Syniadau Da ar gyfer Ysgrifennu Negeseuon SMS Llwyddiannus

Depositphotos 24556949 s

Mae cyfraddau ymateb a throsi negeseuon testun trwy ddyfais symudol yn drawiadol. Ac yn wir dyma'r unig gyfrwng negeseuon cyffredinol sydd ar gael gan fod gan bob platfform arall faterion hidlo sothach a chydnawsedd. Hyn ffeithlun o TextMarketer yn tynnu sylw at ychydig o elfennau allweddol neges farchnata SMS effeithiol:

  • Dechreuwch gyda chrafangwr sylw i ennyn diddordeb y darllenydd a darllen arno.
  • Peidiwch â defnyddio byrfoddau tecstio - nid yw'r mwyafrif o ddefnyddwyr symudol yn eu deall.
  • Cadwch ef yn fyr - Mae testun sengl yn 160 nod (er y gallwch chi anfon negeseuon testun aml-ran).
  • Dywedwch wrthyn nhw pwy ydych chi - Nid yw defnyddwyr yn gwybod o ble mae'r neges yn dod oni bai eich bod chi'n ei chyhoeddi.
  • Dywedwch wrthyn nhw beth i'w wneud - Mae galwad gref i weithredu yn allweddol i gynyddu effeithiolrwydd eich negeseuon.

Syniadau Da am Ysgrifennu-Llwyddiannus-SMS-Marchnata-Negeseuon