Ffrydio gwaith gyda Yammer

logo yammer

Cyn ein sgwrs ddydd Gwener gyda Harold Jarche, nid oeddwn erioed wedi clywed am y term ffrydio gwaith. Ers mis Medi diwethaf, mae ein hasiantaeth marchnata i mewn wedi bod yn ardystiedig ROWE gweithle. Amgylchedd Gwaith Canlyniadau yn Unig yw ROWE ... un lle mae gweithwyr yn cael eu grymuso i weithio fel y dymunant cyn belled â bod gofynion y gwaith wedi'u cwblhau.

Fel tîm bach, yr un her sydd gennym gyda ROWE yw cyfathrebu â'n gilydd. Mae rhai ohonom yn ymateb trwy e-bost, rhai dros y ffôn, a rhai ddim o gwbl (fel fi!). Pan fyddaf yn ben ar fy ngwaith, rwy'n casáu ymyrraeth yn onest. Ond nid yw hynny'n deg i'm cleientiaid neu fy nghydweithwyr ... sydd weithiau'n ceisio fy olrhain i lawr.

Mae David wedi sylwi ar broblemau gyda sefydliadau eraill sy'n colli cynhyrchiant o ormod o negeseuon e-bost a gormod o gyfarfodydd ... ddim yn caniatáu i'r gweithwyr gyflawni'r tasgau wrth law mewn gwirionedd. Dywedodd fod rhai o'r sefydliadau wedi troi at Ffrydio Gwaith. Yn syml, mae Llif Gwaith yn darparu dull cyfathrebu nad yw'n torri ar draws gweithwyr ond sy'n dal i ganiatáu i'r rhai sy'n agos atoch chi ddeall yr hyn rydych chi'n gweithio arno, pryd y gallai fod angen cymorth arnoch chi, a phryd i ddisgwyl canlyniadau. Mae'n ymddangos bod Yammer efallai yn offeryn gwych ar gyfer hyn!

Am Yammer

Mae Yammer yn gymhwysiad micro-blogio hawdd ei ddefnyddio ond pwerus sy'n cysylltu pobl a chynnwys ar draws amser a gofod. Mae'n gweithio'n debyg i Facebook neu Twitter, a'r gwahaniaeth yw er bod Facebook yn darparu ar gyfer y parth cyhoeddus, mae Yammer yn gweithio'n benodol i'r busnes, gan ganiatáu i fentrau addasu meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr i gysylltu gweithwyr, partneriaid sianel, cleientiaid ac eraill yn y gwerth cadwyn.

Mae cyfrwng cymdeithasol preifat fel Yammer yn darparu llu o fuddion i'r cwmni. Mae'n ymgysylltu ac yn grymuso gweithwyr, yn cyflymu prosesau gwaith, yn gwella cynhyrchiant ac yn tanio arloesedd. Ac mae'r canlyniadau bron yn syth. Er enghraifft, mae Yammer yn darparu offeryn cydweithredol cyson ac effeithlon i gysylltu talent a thechnolegau ledled y byd â'r tîm gwerthu a marchnata, gan ganiatáu iddynt gymryd rhan mewn strategaethau a lansio ymgyrchoedd yn ddi-dor.

screenshot yammer

Prif bryder ynghylch gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yw diogelwch data. Gydag unig bwynt gwahaniaethu Yammer (dros Facebook a gwefannau rhwydweithio cyhoeddus eraill, hynny yw) yw preifatrwydd a diogelwch data, mae'r porth yn mynd yr ail filltir honno i sicrhau diogelwch o'r radd uchaf. Mae Yammer yn integreiddio adolygiadau diogelwch yn y camau dylunio, prototeip a defnyddio. Mae'r holl gysylltiadau'n mynd trwy SSL / TLS, ac mae data'n llifo trwy waliau tân rhesymegol lefel isel i atal gollyngiadau ar draws rhwydweithiau. Mae'r gweinyddwyr cymwysiadau gwe yn parhau i fod wedi'u gwahanu'n gorfforol ac yn rhesymegol oddi wrth weinyddion data. Mae'r mesurau diogelwch hyn, ynghyd â swyddogaethau eraill rhedeg diogelwch y felin fel gwyliadwriaeth fideo rownd y cloc, cloeon biometreg a phinnau, rheolaethau mynediad personél caeth, logiau mynediad manwl i ymwelwyr, polisïau llofnodi sengl a chyfrinair diogel, dilysu cryf a mwy yn sicrhau'r brig diogelwch rhicyn.

Ffrydio Gwaith

Yn ôl i Ffrydio Gwaith. O ystyried heriau ein gwahanol flaenoriaethau, amserlenni, lleoliadau ac arferion gwaith ... gallai defnyddio Yammer fod yn ffordd wych i ni i gyd gadw ar y trywydd iawn gyda'n gilydd. Yn hytrach na fy mod i'n ffonio fy datblygwr, gallaf wirio Yammer a gweld beth mae'n ei wneud neu pryd y gallai fod ar gael! Nid mantais i fusnes bach yn unig yw hyn ... dychmygwch y cyfathrebu cynyddol a'r gostyngiad mewn sŵn y gallai'r fenter ei gael hefyd!

Mae gan Yammer y ddau hefyd cymwysiadau bwrdd gwaith a symudol ar gael, integreiddio Skype, a thunnell o nodweddion eraill.

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Mae'n rhaid i mi ddweud - rwy'n mwynhau defnyddio'r offeryn hwn yn fawr. Y cyfan yr oeddwn ei angen oedd y gwthio. Torri i lawr ar e-byst, rhoi gwybodaeth gyson i'ch gweithwyr cow, a chadw golwg ar brosiectau. Mae fel Facebook, ond dim ond ar gyfer y gweithle!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.