Yn dilyn fy Mhost Gwleidyddol Anferth

Barack Obama 2008

Weithiau credaf fod darllenwyr fy mlog wedi dod i fy adnabod dros y blynyddoedd. Ddoe, postiais bost blog yn gofyn a Obama oedd y Vista nesaf. Waw, am storm dân a gododd! Roedd y gyfres o sylwadau mor ddieflig o'r chwith a'r dde nes i mi wrthod postio llawer o'r sylwadau.

Blog Marchnata a Thechnoleg yw fy mlog, nid blog gwleidyddol. Fy hiwmor yn fwriadol ac roeddwn yn bendant yn manteisio ar boblogrwydd yr etholiad hwn. Wrth imi ddeffro'r bore yma a darganfod mai Barack Obama yw ein Llywydd Etholedig, rwy'n sefyll wrth y post ac, nid yn unig yn gobeithio, ond yn gweddïo bod Obama yn cyflawni ar y newid y mae wedi'i addo. (Fodd bynnag, fel annibynnol, nid wyf yn optimistaidd.)

I'r rhai o'r gadael ymosododd hynny arnaf am y swydd, mae gwir angen i chi atal y casineb a'r ymosodiadau milain ar unrhyw un sy'n cwestiynu'ch arweinwyr. Mae awdurdod cwestiynu yn rhan o'r rhyddid y bûm i ac eraill yn ymladd drosto yn y wlad hon a'n dyletswydd ni fel dinasyddion gwlad rydd yw cwestiynu arweinyddiaeth a'u dal yn atebol. Rwy’n wirioneddol siomedig yn y sylwadau a ysgrifennwyd ataf. Dwi erioed wedi hoffi gwleidyddiaeth ac yn meddwl ei fod wrth wraidd pam mae gennym ni raniad o'r fath yn y wlad hon.

Yr eironi eithaf, wrth gwrs, yw fy mod i cefnogi Obama trwy'r ysgolion cynradd ac wedi bod yn dweud wrth fy mhlant pa mor anhygoel y byddai diwrnod mewn hanes pe bai'n cael ei ethol yn arlywydd. Dim ond ar ôl i Obama ddewis Biden fel Is-lywydd, rhoddais y gorau i gefnogi ei ymgyrch.

I'r rhai ar y iawn, mae'n bryd ichi edrych yn ddwfn ar sut y gwnaethoch chi wastraffu'ch pŵer. Pan gawsoch gyfle i arwain y wlad hon, dod o hyd i gyfleoedd i estyn ar draws llinellau plaid, ac arwain PAWB at y freuddwyd Americanaidd, fe wnaethoch chi yn hytrach arwain gyda hubris ac anwybyddu'r rhai oedd eich angen fwyaf.

Roedd yn ofnadwy gwylio beth wnaethoch chi i'r Blaid Weriniaethol a dim ond eich bai chi yw eich colled. Peidiwch â'i feio ar y cyfryngau - fe wnaethoch chi ddarparu'r porthiant i'r rhai a oedd bob amser yn eich ymladd.

Mae'n Ddiwrnod Gwych i America

Dwi wastad wedi bod yn Americanwr balch, ond mae heddiw yn ddiwrnod gwych. Waeth sut mae'r pedair blynedd nesaf yn mynd, mae'n gam mor anhygoel i'r cyfeiriad cywir ar gyfer iacháu'r materion hil parhaus sydd wedi rhannu'r wlad hon cyhyd. Y mis y cefais fy ngeni, roedd terfysgoedd yn taflu'r wlad, llofnodwyd y Ddeddf Hawliau Sifil a rhoddwyd gorffwys i Martin Luther King.

Mae'n drist ei bod wedi cymryd 40 mlynedd, ond mae'n yn dal i fod yn ddiwrnod anhygoel yn America. Dyma'r diwrnod cyntaf mewn 40 mlynedd mewn gwirionedd i'r wlad hon gael digwyddiad sylweddol a wthiodd hiliaeth i'r gwter y mae'n perthyn iddo. Waeth pa ochr o'r eil rydych chi'n dod ohoni, mae'n ddiwrnod gwych i fod yn Americanwr.

6 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n cytuno, diolch am y swydd ddilynol. Doeddwn i ddim yn cefnogi Obama ac ni phleidleisiais drosto. Rwy'n credu iddo ddod â llawer o bethau gwych i'r Gyngres ac ef yw'r math o berson rydw i eisiau bod yn rhan o'r system, wnes i ddim ei gefnogi fel arweinydd y wlad gyfan. Fodd bynnag, nid yw hynny'n newid y ffaith mai ef bellach yw fy arlywydd ac mae'n gyfrifol am fy ngwlad. Gobeithiaf hefyd y gall gyflawni'r newid yr ymgyrchodd arno trwy hyn i gyd. Ond, fel chithau, yn onest nid wyf yn disgwyl i lawer gael ei gyflawni ar yr hyn a addawyd mewn ymgyrchoedd gan wleidyddion ar y naill ochr i'r eil.

 2. 2
 3. 3

  FWIW, mwynheais eich swydd Obama-Vista yn fawr a theimlais fod y cyfatebiaethau'n giwt ac yn ysgafn. Fe wnes i hyd yn oed ei bostio ar Twitter.

  Mae angen i bobl ysgafnhau a mynd heibio'r holl rethreg etholiad. Cystadlaethau yw etholiadau. Mae'r cystadlaethau'n gystadleuol ac weithiau'n tynnu sylw at ddiffygion yr ymgeisydd yn ogystal â'r gwahaniaethau. Mae yna ffordd fwy sy'n ein clymu gyda'n gilydd na'n rhwygo ni ar wahân. Rydyn ni i gyd yn hyn gyda'n gilydd. Mae Mr Obama yn PAWB yn Arlywydd-Ethol America nawr, nid y Democratiaid yn unig.

  Yn gadael i bawb symud ymlaen a chyda chyflymder Duw a datrys ein problemau.

 4. 5

  Doug, roedd yr ymosodiadau milain o'r chwith yn driciau dysgedig o'r dde. Am y tro cyntaf yn fy mywyd fel oedolyn rwy'n falch o fod yn Americanwr ac yn falch o fy ngwlad. Mae'n bryd inni ddod at ein gilydd fel cenedl er lles pawb, economi, egni, dod â'r milwyr adref, darparu gobaith i'r is-ddosbarth, a gweddïo y bydd pob un ohonom yn camu i fyny fel grym Unedig y tu ôl i'n harweinyddiaeth. Gobeithio y bydd bydd ein plant eisiau bod fel Barack yn lle fel Mike neu 50 cant. Os daw addysg yn bri ar gyfer ieuenctid America nag y bydd etholiad Obama yn rheswm mawr drosto. Mewn rhai o ddinasoedd America mae gennym gyfradd gadael du o dros 75% sy'n gadael i obaith gadw gobaith yn fyw. Doug yn edrych ar fy swydd, mae ein hamser wedi dod http://www.blackinbusiness.org

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.