Ydy Blogio Dal yn Berthnasol? Neu Technoleg a Strategaeth Hen ffasiwn?

Ydy Blogio Dal yn Berthnasol?

Rwy'n aml yn adolygu perfformiad chwilio'r wefan hon a hen erthyglau nad ydynt yn denu traffig. Roedd un o fy erthyglau yn ymwneud ag enwi eich blog. Gadewch i ni anghofio fy mod i wedi bod yn ysgrifennu'r cyhoeddiad hwn ers tro ... wrth i mi ddarllen yr hen bost roeddwn i'n meddwl tybed a yw'r term blog hyd yn oed yn wirioneddol bwysig mwyach. Wedi'r cyfan, mae wedi bod yn 16 mlynedd ers i mi ysgrifennu'r post ar enwi eich blog a 12 mlynedd ers i mi ysgrifennu fy llyfr ar flogio corfforaethol.

Ac mae fy ngwefan wedi mynd trwy sawl iteriad ... o sgript cartref, i westeio ar Blogger, i hunangynhaliol, a sawl newid brand. Bob tro, roedd y newidiadau'n cael eu gwneud wrth i mi edrych i'r dyfodol. Martech Zone yn strategol. Y term Martech wedi tyfu i dderbyniad cyffredinol a dyna oedd fy mhrif ffocws… felly roeddwn i eisiau ennill chwiliadau yn ymwneud â'r term Blog Martech ochr yn ochr â'm cyfoedion.

Ond pan fyddaf yn disgrifio Martech Zone heddiw, nid wyf yn defnyddio'r termau bostio or blog mwyach. Cyfeiriaf at y rhain fel erthyglau a'r wefan fel cyhoeddiad. I'r gwrthwyneb - wrth i mi helpu cwmnïau - rwy'n dal i wneud ymchwil iddynt ar weithredu strategaeth gynnwys wych ac mae bron pob busnes rwy'n ei gynorthwyo yn dal i ddefnyddio blog i gyhoeddi newyddion defnyddiol, erthyglau sut i wneud, ymchwil, a gwybodaeth arall i helpu darpar gwsmeriaid a chwsmeriaid presennol. ymchwilio i'w penderfyniad prynu nesaf.

Ydy Blog yn Derm Hen ffasiwn?

Os edrychwch ar Google Trends dros y blynyddoedd, mae'n debyg y byddech chi'n meddwl ein bod ni wedi neidio'r siarc ar y term blog, a gyrhaeddodd uchafbwynt yn 2009 ar gyfer chwiliadau:

Tueddiadau Google: Allweddair "Blog"

Os ydych chi wedi bod o gwmpas yn blogio'r holl flynyddoedd hyn, efallai y byddwch chi'n dod i'r casgliad nad yw blogio mor bwysig heddiw ag yr oedd dros ddegawd yn ôl. Efallai y cewch eich temtio i osgoi'r term blog wrth i chi ddefnyddio'ch strategaeth cynnwys corfforaethol eich hun.

Ond… gallai hyn fod yn gamgymeriad enfawr ar eich rhan chi a byddaf yn esbonio pam.

Er bod chwiliadau am flogiau wedi cyrraedd uchafbwynt yn 2009, 13 mlynedd yn ddiweddarach ac mae'n dal i fod yn nifer enfawr o chwiliadau. I'r rhai ohonom yn y diwydiant sy'n teimlo ei bod yn strategaeth hŷn, yr hyn sydd wedi digwydd mewn gwirionedd yw ei fod yn derm sydd wedi ymgartrefu yn ein geirfa bob dydd.

Chwiliadau am Allweddeiriau Cysylltiedig â Blog

Os ydych chi erioed wedi defnyddio Offeryn Hud Allweddair Semrush, rydych chi wedi rhyfeddu at faint o ddata y mae'n ei ddarparu sy'n ymwneud ag allweddeiriau a'u hymadroddion cysylltiedig. Wrth imi ymchwilio i’r term blog, cefais fy synnu o weld bod dros 9.5 miliwn o chwiliadau o hyd ar draws 1.7 miliwn o chwiliadau sy’n gysylltiedig â blogiau bob mis yn yr Unol Daleithiau.

Offeryn Hud Allweddair Semrush ar gyfer Blog

Dyma rai o'r termau cysylltiedig uchaf:

 • Yn gysylltiedig â blog teithio mae chwiliadau yn cynhyrchu dros 299,000 o chwiliadau bob mis.
 • Yn gysylltiedig â blog ffordd o fyw mae chwiliadau yn cynhyrchu dros 186,000 o chwiliadau bob mis.
 • Yn gysylltiedig â blog bwyd mae chwiliadau yn cynhyrchu dros 167,000 o chwiliadau bob mis.
 • Yn gysylltiedig â blog cŵn mae chwiliadau yn cynhyrchu dros 143,000 o chwiliadau bob mis.
 • Yn gysylltiedig â blog ffasiwn mae chwiliadau yn cynhyrchu dros 133,000 o chwiliadau bob mis. Nodyn ochr… dyma pam y gwnaethom ddylunio a datblygu a blog ffasiwn ar gyfer ein cleient sydd â safle lle gallwch chi prynu ffrogiau ar-lein.

Mae hyd yn oed cyfrolau sy'n ymwneud â dechrau blog yn dal yn arwyddocaol, gan gynhyrchu dros 137,000 o chwiliadau y mis. Beth yw blog? yn dal i gael dros 18,000 o chwiliadau bob mis. Heb sôn bod pob system e-fasnach neu reoli cynnwys fawr (CMS) bellach yn ymgorffori blogiau.

