Sut i Ymchwilio'r Hashtags Gorau

sut i ddewis hashnodau ymchwil

Mae bagiau hash wedi bod gyda ni ers hynny eu lansiad 8 mlynedd yn ôl ar Twitter. Un o'r rhesymau pam y gwnaethom ddatblygu a shortcode ategyn oedd cynyddu ein gwelededd ar Twitter. Nodwedd allweddol o hynny oedd y gallu i ychwanegu hashnodau o fewn y cod byr. Pam? Yn syml, mae llawer o bobl yn ymchwilio i Twitter yn barhaus yn seiliedig ar yr hashnodau a rennir. Yn yr un modd ag y mae geiriau allweddol yn hanfodol i chwilio, mae hashnodau yn hanfodol i chwiliadau yn y cyfryngau cymdeithasol.

Un o'n swyddi mwyaf poblogaidd yw ein rhestr o offer ymchwil hashnod ar gael ar y we. Ond sut mae marchnatwr yn defnyddio un o'r offer hynny i nodi'r hashnodau gorau posibl i gynyddu gwelededd eu diweddariad cyfryngau cymdeithasol.

Y rheswm pam mae hashnodau mor boblogaidd yw oherwydd eu bod yn caniatáu i'ch post gael ei weld gan gynulleidfa ehangach nad ydynt efallai'n gysylltiedig â chi eisoes. Mae'n bwysig deall iddynt gael eu creu fel gwasanaeth, fel ffordd i fyrhau'r broses o ran dod o hyd i ragor o swyddi am bynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt.

Kelsey Jones, Salesforce Canada

Mae'r enghraifft hon gan Salesforce yn defnyddio sawl teclyn.

 • On Tagfwrdd, yr argymhelliad yw adolygu ystadegau, teimlad a hashnodau cysylltiedig ar draws sawl platfform cyfryngau cymdeithasol. Eich nod ddylai fod i nodi'r rhai mwyaf poblogaidd sy'n berthnasol iawn i bwnc y diweddariad cyfryngau cymdeithasol neu'r erthygl rydych chi'n cyfeirio ati.
 • On Twitter, gallwch ddefnyddio'r swyddogaeth chwilio helaeth. Chwiliwch derm yn y blwch chwilio ac mae gennych chi'r gallu i gulhau'r canlyniadau trwy sawl tab - top (lluniau a thrydariadau), byw, cyfrifon, ffotograffau a fideos. Gallwch hidlo'r chwiliad ar draws Twitter neu ychydig o fewn eich rhwydwaith eich hun. Gallwch hyd yn oed chwilio o'ch cwmpas yn ddaearyddol.
 • On Instagram, 'ch jyst angen i chi deipio'r hashnod a bydd Instagram yn argymell tagiau tueddu ar unwaith ynghyd â'u cyfrif post. Ychwanegwch yr hashnodau sydd i gyd yn berthnasol ac sydd â chyfrif cadarn.

Er bod Twitter yn cyfyngu ar eich cymeriadau cyffredinol a rennir yn eich diweddariad, gan gynnwys hashnodau, mae Instagram yn caniatáu ichi rannu hyd at 11 hashnod ar gyfer pob delwedd neu fideo a rennir!

Dyma fy nhomen ... fod yn gyson! Dychmygwch ddefnyddiwr sy'n ymchwilio i hashnod rydych chi'n ysgrifennu amdano ynghyd â dwsinau o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol eraill. Nawr, dychmygwch ddefnyddiwr sy'n ymchwilio i hashnod ac yn aml yn darganfod cynnwys a diweddariadau newydd a gynhyrchwyd gennych chi. Pa un ydych chi'n meddwl sy'n rhoi gwell cyfle i chi gael eich dilyn, codi ymwybyddiaeth, ymgysylltu â'r cyfrif, neu yn y pen draw i wneud busnes ag ef.

Dychmygwch ddefnyddiwr sy'n ymchwilio i hashnod rydych chi'n ysgrifennu amdano ynghyd â dwsinau o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol eraill. Nawr, dychmygwch ddefnyddiwr sy'n ymchwilio i hashnod ac yn aml yn darganfod cynnwys a diweddariadau newydd a gynhyrchwyd gennych chi. Pa un ydych chi'n meddwl sy'n rhoi gwell cyfle i chi gael eich dilyn, codi ymwybyddiaeth, ymgysylltu â'r cyfrif, neu yn y pen draw i wneud busnes ag ef.

sut-i-ymchwilio-hashnodau

2 Sylwadau

 1. 1

  Diolch am y wybodaeth, Douglas. Hoffwn ychwanegu fy mhrofiad gyda'r defnydd o hashnod.
  - Instagram. Siomedig wrth i bobl eu defnyddio ar gyfer sbam a chynnwys amhriodol. Er enghraifft mae #sea yn dangos dim ond 4 delwedd i mi sy'n gysylltiedig â'r môr ac eraill ag unrhyw bethau eraill ond nid y môr.
  - Twitter. Mae'r sefyllfa'n well, ond nid yw'n dda iawn o hyd. Y cyfan yr wyf am ei ddweud yw bod deunydd gwerthfawr gyda hashnodau priodol yn cynnig colli iawn mewn sŵn. Felly er mwyn denu sylw ato mae angen i chi ddefnyddio rhywbeth arall, fel llun gwych neu grybwyll pobl mewn disgrifiad

  • 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.