Nid yw Ysgrifennu yn Sugno, Mae'n Angen Ymarfer

artistway

Gwraig fy ffrind gorau, Wendy Russell, yn gynhyrchydd teledu ac yn awdur. Cynhaliodd gyfres lwyddiannus ar HGTV o'r enw She's Crafty. Rydyn ni wedi bod yn ffrindiau da ers bron i 20 mlynedd bellach ac rydw i wedi bod mewn parch i'w thalent greadigol a'i gyriant dros y blynyddoedd.

Yn bersonol, nid wyf yn meddwl amdanaf fy hun fel creadigol nac fel awdur. Ond bob dydd dwi'n cael fy hun yn cynnig atebion unigryw ac yn cymryd amser i ysgrifennu post blog. Er fy mod i'n awdur cyhoeddedig, dwi dal ddim yn meddwl amdanaf fy hun fel ysgrifennwr. Efallai mai fy nghamgymeriadau a gwallau gramadegol sy'n gyrru fy meddwl.

Bron bob dydd, rwy'n gweld yr hysbyseb hon yn rhedeg ar Facebook ac mae'n fy mhoeni bob tro rwy'n ei gweld.

ysgrifennu-sugno-caled

Dwi ddim yn meddwl ysgrifennu yn sugno, ac nid wyf yn credu ychwaith ysgrifennu yn anodd. Yr hyn rydw i wedi'i ddysgu dros y degawd diwethaf yw bod ysgrifennu yn gofyn am ymroddiad ac ymarfer yn unig.

Dydw i ddim yn llawn cymhelliant mewn gormod o weithgareddau - ond mae ysgrifennu yn un o'r pethau hynny sy'n fy nghadw i fyny gyda'r nos. Pan nad oes gen i bost blog, yn llythrennol mae gen i amser anodd yn canolbwyntio ar fy mlaenoriaethau eraill. Lawer gwaith, byddaf yn gweithio diwrnod cyfan ar nifer o swyddi er mwyn i mi allu canolbwyntio ar waith arall am yr ychydig ddyddiau nesaf.

yr-artistiaid-fforddWendy is ysgrifennwr, felly gofynnais iddi pa mor anodd oedd hi iddi ysgrifennu weithiau. Dywedodd ei bod yn arfer bod yn anodd nes iddi ddarllen y llyfr Ffordd yr Artist. Dywedodd Wendy fod y llyfr gan Julia Cameron wedi cael effaith enfawr ar ei hysgrifennu - a'i gyrfa. Yn gymaint felly nes i Wendy, flynyddoedd yn ddiweddarach, gymryd gweithdy gyda Ms Cameron a diolch iddi yn bersonol.

Amazon: Gyda'r egwyddor sylfaenol mai mynegiant creadigol yw cyfeiriad naturiol bywyd, mae Julia Cameron a Mark Bryan yn eich arwain trwy raglen ddeuddeg wythnos gynhwysfawr i adfer eich creadigrwydd o amrywiaeth o flociau, gan gynnwys cyfyngu credoau, ofn, hunan-sabotage, cenfigen , euogrwydd, caethiwed, a grymoedd ataliol eraill, gan ddisodli hyder a chynhyrchedd artistig.

Mae Julia Cameron yn credu bod pawb yn greadigol a bod gan bawb y gallu i ysgrifennu. Ar ôl degawd o ysgrifennu, credaf yr un peth. Nid yw ysgrifennu'n anodd anymore. Ac nid yw ysgrifennu yn sugno. Os ydych chi'n gobeithio bod yn farchnatwr gwych, rwy'n credu bod angen i chi fod yn ysgrifennwr gwych. Efallai bod The Artist's Way yn rhaglen i chi (dyna fy nghysylltiad cyswllt wedi'i chynnwys)!

3 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Ni allaf gytuno â chi. Rwyf wedi gwneud cymaint yn fy mywyd; cerddorfa a chyfansoddiad, celf weledol, barddoniaeth, rheolaeth, ac ysgrifennu rhyddiaith fu'r peth anoddaf imi ei wneud. Un o'r prif resymau yw pan fyddwch chi'n gweithio gyda golygydd neu gyd-ysgrifenwyr lle mae eich geiriau, wel, wedi'u golygu, mae gwreiddioldeb yn cwympo ar wahân wrth olygu.

  Rwyf wedi caethiwo dros 500 o eiriau am lawer hirach a chyda llawer mwy o ganolbwyntio nag y gwnes i hyd yn oed i gael darn o gerddoriaeth, cerdd neu gelf weledol yn iawn. Ac rydw i wedi cael llawer mwy o hyfforddiant fel ysgrifennwr, hei, efallai mai dyna'r broblem.
  Cael ysgrifennu yn iawn, fu'r peth anoddaf yn fy mywyd.

 3. 3

  Nid wyf yn poeni beth bynnag a ddywedodd Rob kennedy, rwy'n cytuno'n llwyr â chi. Oherwydd heb ddarllen llyfr nid yw'n bosibl casglu gwybodaeth a dod yn ysgrifennwr da. Diolch am eich swydd ddelfrydol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.