Ydy, mae blogiau'n dal yn bwysig

Mae'n debyg y byddwch am wneud yr ymchwil ar gyfer eich cilfach eich hun i ddeall a fydd adeiladu strategaeth blog corfforaethol yn rhoi elw ar fuddsoddiad i'ch cwmni. Rwy'n credu bod prynwyr sy'n ymchwilio i frand, cynnyrch, neu wasanaeth yn disgwyl i gorfforaethau gael blog. Maent am ddeall a ydych yn ffit ar eu cyfer ai peidio, a ydych yn deall eu diwydiant, ac a ydych yn gwneud y buddsoddiad i gefnogi eich cleientiaid.

Ac rwy'n credu ei bod yn hollol iawn ei alw'n a blog!

Fel nodyn ochr, rwy'n credu bod datblygu cynnwys wedi newid yn sylweddol dros y flwyddyn. Yn hytrach na dwsinau o erthyglau byr, rwyf nawr yn annog cleientiaid i ddatblygu a llyfrgell gynnwys a gweithio'n galed i ddatblygu erthyglau manwl nad ydynt yn gorgyffwrdd ac sy'n rhoi tunnell o werth i ymwelwyr.

Angen cymorth i ddatblygu blog a strategaeth gynnwys ar gyfer eich brand? Peidiwch ag oedi cyn estyn allan at fy nghwmni, Highbridge. Rydym wedi helpu dwsinau o gwmnïau i ddefnyddio strategaethau blogio corfforaethol sy'n gyrru refeniw. Byddwn yn hapus i hyd yn oed redeg adroddiad i chi ar eich diwydiant heb unrhyw gost.

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt i Semrush (ac yn gleient hapus) ac rwy'n defnyddio fy nghysylltiadau cyswllt ar gyfer eu Offeryn Hud Allweddair yn y swydd hon.

8 Sylwadau

 1. 1

  Onid oedd y pigyn yn cyd-fynd â'r sôn am Seth Godin? (Llongyfarchiadau ar y Bron Brawf Cymru hwnnw). Rwy'n gwybod nad oedd yn cysylltu â'r wefan, ond byddwn yn tybio y byddai llond llaw o bobl yn chwilio ar eich enw. A yw Analytics yn dangos hyn o gwbl? Dim ond yn chwilfrydig….

 2. 2

  Fe ges i 27 o drawiadau o chwiliadau am doug + karr y diwrnod hwnnw, ond dim byd ers hynny. Rwy'n defnyddio Google Analytics. Byddwn yn argymell yn gryf eich bod chi'n cofrestru, mae'n arbennig o ddefnyddiol os ydych chi'n ceisio olrhain a thyfu darlleniad eich blog. Yn ogystal, os oes gennych WordPress, mae'n fater o gopïo'r sgript i'ch troedyn thema. Syml iawn i godi a rhedeg!

 3. 3

  Helo Doug,
  Mae gen i ddiddordeb bob amser mewn rhywfaint o ymchwil sylfaenol i newidiadau marchnata. Mae hyn bellach tua mis oed. Beth fu effaith tymor canolig ail-frandio eich blog?
  Byddai gen i ddiddordeb mewn siart GoogleAnalytics wedi'i diweddaru (gall fod yn ddwy gyda sylw o tua chwe wythnos), dim ond i weld a oedd yr effaith wedi diflannu ar ôl ychydig a hefyd, a wnaeth eraill gysylltu â'ch enw newydd gyda'r un testun cyswllt ( allinurl:…).
  Gobeithio y byddwch yn cyhoeddi dilyniant.
  K

 4. 4

  Helo Kaj,

  Byddaf yn sicr yn eich postio a byddaf yn cyhoeddi dilyniant. Rwyf wedi sefydlu nifer o newidiadau i'r wefan yn rheolaidd. Er hynny, ni wnes i gyfrif ar boblogrwydd y cofnod blog penodol hwn. Y Folks caredig o Sgyrsiau Noeth cymerodd ddiddordeb hefyd. Mae gen i ofn y bydd hynny'n gyrru fy rhifau i bwynt lle mae'n ymddangos nad yw'r effeithiau eraill yn gwneud gwahaniaeth. Mae'n broblem braf ei chael, serch hynny!

  Doug

 5. 5

  Byddai gen i ddiddordeb mewn siart GoogleAnalytics wedi'i diweddaru (gall fod yn ddwy gyda sylw o tua chwe wythnos), dim ond i weld a oedd yr effaith wedi diflannu ar ôl ychydig a hefyd, a wnaeth eraill gysylltu â'ch enw newydd gyda'r un testun cyswllt ( allinurl :?).
  Gobeithio y byddwch yn cyhoeddi dilyniant.

  • 6

   Helo sohbet,

   Diolch am wneud sylwadau! Rwyf wedi cyhoeddi cryn dipyn yn fwy o stats ers y swydd hon. Rydw i wedi cynnal twf - i bwynt sydd bellach yn wir yn taro'r traffig yn ôl bryd hynny. Ni wnaeth y niferoedd erioed ostwng yn is nag yr oedd yn yr olygfa a welwch felly rwy'n dal i gredu bod newid yr enw wedi chwarae rhan fawr.

   Regards,
   Doug

 6. 7

  diolch am eich syniadau. Ond yn Google Analytics mae amser yn hwyr (am 3 awr..maybe 4 awr) weithiau 1 diwrnod efallai ..
  A allaf wneud unrhyw beth ar ei gyfer? a yw'n ymwneud ag ardal amser? neu a yw'n broblem genaral gyda Google Analytics?

  • 8

   Rwy'n credu mai rhyngwyneb y broblem hon yw'r rhyngwyneb hwn. Nawr gallwch ddefnyddio rhyngwyneb newydd google Analytics .. mae'n ymddangos yn dda. a dim ond 3-4 awr yn hwyr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.