lwyfannau newid eu methodolegau dilysu, eu pwyntiau terfyn, neu eu cefnogaeth API, mae llwyfannau integreiddio trydydd parti yn rheoli hyn fel rhan o'ch tanysgrifiad ac fel arfer maent yn gwbl barod i uwchraddio, defnyddio nodweddion newydd, neu gyfathrebu newidiadau sy'n rhaid iddynt ddigwydd ymhell o flaen amser .

Nid yw bob amser yn berffaith, fodd bynnag, ac mae'n rhaid i ni fetio'r atebion i sicrhau:

 • Mae gan yr integreiddio'r nodweddion sydd eu hangen.
 • Mae'r integreiddiad yn defnyddio integreiddiadau ap neu API nad ydynt yn dibynnu ar enwau defnyddwyr a chyfrineiriau.
 • Mae'r cwmni'n diweddaru'r integreiddio.
 • Mae gan y cwmni ddogfennaeth gynhwysfawr.
 • Mae gan y cwmni gefnogaeth amser llawn a chytundeb lefel gwasanaeth da (CLG) neu ymrwymiad (SLC).
 • Mae'r seilwaith yn ddiogel ac yn cydymffurfio'n llawn â'r holl reoliadau.

Un ateb ar y farchnad yw Integreiddio, sydd â dros 900 o gymwysiadau wedi'u hintegreiddio, gan gynnwys Marketing Cloud, gan ddefnyddio eu prisiau Lefel Broffesiynol. Roedd hwn yn ateb perffaith, di-dor ar gyfer un o'n cleientiaid sydd â gwefan WordPress yn defnyddio'r Elfenydd adeiladwr tudalennau … un o'n ategion WordPress a argymhellir ar gyfer gwefannau busnes.

Sefydlu Awtomeiddio Elementor Yn Integrately

Y cam cyntaf yw sefydlu Elementor Automation yn Integrately trwy chwilio amdano Elfenydd yn y chwiliad app. Yn achos Elementor, mae'n ap sydd i'w weld yn amlwg o dan y bar chwilio:

Integrately Elmentor Forms

 1. Ar ôl dewis Elementor Forms, byddwch chi am ddewis Marketing Cloud fel eich ail ap. Gan fod y ffurflen benodol hon ar gyfer ffurflen optio i mewn cylchlythyr, rydym yn mynd i ddewis yr awtomeiddio canlynol:
  • Pryd: Mae Ffurflen yn cael ei Chyflwyno Mewn Ffurflenni Elementor
  • A oes: Mewnosod cofnod estyniad data yn Salesforce Marketing Cloud

Yn gyfan gwbl Elementor Webhook i Marchnata Cwmwl Estyniad Data

 1. Ar ôl i chi glicio Ewch>, Bydd Integrately yn darparu URL unigryw i chi ei nodi yn Elementor. Dylai edrych yn rhywbeth fel hyn:

https://webhooks.integrately.com/a/webhooks/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 1. Nawr, gallwch chi sefydlu'ch ffurflen Elementor i'w phostio i'r URL hwnnw. Mae gan ffurflenni Elementor a gwenyn maes. URL cyrchfan lle gellir postio data'n ddiogel pan gyflwynir ffurflen yw bachyn gwe. Yn yr achos hwn, bydd yr App Elementor yn rhoi URL unigryw i chi y byddwch chi'n ei nodi yn eich maes gwehook ar Elementor:

Elementor Form Webhook Field For Integrately

Tip: Ar yr adeg hon, byddwn yn arbed drafft o'ch tudalen brawf gyda'r ffurflen arno nes y gallwch chi ei brofi'n llawn gydag Integrately a'ch integreiddiad Marchnata Cloud.

Sefydlu Ap Yn y Cwmwl Marchnata

Mae gan Marketing Cloud rai o'r galluoedd integreiddio gorau o unrhyw lwyfan marchnata menter, ac mae ei Offer Llwyfan ar gyfer adeiladu apiau yn gyfleus iawn mewn achos fel hwn.

