Ysgrifennu Cynnwys Ymgysylltu sy'n Trosi ar gyfer Busnes

Ysgrifennu Cynnwys Ymgysylltu sy'n Trosi

Rwy'n aml yn synnu pan ddarllenais erthygl anhygoel ar safle busnes neu flog rhywun, ond yna does gen i ddim syniad pwy ydyn nhw, pam y byddwn i eisiau gweithio gyda nhw, pwy maen nhw'n eu gwasanaethu, na'r hyn maen nhw'n disgwyl i mi ei wneud nesaf ar y safle. Wrth i chi fuddsoddi

Mae cynnwys sy'n cael ei wneud yn dda yn gofyn am fuddsoddiad sylweddol mewn ymchwil, dylunio erthyglau, delweddaeth a hyd yn oed hyrwyddo. Os glaniaf ar eich erthygl sy'n adeiladu ymddiriedaeth ac awdurdod gyda mi ar bwnc yr wyf yn ymchwilio iddo ... a ydych yn fy helpu i ddeall beth yw'r camau nesaf i ymgysylltu â chi neu'ch cwmni?

Efallai eich bod eisoes wedi gweld fy rant fideo ar ymgysylltu, felly rydych chi'n gwybod sut rydw i'n teimlo am sut mae'r derminoleg honno'n cael ei thaflu'n llac. Nid wyf yn dweud bod yn rhaid olrhain pob darn o gynnwys a roddwch allan yn uniongyrchol i'r metrig trosi, er y byddai hynny'n braf. Ond ... pan rydych chi'n ceisio tywys darllenydd trwy'ch ymchwil gyda nod busnes mewn golwg ... peidiwch ag anghofio cynnwys yr adnoddau angenrheidiol, llywio, neu alwadau i weithredu i'w helpu i ddeall beth yw'r camau nesaf hynny gallant gymryd!

Yr allwedd i gynhyrchu cynnwys yw gwybod ei bwrpas. Os ydych chi'n cyhoeddi cynnwys dim ond er mwyn cadw'ch blog yn edrych yn egnïol a chadw i fyny â'r amlder, rydych chi'n deall pwynt y cyfan. Dylech fod yn creu cynnwys at y diben o gyflawni nodau penodol yn ystod y broses ddatblygu.

Joseph Simborio, Spiralytics 

Yn yr ffeithlun hwn o Spiralytics, Cynnwys sy'n Canolbwyntio ar Nodau: Sut i Greu Cynnwys ar gyfer Dolenni, Ymgysylltiadau, neu Drosiadau, maent yn darparu proses syml ar gyfer sicrhau y gall eich cynnwys gyflawni ei fuddsoddiad. Mae'r dadansoddiad o nodau yn syml ac yn ddyfeisgar:

  1. Cynnwys ar gyfer Ymgysylltu - Cynnwys yw'r hyn sy'n gyrru pobl i'ch gwefan. Ond gyda chynhyrchu màs cynnwys ar-lein a newidiadau algorithm cyson Google, bydd ansawdd a gwerth cynnwys bob amser yn brif flaenoriaeth. Os yw'ch cynnwys yn dda, dylai fod yn ddiddorol. Ac os yw'n ymgysylltu, disgwyliwch i'r traffig gynyddu.
  2. Cynnwys ar gyfer Dolenni - Mae peiriannau chwilio yn defnyddio dolenni fel signal ymddiriedaeth yn eu algorithm gan fod pobl yn tueddu i gysylltu mwy ag awdurdodau dibynadwy ar-lein, sydd hefyd yn helpu i ddylanwadu ar safleoedd chwilio. Yn gyffredinol mae gan wefannau awdurdodol gynulleidfaoedd mwy a gwelededd, sy'n ei gwneud hi'n haws caffael cysylltiadau. Mewn gwirionedd, 21 y cant o algorithm graddio Google yn dibynnu ar nodweddion awdurdod cyswllt neu nifer y dolenni i barth.
  3. Cynnwys ar gyfer Trosi - Eich nod terfynol fel busnes yw troi eich rhagolygon yn drosiadau proffidiol, felly dylai eich cynnwys symud cynulleidfaoedd a'u cael i weithredu. Bydd hyn yn troi eich ymwelwyr yn dennynau, yn arwain yn gwsmeriaid, ac yn gwsmeriaid yn eiriolwyr brand.

Edrychwch ar yr ffeithlun llawn yma, a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n clicio drwodd a darllen erthygl Jim yn ei chyfanrwydd i gael rhywfaint o fanylion gwych!

cynnwys deniadol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.