Beyond Affiliates - Adeiladu Gwerthiannau Sianel

Depositphotos 43036689 s

Fel perchennog busnes, ni allaf ddweud wrthych pa mor aml yr wyf yn cael cyfle i wneud bwt neu ddau ychwanegol ar refeniw cysylltiedig. Os byddaf yn defnyddio fy mantell yn unig i hogi eu nwyddau, byddant yn talu arian i mi. Ac, wedi'r cyfan, cyhyd â bod rhywun yn talu arian i mi rwy'n cael fy ysgogi i wneud hynny ... iawn? Anghywir.

Os ydych chi'n uffernol o adeiladu model gwerthu yn seiliedig ar gysylltiadau, arbedwch ychydig o amser i'ch hun a mynd i ble mae'r cysylltiedig.  ClickBank, Cyffordd Comisiwn, neu debyg. Ac, nid wyf yn curo'r model hwnnw. Mae'n gweithio. Mae'n broffidiol. Ac mae yna unigolion sy'n fedrus ac â diddordeb yn y math hwnnw o gyfle. Mae'n digwydd felly nad ydyn nhw bob amser yr un peth â pherchnogion busnes llwyddiannus gyda chwmnïau eu hunain sy'n cynhyrchu elw.

Am amrywiol resymau, yn aml yn gorfod ymwneud â delwedd brand, efallai nad gwerthiannau cysylltiedig yw'r hyn rydych chi'n edrych amdano wedi'r cyfan. Er y gall gael canlyniadau, gall ddod ag enw da. Os nad ydych chi eisiau gweld eich cynnyrch yn cael ei rwystro ar gannoedd o wahanol dudalennau gwasgu gyda chopi hir hyped, ei wthio allan mewn ffociau twitter chock yn llawn dolenni cyswllt, neu eu sbamio i filiynau o bobl - pob un â'ch enw arno - yna efallai y byddwch chi ystyried dull gwahanol.

Yr her, felly, yw sut ydych chi'n cael busnesau “parchus” (ac rwy'n defnyddio'r term hwnnw yn betrusgar, gan nad wyf yn golygu awgrymu bod cysylltiedig yn gategoreiddiol o barch) i gynrychioli'ch cynnyrch mewn ffasiwn fusnes fwy ceidwadol? Yr ateb: darganfyddwch beth sy'n eu cymell.

As Douglas Karr tynnwyd sylw ato mewn swydd ddiweddar, gan nodi un o fy hoff fideos firaol, nid arian yw'r ateb bob amser. Mewn gwirionedd, anaml y mae. Mewn gwirionedd, yr union gynnig arian, a dim byd mwy, sydd mewn gwirionedd yn fy rhwystro rhag ystyried cynigion cysylltiedig. I bob pwrpas, mae'n sarhau fy ngwerth fy hun, fy synnwyr o bwy ydw i a beth rydw i'n ei wneud, trwy dybio y gallwn i gael fy nhynnu oddi wrth fy mentrau busnes sydd eisoes yn cymryd llawer o arian.

Felly, sut ydych chi'n adeiladu'r hyn rydw i'n ei alw'n “Sales Sales” - model dosbarthu anuniongyrchol sy'n fwy cymhleth (ie, mwy soffistigedig) na chysylltiedig? Sut allwch chi wybod beth fydd yn ysgogi perchennog busnes rydych chi am fod yn bartner ag ef mewn gwirionedd? Syml: eu busnes nhw ydyw.

Mae entrepreneuriaid yn gweithio yn ddiddiwedd i dyfu eu cwmnïau. Mae ganddyn nhw freuddwydion mewn golwg - rhai ariannol, rhai yn allgarol, a rhai yn hwyl ac yn werth chweil. Os ydych chi am fanteisio ar yr angerdd hwnnw a'i ddefnyddio ar gyfer eich twf gwerthiant, mae'n rhaid i chi alinio'r ddau. Darganfyddwch sut y bydd ymuno â'ch sianel nid yn unig yn ychwanegu ychydig bychod o gomisiwn i'w llinell waelod, ond mewn gwirionedd yn eu helpu i yrru eu busnes ymlaen i'r hyn y maent yn ei ddymuno fwyaf.

Gallwch weld y pennaeth hwn yn cael ei gyflogi mewn llawer o'r modelau gwerthu sianel llwyddiannus heddiw. Mae asiantaeth ad, er enghraifft, yn fodel lle mae cyhoeddwyr yn ceisio llenwi mewnosodiadau, ond maent yn cydnabod mai angerdd yr asiantaeth am yr ateb creadigol. Mae cyhoeddwyr Savvy yn dod o hyd i ffyrdd o ychwanegu at y nod hwnnw. Fy swydd gyntaf oedd gwerthu meddalwedd ar gyfer Autodesk VAR lleol. Cefais fy syfrdanu ynghylch pam roedd Autodesk yn codi dwbl y gyfradd safonol am wasanaethau, nes i mi sylweddoli eu bod eisiau annog cwsmeriaid ym mha bynnag fodd posibl i ymgysylltu â'r VAR lleol am wasanaethau. Hyd yn oed fy un i Darparwr Partner Mae'r rhaglen wedi'i hadeiladu ar yr hyn rydw i wedi'i ddysgu o'r manteision hyn, ac eraill.