 1. Yng nghornel dde uchaf Marchnata Cloud, tarwch y gwymplen ar eich defnyddiwr a dewiswch Setup.
 2. Bydd hynny'n dod â chi i'r sgrin Setup Tools.
 3. navigate at Offer Llwyfan > Apiau > Pecyn Wedi'i Osod.
 4. Cliciwch ar y Newydd botwm ar ochr dde uchaf y rhestr o becynnau.
 5. Enwch eich enw Pecyn Ap Newydd ac ychwanegwch a disgrifiad. Fe wnaethon ni alw ein un ni Yn gyfan gwbl Elementor.
 6. Nawr bod gennych chi'ch gosodiad Pecyn, bydd angen i chi wneud hynny Ychwanegu cydran i alluogi Integreiddio eich Web App API a chael eich tystlythyrau.
 7. Rhowch URL Cyrchfan (tudalen gadarnhau fel arfer ar eich gwefan neu ar Cloud Pages. Ni fydd y defnyddiwr yn cael ei anfon ymlaen at yr URL hwnnw yn y math hwn o integreiddiad.
 8. dewiswch Ap Gweinydd-i-Gweinydd fel y math Integreiddio.

Marchnata Cwmwl Gosod Custom App - Gweinydd-I-Gweinydd

 1. Gosodwch eich Priodweddau Gweinydd-I-Gweinydd i sicrhau y gallwch ysgrifennu at y meysydd cyswllt.
 2. Byddwch nawr yn cael yr holl wybodaeth ddilysu sydd ei hangen arnoch chi Integreiddio ap. Wrth gwrs, rydw i wedi llwydo'r holl fanylion o fewn y sgrinlun hwn:

Sefydlu Ap Marchnata Cloud In Integrately

Nawr, yn Integrately byddwch chi'n sefydlu manylion eich cysylltiad Marketing Cloud App.

 1. Nodwch y Sylfaen Dilysu URI.
 2. Nodwch y ID Cleient ar eich pecyn.
 3. Nodwch y Cyfrinach Cleient ar eich pecyn.
 4. Cliciwch Parhau.

Integrately Connect Salesforce Marketing Cloud

 1. Os ydych wedi'u gosod yn gywir, byddwch nawr yn gallu gosod eich meysydd a'u cyflwyno.
 2. Addasu eich caeau rydych yn cyflwyno.
 3. Map eich meysydd a gyflwynwyd i'ch meysydd estyniad data.
 4. Ychwanegwch unrhyw rai yn ddewisol hidlwyr, amodau, neu apiau eraill.
 5. Yn ddewisol addasu unrhyw werthoedd maes yr ydych yn dymuno.
 6. Profwch a Trowch ymlaen Eich Integreiddio!
 7. Cyflwyno cyflwyniad ffurflen o'ch Ffurflen Elementor a sicrhewch fod yr holl ddata wedi'i brosesu a'i fewnosod yn gywir yn yr estyniad data priodol.

Tip: Pan fydd eich ffurflen yn gweithio'n gywir, byddwn yn argymell ei chadw yn Elementor fel templed y gallwch ei fewnosod ar dudalennau lluosog eich gwefan yn ogystal ag o fewn eich troedyn. Fel hyn rydych chi'n osgoi fersiynau lluosog y bydd angen eu diweddaru bob tro y byddwch chi'n gwneud addasiadau i'ch integreiddiad.

Angen Cymorth i Integreiddio WordPress Elementor a Marchnata Cwmwl?

Fy cwmni, Highbridge, yn bartner Salesforce Marketing Cloud ac mae gennym dros ddegawd o brofiad yn adeiladu integreiddiadau arfer ar gyfer y platfform. Yn ogystal, rydym wedi datblygu dwsinau o themâu ac ategion personol ar gyfer y platfform WordPress. Os oes angen cymorth arnoch:

Cysylltu Highbridge

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiadau cyswllt yn yr erthygl hon ac rwy'n gyd-sylfaenydd ac yn bartner ynddo Highbridge.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.