Mae'r rhan fwyaf o'r Diwydiant SEO yn ôl

yn ôl

Rwy'n gwrando ar weminar ar hyn o bryd Chwilia Beiriant Optimization (SEO) ac mae wedi fy nghythruddo. Mae'r metrig cyntaf a drafodwyd yn y weminar yn drafodaeth o faint o ddolenni strategaeth a gynhyrchwyd, a'r cyfrolau o'r geiriau allweddol a ddefnyddiwyd yn y strategaeth.

Ych.

Dim trafodaeth o trawsnewidiadau. Dim trafodaeth o perthnasedd. Dim trafodaeth o cynulleidfa. Dim trafodaeth o hyrwyddo. Y drafodaeth yn syml yw sut y gallwch chi daflu crap allan yna a cheisio cael cymaint o ddolenni ag y gallwch o unrhyw adnodd i gynyddu safle ar rai geiriau allweddol cystadleuol iawn. Pam na wnewch chi ddim ond tatŵio'ch logo ar gasgen rhywun a'i daflu ar Youtube? Fe gewch chi ddigon o draffig amherthnasol y ffordd honno hefyd ... ac mae'n debyg y bydd yn costio llai.

Rydyn ni wedi ennill hyd yn hyn mewn marchnata digidol ond rydyn ni bob amser yn syrthio yn ôl i dactegau crap. Mae strategaeth oesol mwy o belenni llygaid yn parhau i bla ar farchnatwyr. Y myth yw y dylech fod yn denu pawb i'ch gwefan ... ac o fewn y grŵp hwnnw fe ddewch o hyd i rywun. Drosodd a throsodd gwelwn y strategaeth yn methu, ac eto mae marchnatwyr bron bob amser yn mynd yn ôl ati. Mae mwy o belenni llygaid yn gyfystyr â mwy o fusnes.

Nid yw'n wir. A dyna pam y dylai cwmnïau fuddsoddi ynddo marchnata i mewn dros SEO.

Rwy'n dal i synnu at nifer y bobl sy'n gwerthu eu hunain yn arbenigwyr SEO ond ddim hyd yn oed yn poeni sut mae ymwelwyr ar-lein trosi i fod yn gwsmeriaid. Cyn iddyn nhw siarad â'r cleient erioed, maen nhw'n edrych i fyny'r safleoedd, yn dod o hyd i'r holl eiriau allweddol cyfaint uchel, ac yn taflu dyfynbris drud iddyn nhw ar sut maen nhw'n mynd i ymosod arno. Mae'n ddull ofnadwy ac mae'n hollol tuag yn ôl.

Os ydych chi'n frand sefydledig ar-lein, chi eisoes bod â data ar ble mae'ch busnes yn dod ar-lein. Rhybudd na ddywedais i lle mae eich traffig yn dod o. Dywedais lle mae eich busnes yn dod o. Mae hynny'n golygu bod adolygu eich analytics ar gyfer digwyddiadau, nodau ac addasiadau sy'n arwain gobaith i'ch brand ac yn eu gyrru i ddod yn gwsmer.

Nid yw'r rhan fwyaf o'r traffig a gewch yn y gylchran honno ... felly pam fyddech chi'n poeni eich bod chi'n cael mwy o ymweliadau gan ymwelwyr na fydd byth yn gwneud busnes â chi? Cadarn, bydd rhai o'r bobl hynny yn rhannu eich gwybodaeth â phobl eraill - mae hynny'n beth gwych. Ond dim ond pan fyddwch chi'n rhannu y mae hynny'n digwydd cynnwys perthnasol gyda'r cynulleidfaoedd cywir.

Os ydych chi'n gweithio ar optimeiddio peiriannau chwilio, mae angen i chi ddechrau trwy nodi'r allweddeiriau sy'n gyrru canlyniadau ... yna gweithio tuag yn ôl. A oes gennych safle canolradd ar eiriau allweddol cymharol i'r rhai sy'n gyrru'ch gwerthiant? Dechreuwch trwy optimeiddio'r tudalennau hynny ar gyfer yr allweddeiriau hynny fel y bydd eich gwerthiant yn cynyddu. Yn nodweddiadol, mae'r rhain yn gynffon hirach ac nid mor anodd gweithio arnynt.

Nawr byddwch chi'n gyrru canlyniadau busnes yn hytrach na pheli llygaid a bydd eich ymdrechion SEO yn talu ar ei ganfed.

2 Sylwadau

  1. 1

    yn fy marn i, y ffordd orau o nodi geiriau allweddol a fydd yn sbarduno canlyniadau yn hyn o beth, yw dechrau gydag ychydig o ymgyrch google adwords i brofi perfformiad allweddeiriau yn rhwydd a sut y gallai pobl nodi fy musnes yn well ar-lein. Ar ôl 1 mis fe allech chi gael digon o ddata i wneud y gorau o ganlyniadau organig.

    • 2

      Dull gwych sydd wir yn gweithio'n dda! Weithiau nid yw ein cleientiaid yn rhoi'r opsiwn hwnnw inni - ond rydym yn aml yn ceisio siarad â nhw ynddo! Gallwch brofi cannoedd neu filoedd o gyfuniadau trwy PPC. Diolch am ychwanegu hynny!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.