Nid yw'n hawdd adeiladu sianel werthu, ac anaml iawn y mae'n broses gyflym. Os ydych chi eisiau cyflym a hawdd, mynnwch y cysylltiedigion ar eich ochr chi. Os oes gennych chi fwy ar eich meddwl nag arian, yna cydnabyddwch hynny hefyd.

3 Sylwadau

 1. 1

  Post gwych, Nick! A chroeso i'r blog Technoleg Marchnata. Rwy'n credu mai un camgymeriad mawr y mae llawer o gwmnïau'n ei wneud yw peidio â monetizing y rhwydweithiau gwych o werthwyr a pherthnasoedd sydd ganddyn nhw eisoes. Gall adeiladu perthnasoedd gwerthu sy'n cael eu gwobrwyo trwy'r union bobl rydych chi'n eu prynu yn ogystal â'r cleientiaid rydych chi'n gweithio gyda nhw fod yn llawer mwy ffrwythlon na dim ond taflu rhaglen gysylltiedig lle nad oes gan yr unigolyn groen yn y gêm.

 2. 2

  Helo Nick,

  Post gwych! Yn ein cwmni, Channel Services Group (CSG) rydym wedi recriwtio miloedd o bartneriaid sianel ar gyfer cwmnïau technoleg mawr. Er mwyn creu a datblygu sianel ymroddedig lwyddiannus, gref, mae ein cwmni wedi canfod bod recriwtio’r “partneriaid cywir,” gan alluogi llwyddiant partneriaid a chadw cyfranogiad yn cynyddu perfformiad partneriaid ac ymddygiad sianel.

  Wrth recriwtio, mae angen i werthwyr sicrhau eu bod yn treulio eu hamser yn ddoeth trwy recriwtio'r “partneriaid cywir.” Rydym wedi gweld sawl cwmni yn penderfynu ar nod i ychwanegu partneriaid am flwyddyn, caffael y nod, a chael eu hunain flwyddyn yn ddiweddarach heb fawr o refeniw yn cael ei gynhyrchu gan bartneriaid sydd newydd eu hychwanegu. Mae angen i werthwyr sicrhau eu bod yn recriwtio partneriaid sydd â'ch cwmni a'ch budd gorau yn y fantol ac eisiau cofrestru mewn buddion tymor hir gyda'r cwmni.

  Yn ogystal, mae angen i werthwyr alluogi llwyddiant partneriaid trwy ddilysu'r rheswm dros bartneriaid sy'n perthyn i'r rhaglen. Mae hyn yn cynnwys cyfathrebu cyffyrddiad uchel â phartneriaid i hyfforddi, ymgysylltu ac arwain partneriaid mewn ymgyrchoedd mynd i'r farchnad, digwyddiadau a noddir gan werthwyr, ymgyrchoedd ymwybyddiaeth a chyflymu eu cylch gwerthu. Yn ddiweddar ysgrifennom astudiaeth achos gyda ROI o 14X o ganlyniad i adeiladu rhaglen sianel. Gallwch ei ddarllen yma http://www.csgchannels.com/CaseStudies/case-studies.html.

  Yn olaf, mae ein cwmni wedi gweld bod cadw yn hynod bwysig wrth adeiladu a chynnal sianel. Mae hyn yn cynnwys meithrin y berthynas â nhw wrth reoli eu llwyddiant. Dylai partneriaid gael eu gwobrwyo â chymhellion i ymhelaethu ar nodau cwmni.
  Fel y gwnaethoch nodi, nid yw'n hawdd adeiladu sianel werthu ac anaml y mae'n broses gyflym, ond gall fod yn werth chweil ac yn fuddiol o'i wneud yn gywir.

  -Jobi
  http://www.twitter.com/CSG_Channels

 3. 3

  Pwyntiau gwych. Mae'r partneriaid cywir nid yn unig yn fwy cynhyrchiol, maen nhw'n llai o boen. Ni allaf ei egluro, ond rwyf wedi darganfod pan fydd rhywun yn ffitio'r model yn dda, eu bod yn llai o boen. Fe wnaeth yr un y gwnaethon ni geisio ei wasgu i'r mowld anghywir sugno llawer o amser.

  Hefyd, wrth siarad am raglenni cyffyrddiad uchel ... rydw i wedi dweud hynny fel hyn: yn fy musnes, mae gen i 17 o gwsmeriaid y mae angen i mi eu gwasanaethu. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod gen i 17 o Ddarparwyr Partner. Nid yw nad oes angen i mi wasanaethu pob un o'r 1500 defnyddiwr, dim ond os byddaf yn gwasanaethu'r sianel, bydd y gweddill yn gofalu amdano'i hun.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.