Awdur: Datblygu, Cyhoeddi, a Chymhwyso Canllaw Llais Ac Arddull Eich Brand Gyda'r Cynorthwyydd Ysgrifennu AI Hwn

Awdur - Cymorth Ysgrifennu AI a Chanllaw Arddull Llais

Yn union fel y mae cwmni yn gweithredu canllaw brandio i sicrhau cysondeb ar draws y sefydliad, mae hefyd yn hanfodol datblygu llais ac arddull i'ch sefydliad fod yn gyson yn ei negeseuon. Mae llais eich brand yn hanfodol i gyfathrebu eich gwahaniaethu yn effeithiol ac i siarad yn uniongyrchol â'ch cynulleidfa a chysylltu'n emosiynol â hi.

Beth Yw Canllaw Llais Ac Arddull?

Er bod canllawiau brandio gweledol yn canolbwyntio ar logos, ffontiau, lliwiau, ac arddulliau gweledol eraill, mae canllaw llais ac arddull yn canolbwyntio ar y gair, y derminoleg a'r naws a ddefnyddir gan eich brand pan fydd pobl yn gwrando neu'n darllen amdanoch chi.

Mae sawl agwedd ar frand y dylech eu hymgorffori yn eich canllaw llais ac arddull:

 • Pobl – beth yw holl nodweddion diwylliannol, demograffig, addysgiadol a daearyddol eich cwsmer targed?
 • Canfyddiad – beth yw’r canfyddiad yr hoffech i’ch personas ei gael am eich brand?
 • Cenhadaeth – beth yw datganiad cenhadaeth cyffredinol eich brand?
 • Tone – beth yw naws y llais yr hoffech ei ddefnyddio i atseinio’n dda gyda’ch cynulleidfa? Ydych chi eisiau bod yn anffurfiol, yn gadarnhaol, yn egnïol, yn unigryw, yn chwareus, yn ysbrydoledig, ac ati.
 • Cyfystyron – pa eiriau sy'n gyfystyr â'ch brand, cynhyrchion neu wasanaethau yr ydych am iddynt gael eu defnyddio'n aml?
 • Cyfystyriaeth – pa eiriau na ddylid byth eu defnyddio i ddisgrifio eich brand, cynnyrch neu wasanaethau?
 • Hyponymi – pa derminoleg sy’n benodol i’ch diwydiant neu sefydliad a ddylai fod yn gyson?
 • Custom – pa derminoleg sy'n arferol i'ch brand, cynnyrch neu wasanaeth nad oes neb arall yn ei ddefnyddio?

Enghraifft: Mae un o'n cleientiaid allweddol yn berchen ar wefan lle gallwch chi archebu ffrogiau ar-lein. Mae'r ffrogiau yn gymedrol eu pris ond o ansawdd uchel, rydym yn defnyddio termau fel fforddiadwy dros rhad ... a fyddai'n cael arwyddocâd negyddol o ansawdd. Rydym hefyd yn datgan di-drafferth yn dychwelyd yn hytrach na di-drafferth yn dychwelyd. Tra yr un ystyr sydd i'r ddau, cael y gair rhad ac am ddim byddai ledled y safle yn gosod y naws anghywir pan fyddwn yn siarad â'r personau sy'n ymweld â'r safle - menywod sy'n oedolion.

Awdur: Cynorthwyydd Ysgrifennu AI ar gyfer Timau

Mae llawer o bobl yn ymgorffori'r canllaw llais ac arddull ynghyd â'u canllaw brandio gweledol fel y gall gweithwyr neu gontractwyr newydd fod yn gyson wrth ddatblygu cynnwys ar gyfer y brand. Gellir ei ymgorffori'n daclus mewn PDF sy'n cael ei ddosbarthu pan ofynnir amdano. Er bod hynny'n swnio'n ddefnyddiol, nid yw'n iawn gweithredadwy gan mai dim ond pobl sydd â diddordeb yn eich cysondeb llais fyddai'n defnyddio'ch canllaw llais a steil.

Ysgrifennwr yn ddeallusrwydd artiffisial (AI) cynorthwyydd ysgrifennu ar gyfer timau sydd â phopeth sydd ei angen ar eich tîm. Yn dibynnu ar y pecyn rydych chi'n cofrestru ar ei gyfer, gallwch chi gael y nodweddion canlynol:

 • Awtogywiro ac awtolenwi am wallau sillafu, atalnodi a gramadegol.
 • Pigion – pytiau personol a thim ar gyfer ymadroddion neu destun cyffredin a ddefnyddir drosodd a throsodd.
 • Argymhellion – awgrymiadau ar gyfer gwella eich ysgrifennu.
 • Terminoleg – offeryn rheoli terminoleg ar gyfer telerau cymeradwy, arfaeth ac nas caniateir.
 • Arddull Ysgrifennu – targedau darllenadwyedd, cyfalafu, cynwysoldeb, hyder, ac addasu eglurder.
 • Rolau Tîm – rolau a chaniatâd ar gyfer datblygu eich gosodiadau terminoleg a llais yn erbyn defnyddwyr sydd angen eu cymhwyso.
 • Arddull canllaw – canllaw arddull y gellir ei gynnal, ei gyhoeddi a’i rannu ar gyfer eich sefydliad.

Ysgrifennwr yn gweithio yn Chrome, Microsoft Word, a Figma. Mae ganddyn nhw hefyd API cadarn ar gyfer integreiddio eu hofferyn i'ch prosesau golygyddol.

Rhowch gynnig ar Writer Am Ddim

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Ysgrifennwr ac rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt trwy'r erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.