Xtensio: Creu, Rheoli, a Chyflwyno'ch Cyfochrog Creadigol

Blwch Offer Marchnata Xtensio

Xtensio yn ganolbwynt strategaeth a chyfathrebu wedi'i frandio lle mae sefydliadau'n gweithredu ac yn trefnu ymdrechion marchnata ar draws y tîm mewnol, cleientiaid a phartneriaid. Adeiladu a rhannu unrhyw gyfochrog sydd ei angen arnoch gyda'r golygydd. Mae eich pethau y gellir eu cyflawni yn addasu wrth i'ch prosiect esblygu. P'un a ydych chi'n cydlynu lansiad ymgyrch fawr, yn symleiddio'ch cyfathrebiadau mewnol, neu'n creu adroddiadau ac astudiaethau achos, Xtensio yw lle mae gwaith eich tîm yn llifo. 

Creu Cyfochrog Marchnata Brand Heb Ddylunydd

Ffolios Cyfochrog Xtensio

gyda Xtensio, gall eich tîm adeiladu unrhyw beth o bersonas cwsmeriaid strategol, cynigion, cynlluniau hyrwyddo a thudalennau glanio yn rhwydd gyda adeiladwr gwe. Yna ailddefnyddio, diweddaru a phersonoli cynnwys ar gyfer gwahanol ymgyrchoedd yn gyflym ac yn hawdd. Ymhlith y buddion mae:

  • Arbedwch amser ar ddylunio - Mae pawb ar y tîm yn dod yn ddylunydd. Llusgo a gollwng modiwlau rhyngweithiol - delwedd, fideo, graffiau, siartiau. Newid y lliw, cefndir neu faint. Addaswch y cynllun sut bynnag sydd ei angen arnoch chi.
  • Cyflawniadau brand yn ddiymdrech - Diffiniwch ganllaw arddull eich tîm gyda ffontiau a phalet lliw eich cwmni i gloi brandio ar draws y tîm. Addasu dolenni a rennir ac ychwanegu cyfrineiriau i gadw cyfochrog eich sefydliad yn breifat ac yn ddiogel.
  • Symleiddio cydweithredu tîm - Cydweithio fel tîm ar draws adrannau a rheolwyr. Mae pob newid yn cael ei gadw a'i synced ar draws pob dyfais. Mae pawb bob amser yn gyfredol ac mae eich blwch derbyn yn rhydd o annibendod.

Roedd angen i ni gael a le i gydweithredu, ac mae hefyd yn mynnu ein bod yn cyflwyno gwybodaeth i eraill. Yn y gorffennol, rydym wedi defnyddio Asana i weithio gyda'n gilydd, a PowerPoint i'w gyflwyno i randdeiliaid eraill. Mae Xtensio yn disodli'r angen am y ddau yn wych. Gallwn weithio gyda'n gilydd, rhannu ar unwaith heb anfon atodiadau y mae'n rhaid i chi arbed gwahanol fersiynau gydag enwau unigryw - rydych chi i gyd yn gwybod y dril hwnnw - ac yna'n defnyddio'r un teclyn i'w gyflwyno.

David Nason, Prif Swyddog Gweithredol / Sylfaenydd HireBrain

Cyflwyno, Rhannu, a Dadlwytho'ch Cyfochrog

Er mwyn gwneud cydweithredu â llunwyr penderfyniadau allanol neu gleientiaid yn haws, mae Xtensio yn cynnig y gallu i:

  • Rhannwch ddolen we fyw - Anfon cyfochrog pwysig fel dolen we y gellir ei haddasu. Ychwanegwch amddiffyniad cyfrinair. Dim mwy yn anfon atodiadau a fersiynau lluosog gyda phob diweddariad i ddogfen.
  • Cyflwyno sioe sleidiau digidol - Gydag un clic, mae eich ffolio yn troi'n sioe sleidiau ddigidol. Cyflwyno cae deniadol a rhyngweithiol o unrhyw le. Mae pob rhan o'r ffolio yn dod yn sleid.
  • Dadlwythwch ffeil PDF neu PNG - Waeth faint rydych chi'n ceisio symud yn llwyr i ddigidol, bydd angen arbed rhywfaint o gyfochrog fel copi caled. Allforiwch eich ffolio cyfan neu elfennau unigol fel ffeiliau PDF neu PNG

Cofrestrwch ar gyfer Xtensio

Brandiwch Weithle i'ch Asiantaeth a'ch Cleientiaid yn breifat

Xtensio ar gyfer Busnes

Xtensio ar gyfer Busnes yn cynnig man gwaith preifat a brand ar gyfer cysylltu eich timau datblygu, cynnyrch, gwerthu a rheoli â'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt.

  • Addasu cyflawniadau yn hawdd - Mae personoli cyfochrog marchnata ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a siopau yn syml. Arbedwch unrhyw ffolio fel templed arferiad i'ch tîm ei ailddefnyddio dro ar ôl tro. Gallwch hyd yn oed ei gyhoeddi ar eich gwefan i adeiladu'ch brand.
  • Cadwch bawb wedi'u halinio - Trefnwch eich prosiectau a'ch dogfennau yn ôl sianel - ymgyrch, adran, cleient, adroddiadau, ac ati. Ychwanegwch gydweithredwyr neu rhannwch y ddolen sianel fel bod gan bawb y mynediad sydd ei angen arnynt, pan fydd ei angen arnynt.
  • Byddwch yn gyfoes bob amser - Cadwch olwg ar lif gwaith eich tîm gyda hysbysiadau mewn-app ac olrhain ymgysylltiad ag ystadegau ffolio. Byddwch yn gallu addasu eich proses ar gyfer effeithlonrwydd a nodi cyfleoedd twf newydd.

Cofrestrwch ar gyfer Xtensio ar gyfer Busnes

Llyfrgell Templed Xtensio

Gallwch chi bob amser ddechrau gyda llechen wag neu gallwch ddefnyddio templedi ac adnoddau Xtensio ar gyfer gwahanol gamau o weithredu eich strategaeth dwf - o ddatgelu eich ffitrwydd cwsmer a marchnad cynnyrch delfrydol i greu cynigion a chaeau neu ymarferion strategaeth fewnol, adroddiadau gwerthu a busnes arall. cyfochrog.

Llyfrgell Templed Xtensio

Cofrestrwch ar gyfer Xtensio

Datgeliad: Rydyn ni Cysylltiedig Xtensio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.