A all Blogwyr ddod yn Bedwaredd Ystâd?

Uchelwyr yw'r Ystad Gyntaf, yr Eglwys yw'r Ail, y Bobl yw'r Drydedd ... a chredid bob amser mai Newyddiaduraeth oedd y Bedwaredd Ystâd. Wrth i bapurau newydd ddechrau colli diddordeb mewn bod yn gorff gwarchod i'r bobl ac - yn lle hynny - canolbwyntio ar broffidioldeb, dechreuodd cyhoeddwyr edrych ar newyddiaduraeth fel y llenwad rhwng hysbysebion yn hytrach na'r pwrpas mewn bywyd.

pwy-ladd-y-papurau newyddRydym yn parhau i weld tranc papurau newydd er na adawodd talent newyddiaduraeth erioed - dim ond yr elw a wnaeth. Mae'r gwyliadwriaeth marwolaeth papur newydd yn parhau. Mae'n drist gen i weld cymaint o newyddiadurwyr ymchwiliol talentog yn colli eu swyddi. [Delwedd gan The Economist]

Roedd newyddiadurwr mewn digwyddiad diweddar y siaradais â hi a gofynnodd imi beth yn y byd y byddai'n blogio amdano pe bai'n cychwyn. Dywedais wrthi fy mod wedi edrych ar flogio a newyddiaduraeth fel dwy arddull gyfathrebu wahanol iawn. Yn fy marn i, mae blogiwr yn un sy'n rhannu ei ddoniau neu brofiadau ei hun ar-lein. Mae blogio yn hynod boblogaidd oherwydd ei fod yn torri allan y cynhyrchydd, y golygydd ac y newyddiadurwr… ac yn rhoi’r gynulleidfa yn uniongyrchol o flaen yr arbenigwr.

Felly am beth fyddai blog newyddiadurwr?

Argymhellais ei bod yn blogio am newyddiaduraeth. Mae newyddiadurwyr yn unigolion hynod dalentog a dyfal. Maent yn crefft eu straeon dros amser, gyda llawer o waith caled a chloddio i ddadorchuddio'r ffeithiau. Er bod blogwyr yn gwneud y newyddion o bryd i'w gilydd ar fod yn gorff gwarchod, nid wyf yn credu bod llond llaw hyd yn oed a allai gyd-fynd â'r dalent sydd gan newyddiadurwyr - nid yn unig wrth ysgrifennu, ond yn rhydio trwy'r mwd i gyrraedd y gwir.

Pe bai rhai newyddiadurwyr yn rhannu eu gwybodaeth am eu crefft trwy flog - a hyd yn oed rhywfaint o fewnwelediad ar ba straeon maen nhw'n gweithio arnyn nhw - ac yn cynnig cyfleoedd i hyfforddi a rhestru blogwyr, efallai y bydd gobaith i'r Bedwaredd Ystâd fyw arni. Gobeithio y bydd hi'n cychwyn blog ac yn dechrau addysgu gweddill y blogosffer ar sut y gallwn ddod yn well cyrff gwarchod.

Mae'n fyd brawychus heb y Bedwaredd Ystâd. Mae'n amlwg bod ein cyfryngau prif ffrwd wedi ildio'u safle lawer o leuadau yn ôl wrth i arwyddion doler, cyfranddalwyr a dylanwad gwleidyddol wyrdroi pwysigrwydd newyddiaduraeth wych. Roeddwn i yno pan ddechreuon ni hysbysebu'r papur newydd am faint o gwponau oedd ynddo ac nid y newyddiadurwyr talentog y cawsoch fynediad iddynt.

Ysgrifennodd Geoff Livingston yn gynharach eleni mai cyfryngau dinasyddion oedd The Fifth Estate. Efallai bod hynny'n wir, ond nid wyf yn siŵr a ydym yn gymwys mewn unrhyw ffordd i ymgymryd â rôl neu gyfrifoldeb o'r fath.

Un sylw

  1. 1

    Rwy'n credu y bydd eich ffrind yn mwynhau blogio oherwydd bydd ganddi ryddid i ysgrifennu'r hyn y mae'n ei ddarganfod ac yn credu ei hun. Nid wyf yn golygu nad yw golygu da yn gadarnhaol y gall y bedwaredd ystâd ei ddarparu; mae'n ymddangos yn hwyr, nid yw. Mae yna lawer iawn o ysgrifennu a gwybodaeth dda yn dod o'r gymuned blogio a llawer o sbwriel; mae'n bwysig bod yn ddarllenydd cymwys a craff.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.