Y Canllaw Cyfrinachol Ultimate Newydd Sut I Gorau 10

Mae teitlau yn un o'r darnau cynnwys mwyaf tanamcangyfrif ar eich blog neu'ch gwefan. Dywedodd pob dosbarth y gwnaethoch chi erioed ysgrifennu arno fod teitl gwych yn crynhoi'r stori. Ar y we, nid yr un fargen ydyw. Fe allwn i fod wedi ysgrifennu’r teitl hwn fel “Ysgrifennu Teitlau Post”… ni fyddai unrhyw un wedi clicio arno.

Un peth a welwch yn gyffredin ag ysgrifennwyr copi proffesiynol ar y we yw eu bod yn defnyddio'r un fformiwla trwy'r amser ar gyfer denu traffig. Mae teitl fy swydd ychydig yn watwar ... ond y gwir yw bod y technegau hyn yn gweithio. Dyma ddeg math o deitlau post a fydd yn annog syrffwyr i glicio drwodd i'ch postiadau.

 1. Sut i… Mwy, Gwell, Cyflymach - defnyddio Sut i gyfuno â chanlyniad gwych.
 2. Y 5, 10, 100 Rhestr Uchaf - Dim gormod ... oni bai eich bod chi'n ceisio gwneud pwynt mawr. Mae darllenwyr wrth eu bodd â rhestr.
 3. Cwestiwn? Ateb - Gofynnwch gwestiwn y mae pawb yn ei ofyn ac yna awgrymwch yr ateb.
 4. Rhyfeddol, Hanfodol, Ultimate, Surefire - Defnyddiwch eiriau sy'n ennyn emosiwn cryf mai dyma'r wybodaeth orau y gallai unrhyw un ei chael yn unrhyw le.
 5. Am ddim - Yup, mae pobl yn dal i garu bargen am ddim.
 6. Beth mae'r Gorau, Enwog, Cyfoethog yn Gwybod - Rydych chi eisiau gwybod beth maen nhw'n ei wybod, onid ydych chi?
 7. Canllaw Cyfrinachol, Fformiwla - Os yw'n gyfrinach, mae ein chwilfrydedd yn cael y gorau ohonom.
 8. Cyflym, Cyflym, Amserol - Nid oes gennym lawer o amser y dyddiau hyn, defnyddiwch eiriau sy'n gosod disgwyliadau y gellir cadw'r wybodaeth yn gyflym.
 9. Niferoedd Mawr, Canrannau Mawr - Mae nifer fawr o bobl yn denu darllenwyr.
 10. Goresgyn, Gorchfygu, Ennill - Mae pobl yn casáu colli. Dangoswch iddyn nhw sut i'w osgoi!

Ar dudalen canlyniadau peiriannau chwilio (SERP), mae a teitl a disgrifiad - dyna ni! Dyna'r unig ddwy gydran y mae darllenydd yn eu gweld cyn penderfynu a ddylid clicio ac ymweld â'ch gwefan ai peidio. Cymerwyd y teitl o'ch teitl y dudalen elfen. Os ydych chi'n ysgrifennu post blog, mae hynny'n nodweddiadol yn cyd-fynd â theitl eich post blog. Gellir cymryd eich disgrifiad o gynnwys y dudalen, ond os oes gennych chi a tag meta disgrifiad, bydd y peiriannau chwilio yn aml yn cymryd y cynnwys hwnnw yn lle.

Teitlau Post

A wnaethoch chi glicio arno? Rwy'n gwybod eich bod chi eisiau gwneud hynny!

Os edrychwch o gwmpas y we ar erthyglau sy'n cael y sylw mwyaf, mae'r teitlau cymhellol hyn bob amser ar y brig. Yn ddiweddar, gwnes ddadansoddiad ar gyfer cleient ar deitlau eu tudalennau yn erbyn eu cystadleuwyr - a chanfuom eu bod mewn gwirionedd yn graddio'n dda iawn o'u cymharu â'u cystadleuwyr ond roedd eu cyfraddau clicio drwodd (CTR) yn isel.

Gall defnydd effeithiol o eiriau allweddol a theitlau post cymhellol gael effaith enfawr ar eich traffig. Treuliwch gymaint o amser yn ysgrifennu teitl eich post â'r cynnwys ei hun!

2 Sylwadau

 1. 1

  “Mae Fformiwla Ryfeddol Am Ddim yn Datgelu’r 10 Cyfrinach Gorau Mae Pobl Enwog yn eu Defnyddio i Gynhyrchu Rhifau Mawr ac Ennill Cyflym”

  Sut byddwn i'n gwneud?

 2. 2

  Fe wnaethoch chi anghofio:

  OND AROS, MAE MWY! Gweithredwch NAWR a chael Ail Gopi o Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis AM DDIM - dim ond talu $ 16.49 am gludo a phrosesu a thrafod a thrafod!

  Ac yna eich gwerthiant cyntaf yw Twitter Marketing for Dummies ac yna 20% oddi ar eich tocyn i Blog Indiana!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.