Yahoo! Chwilio Marchnata ... Fe golloch chi fi!

Mae Post Uniongyrchol yn gyfrwng drud. Oherwydd ei fod yn ddrud, ni ellir ei wneud yn ddidrafferth. Roeddwn i'n arfer dweud wrth fy nghleientiaid bod y cyfle i gael sylw rhywun gyda Post Uniongyrchol yn uniongyrchol gysylltiedig â'r pellter rhwng eu blwch post a'u tun sbwriel. Yr unig ran o ymgyrch post uniongyrchol sy'n bwysicach na'r targed a'r darn yw'r gallu i weithredu ar yr ymgyrch.

Heddiw, cefais ddarn Post Uniongyrchol wedi'i greu'n hyfryd gan Yahoo! Marchnata Chwilio. Roedd y cynnig yn gredyd $ 75 tuag at rywfaint o farchnata allweddair ar y Yahoo! peiriant chwilio. Ers i mi lansio a rhwydwaith cymdeithasol ar gyfer Cyn-filwyr y Llynges, Rydw i wedi bod yn gwneud rhywfaint o brofi gyda rhai pryniannau allweddair.

Yahoo! Chwilio Ymgyrch Post Uniongyrchol Marchnata

Y print mân, wrth gwrs, yw bod angen i chi roi blaendal na ellir ei ad-dalu $ 30 yn y cyfrif. Mae hynny'n dal i fod yn werth $ 45 o gliciau y gallwn fod wedi eu defnyddio, felly ceisiais arwyddo. Rwy'n dweud ceisio oherwydd cefais fy nghyfarfod gan y neges gwall hon ddim llai na 4 gwaith yn y broses gofrestru a thalu:

Yahoo! Gwall

Mae gan Post Uniongyrchol un peth yn gyffredin ag unrhyw hysbysebu. Rhaid i chi allu darparu'ch cynnyrch neu wasanaeth cyn gynted ag y bydd y gobaith yn cerdded trwy'r drws. Mae anallu i gyflawni yn gwneud mwy o ddifrod na pheidio â hysbysebu o gwbl. Rwy'n gobeithio bod yr Yahoo! ymgyrch sampl oedd ymgyrch a anfonwyd at ychydig o bobl i brofi gallu eu system i drin cofrestriad a phryniannau ... ond mae'n debyg mai'r gwir yw'r gwrthwyneb. Collasant fi! Ar ôl 4 ymgais, nid wyf yn dychwelyd.

Yahoo! yn fwyaf tebygol gwariodd gannoedd o filoedd o ddoleri ar y darn post uniongyrchol hwn. Ac mae'n debyg y bydd y Cyfarwyddwr Marchnata gwael, a ddyluniodd ddarn gwych, yn cael y bai am berfformiad gwael yr ymgyrch.

Oni bai, wrth gwrs, Yahoo! yn digwydd darllen fy mlog. 🙂