Mae Eglurder yn Ymosod ar Fodlondeb ar Gyswllt

eglurder

Mae ffrind da i mi ers blynyddoedd lawer yn Steve Woodruff, hunan-gyhoeddedig (a thalentog iawn) Ymgynghorydd Eglurder, yn parhau i rannu rhywfaint o farchnata-siarad eithaf chwerthinllyd ymhlith gwefannau a phroffiliau cyfryngau cymdeithasol. Rhannodd ei ffefryn bob amser gyda mi o gwpl o flynyddoedd yn ôl:

Rydym wedi arloesi model newydd ar gyfer twf cynaliadwy sy'n cael ei yrru gan ddefnyddwyr yn seiliedig ar egwyddorion systemau addasol cymhleth. Mae hwn yn gynsail newydd ar gyfer strategaeth ar gyfer byd sy'n cael newid strwythurol dwfn: gwahanol ragdybiaethau ynghylch creu gwerth, llwybr gwahanol at ddatblygiad y farchnad a busnes, ffrâm gyfeirio wahanol i'w gweld a'i meddwl. Ecosystemau yw sylfaen newydd y gystadleuaeth. Gall y cwmnïau sy'n gwybod sut i leoli a rheoli eu hunain fel llwyfannau ar gyfer hunan-drefnu wneud twf tebyg i Google bron yn cael ei yrru gan dempled.

Beth mae hynny hyd yn oed yn ei olygu? Cymaint o eiriau a does gen i ddim cliw.

Rydw i wedi bod yn golygu ysgrifennu'r post hwn ers tro, a ddoe fy ffrind da arall, Mark Schaefer, oedd y catalydd. Marc rhannu y lein-lein Palmolive â nod masnach, Yn ymosod ar saim ar gyswllt.

Felly enw'r swydd hon ... gobeithio nad oes ots gan Mark fy mod wedi dwyn y syniad o'i bost ar Facebook. O, a dylid nodi'n briodol mai parth Mark yw busnesaugrow.com... a yw'n dod yn gliriach na hynny?

Mae rhannu cymdeithasol Steve wedi bod yn cnoi arna i ers dros flwyddyn. Roedd ein gwefan asiantaeth yn gasgliad o ymadroddeg buzzword cyffredin a allai ddallu y bullshitter mwyaf rhyfeddol. Bob tro roedd Steve yn rhannu ymadrodd nonsens o wefan, cefais fy hun yn agor y porwr i sicrhau nad oedd yn ei gael Highbridge!

O ganlyniad, cefais fy ysgogi i gosod y dudalen gartref. Es i draw yn fy mhen pam mae cwmnïau'n parhau i ddefnyddio ein hasiantaeth, a daeth y cyfan i lawr i un peth ... rydyn ni'n trwsio'r hyn sydd wedi torri â'u marchnata ar-lein. Ond nid yw bob amser yn un peth ... weithiau eu brandio, weithiau eu copi, weithiau eu safle chwilio. O ganlyniad, ysgrifennais sgript fach braf sy'n disodli un gair yn y frawddeg yn unig.

dk new media eglurder 2

Y verbiage newydd, wedi'i gyfleu'n eglur, yw:

Nid yw'ch Marchnata Digidol yn Gyrru __________. Rydym yn trwsio hynny.

Y termau rydyn ni'n eu chwistrellu yw Canlyniadau, Enw Da, Safleoedd, Ymwelwyr, Awdurdod, Arweinwyr, Dilynwyr, Refeniw, Dadlwythiadau, Ymgysylltu, Arwyddion, ROI, Rhagolygon, Trosiadau, Darllen, Defnydd, Gwylwyr, Upsells, Fans, Perfformiad, Gwerthu, Cadw, Cofrestriadau, Elw, Ymwybyddiaeth, ac Galw.

Wrth gwrs, gallwn i flodeuo am ein proses brofedig, sy'n aros am batent, ar gyfer cynyddu aeddfedrwydd marchnata ein cleientiaid (stori wir) ... ond beth mae hynny'n ei wneud mewn gwirionedd golygu? Wel, mae'n golygu ein bod ni'n trwsio'r hyn sy'n bod. O fewn pob ymgysylltiad sydd gennym, dyna ganolbwynt ein sylw a'r hyn yr ydym am i'n cleientiaid ganolbwyntio arno hefyd. Rydym am sicrhau ein bod yn nodi'r bylchau yn eu strategaethau marchnata, ac yn eu helpu i lenwi'r bylchau hynny i yrru eu busnes yn ei flaen.

Nid wyf yn gwybod bod yr ymarfer i gyrraedd datganiad eglur, clir yn ymwneud â dileu neu leihau geiriau. Gallai hynny fod yn ymarfer a allai eich helpu i gynhyrchu eglurder gyda'ch deunydd gwerthu a marchnata eich hun. Rwy'n credu bod y broses es i drwyddi yn canolbwyntio ar yr hyn y gwnaethon ni ei gyflawni i'n cleientiaid yn hytrach na chanolbwyntio ar bwy oedden ni a'r hyn roedden ni'n alluog ohono. Flynyddoedd yn ôl, ysgrifennais am gwmnïau technoleg bob amser nodweddion marchnata dros fudd-daliadau.

Pan fyddwch chi'n canolbwyntio ar yr hyn rydych chi'n gallu ei wneud yn hytrach na'r hyn rydych chi'n ei gyflawni i'ch cleientiaid, rwy'n credu mai dyna pryd mae'r gwaith geiriau'n mynd o chwith!

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Mae marchnatwyr yn y categori nwyddau defnyddwyr / cartrefi yn deall bod yn rhaid i'r hyn rydych chi'n ei werthu ddatrys problemau pobl. Rhaid i'ch marchnata ddiffinio'r broblem a chynnig datrysiad yn effeithlon - fel arfer mewn llai na 5-10 gair. Am ryw reswm, nid yw marchnatwyr B2B yn deall hyn. Ac mewn llawer o achosion, daw'r negeseuon marchnata mwyaf cythryblus o'r atebion marchnata pedlera hynny.

    Mae Prif Weithredwyr ac ysgrifennwyr copi mewn cwmnïau marchnata wrth eu bodd â therminoleg grandiose oherwydd ei fod yn gwneud i'w gwaith swnio gymaint yn fwy dwys (ac maen nhw'n meddwl y gallan nhw godi mwy amdano). Yn onest, nid oes gan y mwyafrif eglurder pwrpas ac nid oes ganddynt yr hyder i wneud addewidion beiddgar - ee, “Byddwn yn eich helpu i ddatrys problem X.”

    Os na allwch ddweud wrthyf - mewn un frawddeg ac mewn Saesneg clir - beth fyddwch chi'n ei wneud i mi, fy musnes neu fy nheulu, yna mae gennych lawer o waith ar ôl i'w wneud.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.